Kategoria: G

GRZANKA Marian ks.

GRZANKA Marian ks. urodzony 22 października 1934 r. w Zdziarcu, jako jedno z czworga dzieci Piotra, organisty, Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zdziarcu i Marii z domu Rybińskiej. Szkołę Podstawową rozpoczął w roku 1941 w Zdziarcu, a następnie uczęszczał do szkoły w Radomyślu Wielkim w Mielcu i Tarnowie, gdzie uczęszczał do „małego seminarium”. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1953 r. rozpoczął...

Czytaj dalej

GRZECH Franciszek

GRZECH Franciszek urodzony 2 stycznia 1912 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Katarzyny. W 1934 roku odbywał służbę wojskową w 40 p.p., w 1935 pełnił wartę honorową przy tłumnie marszałka J. Piłsudskiego, po zakończeniu służby wrócił do domu, zajmował się gospodarstwem. Gdy wybuchła II wojna światowa, jego jednostka została skierowana do obrony Warszawy, tam 23 września...

Czytaj dalej

GRZECH Krystyna

GRZECH Krystyna (z domu Strączek) urodzona 28 czerwca 1955 r. w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, córka Szczepana i Marii z domu Machnik, tam również kończy Szkołę Podstawową. W 1970 r. rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Przyzakładowej, następnie w Technikum Mechanicznym dla Pracujących, które ukończyła maturą w 1976 r. W tym czasie podjęła pracę zawodową w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy WSK PZL...

Czytaj dalej

GRZECH Tadeusz

GRZECH Tadeusz, urodzony 22 października 1926 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl W., syn Ludwika i Stefanii z domu Szczurek, jeden z 13 rodzeństwa. Pracował w Milicji od 1 września 1944 roku, walcząc między innymi z bandami UPA. Na skutek podejrzewania go o sympatię z opozycją został zwolniony z Milicji z dniem 31 grudnia 1947 roku. Wyjechał do Złotego Stoku, gdzie...

Czytaj dalej

GRZYB Michał ks.

GRZYB Michał ks. urodzony 20 sierpnia 1888 roku w Wojniczu, syn Wojciecha, rzemieślnika i Rozalii z domu Mróz. Szkołę powszechną ukończył w Wojniczu, gimnazjum w Tarnowie, tam też rozpoczął studia w Seminarium Duchownym na wydz. teologii w Tarnowie, gdzie 29 czerwca 1906 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi. Jako wikary na pierwszą posadę od 1 lipca 1906...

Czytaj dalej

GRZYCH Teresa

GRZYCH Teresa (z domu Giża), urodzona 5 września 1960 r. w Mielcu, córka Jana i Heleny z domu Ryba. Szkołę Podstawową kończy w Dulczy Wielkiej, następnie Liceum Zawodowe w Mielcu w 1977 r. Rok później wychodzi za mąż za Romana, na początku razem prowadzą gospodarstwo rolne, w latach 1980-tych czasowo wyjeżdża do USA, po powrocie w roku 1994 zakłada rodzinny...

Czytaj dalej

GWÓŹDŹ Wiesław

GWÓŹDŹ Wiesław, urodzony 5 marca 1960 r. w Radomyślu Wielkim, syn Bolesława i Marii z domu Midura. W latach szkolnych należał do sekcji modelarskiej Aeroklubu Mieleckiego oraz trenował biegi długie w LKS Tęcza Mielec. Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu z maturą w 1982 r. W 1979 r. zdobył licencję pilota szybowcowego w Aeroklubie Mieleckim. Uzyskał także  kwalifikacje skoczka spadochronowego. Od...

Czytaj dalej