Kategoria: G

GLATZ Jerzy ks.

GLATZ Jerzy ks., urodził się 22 maja 1813 roku w Podolińcu (miasteczko na Słowacji), w rodzinie mieszczańskiej, syn Jana i Marianny. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej miejscowości, filozofię studiował w Eger i Rożnawie, teologię w Rożnawie, Lwowie i Tarnowie. W Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie 2 lutego 1838 roku z rąk bpa Franciszka Zachariasiewicza. Posługę kapłańską, jako wikary pełnił...

Czytaj dalej

GLAZOR Jacek ks.

GLAZOR Jacek (Jacenty) ks. urodzony w 15 sierpnia 1807 roku w Wielopolu Skrzyńskim w rodzinie mieszczańskiej, syn Józefa i Franciszki z domu Klimont. Gimnazjum ukończył w Rzeszowie, studia rozpoczął we Lwowie, gdzie studiował filozofię i teologię, w Tarnowie zakończył teologię, tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Zachariasiewicza. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Radomyśla (Wielkiego) od...

Czytaj dalej

GLIŃSKI Antoni ks.

GLIŃSKI Antoni Władysław urodzony 5 czerwca 1886 roku w Starym Sączu, syn Antoniego i Kunegundy z domu Chmura. Pochodził z licznej rodziny, oprócz rodziców było ich ośmioro rodzeństwa. W wieku dorosłym najstarszy z braci Wojciech był notariuszem w miasteczku Żabno. Antoni w roku 1907 ukończył Gimnazjum w Nowym Sączu, następnie studia teologiczne w Tarnowie i tutaj przyjął święcenia kapłańskie w...

Czytaj dalej

GŁÓD Piotr ks.

GŁÓD Piotr ks. urodzony 3 czerwca 1965 roku w Mielcu, syn Aleksandra i Izabeli z domu Dachowska. Zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzałości w Mielcu w roku 1984. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Bednarczyka w dniu 2 czerwca 1990 roku, w Tarnowie. Na...

Czytaj dalej

GMINA i miasto Radomyśl Wielki

GMINA i miasto Radomyśl Wielki, została utworzona decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, z dnia 1 stycznia 1973 roku. Położona jest w zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie Mielec. Powierzchnia gminy liczy 159,84 km kw. i na dzień 31.12 2015 r. posiadała 14172 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień,...

Czytaj dalej

GMINA ŻYDOWSKA w Radomyślu Wielkim

GMINA ŻYDOWSKA w Radomyślu Wielkim, pierwsza wzmianka na temat ludności żydowskiej na naszych terenach pojawia się w 1602 roku w dokumentach wizytacji biskupiej kościoła parafialnego, jest mowa o Żydach trudniących się pożyczaniem pieniędzy na procent. Z roku 1665 pochodzi informacja o zamieszkaniu Żydów na terenie Zdziarca, gdzie prowadzili karczmę i słodownię. Najwcześniejsi Żydzi w Radomyślu mieszkali się na przedmieściach, czyli...

Czytaj dalej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Radomyślu Wielkim

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Radomyślu Wielkim. Pierwsza informacja o założeniu biblioteki w Radomyślu pochodzi z roku 1892, gdy Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło pierwsze biblioteki w Radomyślu i Dulczy Małej. W okresie międzywojennym istniały biblioteki prowadzone poprzez organizacje np. TG „Sokół”, która posiadała zbiór liczący ok. 500 książek, funkcjonowała również Żydowska Biblioteka Narodowa, która liczyła w 1924 roku 600 tomów,...

Czytaj dalej

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” w Radomyślu Wielkim

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” w Radomyślu Wielkim, zalążkiem powstania spółdzielni były Spółdzielnie Spożywców powstałe w Rudzie, Pniu i Dąbrówce Wisłockiej tuż po wyzwoleniu w 1945 roku. 20 Maja 1945 roku została powołana spółdzielnia w Partyni, a 24 maja 1945 roku została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, uzyskując osobowość prawną. W skład pierwszego Zarządu weszli: Czesław Kilian, Stanisław Dudek, Stanisław Żmuda,...

Czytaj dalej

GMINNE i MIEJSKIE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki.

GMINNE i MIEJSKIE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki. W XIX w., nasze tereny należały do Galicji i były pod zaborem austriackim, w którym od roku 1866 obowiązywała ustawa gminna, która wprowadzała samorząd terytorialny, gminy. Do jej obowiązków własnych należały sprawy majątku gminnego i jego zarządzania, sieć dróg lokalnych, szkół wiejskich, pomocy społecznej, bezpieczeństwa w gminie i nadzoru nad miarami...

Czytaj dalej

GONDEK Franciszek ks.

GONDEK Franciszek ks. urodzony 29 czerwca 1912 r. w Radomyślu Wielkim w licznej rodzinie chłopskiej, syn Stanisława i Ludwiki z domu Litwin. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie wstąpił do Salezjańskiego Seminarium Duchownego w Oświęcimiu w miejsce swojego tragicznie zmarłego brata Piotra w 1924 r. Po ukończeniu studiów w latach 1929-32 i 1936-40 u ks. Salezjanów i na Wydz. Teologicznym...

Czytaj dalej

GONIEC RADOMYSKI

GONIEC RADOMYSKI, czasopismo lokalne, ukazujące się na terenie Gminy, początkowo wydawane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Radomyślu Wielkim, później Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1997 jako gazeta Jednodniówka poświęcona dożynkom, a szczególnie II Małopolskiemu Konkursowi Wieńca Dożynkowego. Dalsze jego losy wydawnicze były różne, raz był miesięcznikiem, dwumiesięcznikiem, kwartalnikiem,...

Czytaj dalej

GORLACH Józef

GORLACH Józef, ps. „Orzeł”, urodzony 18 stycznia 1891 r. w Złotnikach k/ Mielca w rodzinie nauczycielskiej, syn Jana i Karoliny z domu Palacz. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Czerminie, uczęszczał w latach 1907-1911 do męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, kończąc egzaminem dojrzałości w dniu 2 czerwca 1911 r. Następnie podejmuje pracę w dwuklasowej Szkole Powszechnej w Rożniatach. Z chwilą wybuchu...

Czytaj dalej

GÓRNIAK-RAKOCZY Janina Maria

GÓRNIAK-RAKOCZY Janina Maria (z domu Wolińska) urodzona 27 grudnia 1909 r. w Radomyślu Wielkim, córka Andrzeja i Ewy z domu Pazdro, Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1923 r. uczęszczała do Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Mielcu im. Emilii Plater, kończąc egzaminem dojrzałości w 1928 r. Pierwszą pracę podejmuje, jako nauczycielka tymczasowa w latach 1928 do 1832 na Litwie, od 1932...

Czytaj dalej