Kategoria: G

„GEST” Zespół teatralny

„GEST” Zespół teatralny, powstał w roku 2018 przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Założony został przez nauczycieli miejscowej szkoły: Bożenę Rajską, znaną z wcześniejszej działalności artystyczno-teatralnej, twórczyni zespołu Tańca i Ruchu „Baj” przy Szkole Podstawowej w Podborzu (lata 90-te) oraz Jolantę Laska, nauczycielką...

GIŻA Władysław

GIŻA Władysław urodzony 6 stycznia 1952 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Teresy, rodziny rolniczej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w miejscu zamieszkania, dalszą naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu specjalność ślusarz – monter, następnie Technikum Mechaniczne o specjalności Budowa...

GARDULSKI Wacław

GARDULSKI Wacław, urodzony w roku 1850 w Radomyślu, syn Józefa i Julii z Kostórkiewiczów. Ojciec Andrzeja właściciela folwarku w Wojsławiu. Pełnił funkcję burmistrza miasta w latach 1887 – 1901, obywatel miasta Radomyśla Wielkiego. Był inicjatorem budowy nowej murowanej szkoły podstawowej, stara szkoła okazała się za...

GAWLICKI (GARGULA) Jan ks.

GAWLICKI (GARGULA) Jan ks., urodzony 8 listopada 1867 roku w Dąbrówce k/ Nowego Sącza, syn Tomasza Garguli i Agnieszki z domu Janicz. Teologię studiował w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w dniu 30 czerwca 1895 r. z rąk bpa Ignacego Łobosa. Na pierwszą placówkę,...

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz, urodzony 16 listopada 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ignacego i Marii z domu Kijowskiej. W okresie międzywojennym działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej, gdzie był sztandarowym miejscowego koła. Ożenił się z Cecylią z domu Rusinowską, która prowadziła sklep w Rynku z artykułami...

GARDULSKI Ludwik Florian

GARDULSKI Ludwik Florian, urodzony 4 maja 1900 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Anieli Trybulec. Ukończył 4 klasy gimnazjum, żonaty z Heleną z domu Rymanowska, mieli trójkę dzieci. Zdał egzamin na sekretarza magistratu we Lwowie, od 12 czerwca 1929 r. rozpoczął pracę na stanowisku...

GLATZ Jerzy ks.

GLATZ Jerzy ks., urodził się 22 maja 1813 roku w Podolińcu (miasteczko na Słowacji), w rodzinie mieszczańskiej, syn Jana i Marianny. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej miejscowości, filozofię studiował w Eger i Rożnawie, teologię w Rożnawie, Lwowie i Tarnowie. W Tarnowie przyjął święcenia...

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”, działa od roku 2011 na terenie gminy Radomyśl Wielki i powiatu mieleckiego. Pomysłodawcą i założycielem był Ireneusz Weryński, nauczyciel, wielki miłośnik historii, informatyk, plastyk, muzyk i fotograf, który zatrzymuje również czas na zdjęciach i taśmach filmowych. Jest też współtwórcą Domu Pamięci...

GRZYB Michał ks.

GRZYB Michał ks. urodzony 20 sierpnia 1888 roku w Wojniczu, syn Wojciecha, rzemieślnika i Rozalii z domu Mróz. Szkołę powszechną ukończył w Wojniczu, gimnazjum w Tarnowie, tam też rozpoczął studia w Seminarium Duchownym na wydz. teologii w Tarnowie, gdzie 29 czerwca 1906 roku przyjął święcenia...

GRYL Florian ks.

GRYL Florian ks. urodził się 4 maja 1864 roku w Wojniczu, jako syn Augustyna, który prowadził warsztat rymarski i Anny z domu Królikiewicz. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 15 czerwca 1890 roku z...