Kategoria: G

GRĄDZIEL Józef ks.

GRĄDZIEL Józef ks. urodzony 24 października 1892 r. w Kliszowie, syn Wojciecha i Józefy z domu Cyran. Ojciec był rolnikiem, matka zajmowała się domem, urodziła ośmioro dzieci, Józef był szóstym z kolei dzieckiem. Szkołę powszechną ukończył w Kliszowie, następnie podejmuje naukę w gimnazjum w Mielcu, kończąc tzw. „małą maturę”. W 1908 roku umiera mu ojciec, przenosi się do Nowego Sącza,...

Czytaj dalej

GRADZIŃSKI Adam

GRADZIŃSKI Adam Ślepowron ps. „Adam” urodzony 11 grudnia 1907 roku (1902 druga data)  w Radomyślu Wielkim pow. Mielec, syn Włodzimierza i Stanisławy z domu Piotrowska. Rodzice mieli 5-ro dzieci: Adama Ślepowrona, Ludwika Andrzeja (1905), Wandę i jeszcze dwoje. Ojciec był urzędnikiem. W 1921 roku Adam rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzyskaniu doktoratu w 1929 roku pracował w...

Czytaj dalej

GRANICZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

GRANICZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średnich ulic w mieście licząca 762 mb., częściowo pokryta asfaltem, bez chodników. Znajduje się w zachodniej części miasta, początek bierze od ul. Leśnej, przecina Wałową i kończy się na ul. Kościuszki. Jej nazwa pochodzi od nazw topograficznych, stanowi granicę pomiędzy Radomyślem a Dulczą Małą. Przy niej znajduje się zakłady: Mrozowski Kazimierz...

Czytaj dalej

GREGOROWICZ Benedykt

GREGOROWICZ Benedykt, urodzony 21 marca 1810 r. w Radomyślu Wielkim gdzie pracował jego ojciec. Benedykt syn Tomasza, sędziego i Agnieszki z domu Prokopowicz. Tomasz Gregorowicz pochodził z rodziny litewskiej, utrzymującej się od pokoleń z pracy w administracji. Benedykt po ukończeniu szkoły powszechnej w Bochni, przeszedł do tamtejszego gimnazjum, a później po śmierci ojca studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Lwowskim....

Czytaj dalej

GRODNIEWSKI (Głód) Stanisław Paweł ks.

GRODNIEWSKI (Głód) Stanisław Paweł ks. urodzony 30 kwietnia 1885 roku w Nowym Sączu, syn Pawła Głóda konduktora kolejowego i Marii z domu Miczulskiej. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w rodzimym mieście, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ukończeniu studiów 8 września 1907 roku, przyjął święcenia kapłańskie w Odporyszowie z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą posadę od...

Czytaj dalej

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie – zamek był prawdopodobnie jednym punktów obronnych budowanych do XVII w. oprócz Mielca, Przecławia, Baranowa, a przede wszystkim w Rzemienia. Ślady po nieistniejącym już zamku leżą w Zgórsku, przysiółek Giełda, pomiędzy wioskami Zgórsko i Podborze w odległości ok. 300 m na wschód od drogi 984, jadąc w kierunku Podborza. Jako zamek nie jest wzmiankowany w dokumentach...

Czytaj dalej

GROMADA Radomyśl Wielki

GROMADA Radomyśl Wielki – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN), jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej w dniu 25 września 1954, na mocy tej ustawy powiat mielecki podzielono na dwa miasta Mielec i Radomyśl Wielki i 40 gromad, które...

Czytaj dalej

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”, działa od roku 2011 na terenie gminy Radomyśl Wielki i powiatu mieleckiego. Pomysłodawcą i założycielem był Ireneusz Weryński, nauczyciel, wielki miłośnik historii, informatyk, plastyk, muzyk i fotograf, który zatrzymuje również czas na zdjęciach i taśmach filmowych. Jest też współtwórcą Domu Pamięci Regionalnej w swojej szkole gdzie uczy w Rudzie gm. Radomyśl Wielki. Grupa podejmuje działania związane...

Czytaj dalej

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście”

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście” w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2018 z inicjatywy przedszkolanek Bernadety Niemczura i Agnieszki Sabaj, pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dulczy Wielkiej, popartej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Snuzik. Zaangażowały rodziców do wspólnej inicjatywy zagrania bajki swoim wychowankom, czyli 3, 4 i 5 latkom. Początki były trudne, rodzice nieśmiało podeszli do tematu, aż do...

Czytaj dalej

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz, urodzony 16 listopada 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ignacego i Marii z domu Kijowskiej. W okresie międzywojennym działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej, gdzie był sztandarowym miejscowego koła. Ożenił się z Cecylią z domu Rusinowską, która prowadziła sklep w Rynku z artykułami korzennymi i delikatesowymi. W okresie okupacji wstąpił do Armii Krajowej, aresztowany przez gestapo więziony w...

Czytaj dalej

GRUSZCZYŃSKI Stanisław

GRUSZCZYŃSKI Stanisław, urodzony 5 lutego 1934 r. w Radomyślu Wielkim, syn Mieczysława i Stefanii z domu Wendykier. Rodzina Gruszczyńskich herbu Poraj, pochodziła ze szlachty wielkopolskiej, a pradziadek Stanisław, po którym przejął imię, za udział w Powstaniu Styczniowym musiał uciekać do Prus, a później do Galicji. Gruszczyńscy w Radomyślu byli rodziną bardzo szanowaną, ojciec Stanisława prowadził zakład masarski, gdzie można było...

Czytaj dalej

GRYL Florian ks.

GRYL Florian ks. urodził się 4 maja 1864 roku w Wojniczu, jako syn Augustyna, który prowadził warsztat rymarski i Anny z domu Królikiewicz. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 15 czerwca 1890 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Pierwszy wikariat objął w czerwcu 1890 roku w Krościenku, następny krótki...

Czytaj dalej

GRZANKA Franciszka s.

GRZANKA Franciszka, siostra Służebnica Boża, w Zgromadzeniu ps. „Romualda”, urodzona 11 stycznia 1901 r. w Jamach, parafia Zgórsko, córka Wojciecha i Teresy z d. Dubiel, w rodzinie rolników. Kiedy miała dwa lata zmarła jej matka, piątkę dzieci wychowywał ojciec. Ukończyła kursy kroju i szycia, które później doskonaliła. Od dzieciństwa była bardzo religijna i pragnęła poświęcić się Bogu. 21 Kwietnia 1922...

Czytaj dalej