Kategoria: G

GRANICZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

GRANICZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średnich ulic w mieście licząca 762 mb., częściowo pokryta asfaltem, bez chodników. Znajduje się w zachodniej części miasta, początek bierze od ul. Leśnej, przecina Wałową i kończy się na ul. Kościuszki. Jej nazwa pochodzi od nazw topograficznych, stanowi granicę pomiędzy Radomyślem a Dulczą Małą. Przy niej znajduje się zakłady: Mrozowski Kazimierz...

Czytaj dalej

GREGOROWICZ Benedykt

GREGOROWICZ Benedykt, urodzony 21 marca 1810 r. w Radomyślu Wielkim gdzie pracował jego ojciec. Benedykt syn Tomasza, sędziego i Agnieszki z domu Prokopowicz. Tomasz Gregorowicz pochodził z rodziny litewskiej, utrzymującej się od pokoleń z pracy w administracji. Benedykt po ukończeniu szkoły powszechnej w Bochni, przeszedł do tamtejszego gimnazjum, a później po śmierci ojca studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Lwowskim....

Czytaj dalej

GRODNIEWSKI (Głód) Stanisław Paweł ks.

GRODNIEWSKI (Głód) Stanisław Paweł ks. urodzony 30 kwietnia 1885 roku w Nowym Sączu, syn Pawła Głóda konduktora kolejowego i Marii z domu Miczulskiej. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w rodzimym mieście, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ukończeniu studiów 8 września 1907 roku, przyjął święcenia kapłańskie w Odporyszowie z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą posadę od...

Czytaj dalej

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie – zamek był prawdopodobnie jednym punktów obronnych budowanych do XVII w. oprócz Mielca, Przecławia, Baranowa, a przede wszystkim w Rzemienia. Ślady po nieistniejącym już zamku leżą w Zgórsku, przysiółek Giełda, pomiędzy wioskami Zgórsko i Podborze w odległości ok. 300 m na wschód od drogi 984, jadąc w kierunku Podborza. Jako zamek nie jest wzmiankowany w dokumentach...

Czytaj dalej

GROMADA Radomyśl Wielki

GROMADA Radomyśl Wielki – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN), jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej w dniu 25 września 1954, na mocy tej ustawy powiat mielecki podzielono na dwa miasta Mielec i Radomyśl Wielki i 40 gromad, które...

Czytaj dalej

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”, działa od roku 2011 na terenie gminy Radomyśl Wielki i powiatu mieleckiego. Pomysłodawcą i założycielem był Ireneusz Weryński, nauczyciel, wielki miłośnik historii, informatyk, plastyk, muzyk i fotograf, który zatrzymuje również czas na zdjęciach i taśmach filmowych. Jest też współtwórcą Domu Pamięci Regionalnej w swojej szkole gdzie uczy w Rudzie gm. Radomyśl Wielki. Grupa podejmuje działania związane...

Czytaj dalej

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście”

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście” w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2018 z inicjatywy przedszkolanek Bernadety Niemczura i Agnieszki Sabaj, pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dulczy Wielkiej, popartej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Snuzik. Zaangażowały rodziców do wspólnej inicjatywy zagrania bajki swoim wychowankom, czyli 3, 4 i 5 latkom. Początki były trudne, rodzice nieśmiało podeszli do tematu, aż do...

Czytaj dalej

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz, urodzony 16 listopada 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ignacego i Marii z domu Kijowskiej. W okresie międzywojennym działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej, gdzie był sztandarowym miejscowego koła. Ożenił się z Cecylią z domu Rusinowską, która prowadziła sklep w Rynku z artykułami korzennymi i delikatesowymi. W okresie okupacji wstąpił do Armii Krajowej, aresztowany przez gestapo więziony w...

Czytaj dalej

GRUSZCZYŃSKI Stanisław

GRUSZCZYŃSKI Stanisław, urodzony 5 lutego 1934 r. w Radomyślu Wielkim, syn Mieczysława i Stefanii z domu Wendykier. Rodzina Gruszczyńskich herbu Poraj, pochodziła ze szlachty wielkopolskiej, a pradziadek Stanisław, po którym przejął imię, za udział w Powstaniu Styczniowym musiał uciekać do Prus, a później do Galicji. Gruszczyńscy w Radomyślu byli rodziną bardzo szanowaną, ojciec Stanisława prowadził zakład masarski, gdzie można było...

Czytaj dalej

GRYL Florian ks.

GRYL Florian ks. urodził się 4 maja 1864 roku w Wojniczu, jako syn Augustyna, który prowadził warsztat rymarski i Anny z domu Królikiewicz. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 15 czerwca 1890 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Pierwszy wikariat objął w czerwcu 1890 roku w Krościenku, następny krótki...

Czytaj dalej

GRZANKA Franciszka s.

GRZANKA Franciszka, siostra Służebnica Boża, w Zgromadzeniu ps. „Romualda”, urodzona 11 stycznia 1901 r. w Jamach, parafia Zgórsko, córka Wojciecha i Teresy z d. Dubiel, w rodzinie rolników. Kiedy miała dwa lata zmarła jej matka, piątkę dzieci wychowywał ojciec. Ukończyła kursy kroju i szycia, które później doskonaliła. Od dzieciństwa była bardzo religijna i pragnęła poświęcić się Bogu. 21 Kwietnia 1922...

Czytaj dalej

GRZANKA Marian ks.

GRZANKA Marian ks. urodzony 22 października 1934 r. w Zdziarcu, jako jedno z czworga dzieci Piotra, organisty, Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zdziarcu i Marii z domu Rybińskiej. Szkołę Podstawową rozpoczął w roku 1941 w Zdziarcu, a następnie uczęszczał do szkoły w Radomyślu Wielkim w Mielcu i Tarnowie, gdzie uczęszczał do „małego seminarium”. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1953 r. rozpoczął...

Czytaj dalej

GRZECH Franciszek

GRZECH Franciszek urodzony 2 stycznia 1912 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Katarzyny. W 1934 roku odbywał służbę wojskową w 40 p.p., w 1935 pełnił wartę honorową przy tłumnie marszałka J. Piłsudskiego, po zakończeniu służby wrócił do domu, zajmował się gospodarstwem. Gdy wybuchła II wojna światowa, jego jednostka została skierowana do obrony Warszawy, tam 23 września...

Czytaj dalej