Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

KOSZELSKI Jan

KOSZELSKI Jan, urodzony 9 czerwca 1938 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Stanisława i Bronisławy z domu Kokoszka. W latach 1954-1966 pracował w WSK Mielec jako ślusarz-spawacz. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Mielcu i zdaniu matury w 1966 r. pracował jako technolog, a następnie...

Czytaj więcej

KOPYCIŃSKI Adam ks.

KOPYCIŃSKI Adam ks. (pierwotnie Kopyto), ps. Dr Gnoti, Dr Gnoi, syn Jana i Rozalii z domu Walewska, urodził się 24 grudnia 1849 r. w Żmigrodzie Nowym pod Jasłem. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie w 1870 r. Wyświęcony na kapłana w 1874...

Czytaj więcej

KONOPKA Jan ks.

KONOPKA Jan, ksiądz, urodzony w 30 sierpnia 1748 r. w Radomyślu Wielkim, syn Szymona i Reginy z domu Trybulec. Święcenia kapłańskie przyjął w 1810 r. Od 1814 r. pracował jako wikary w parafii św. Mateusza w Mielcu, od 1815 r. pełnił funkcję administratora w Ostrowach...

Czytaj więcej

JASZCZ Ludwik

JASZCZ Ludwik, ps. ”Orlik” urodzony 22 marca 1902 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Bronisławy z domu Kopecka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, szkołę średnią prawdopodobnie ukończył w Krakowie, gdzie również odbywał służbę wojskową w wojskach łączności. Następnie pełnił służbę w Policji...

Czytaj więcej

JURAS Paweł

JURAS Paweł urodzony 13 marca 1990 r. w Mielcu, syn Romana i Magdaleny z domu Wolińskiej, absolwent Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim (2003), Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim (2006) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Radomyślu...

Czytaj więcej

JAROSZ Stanisław

JAROSZ Stanisław, ps. „Ciechan” urodzony 3 marca 1912 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińskiej. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia, dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Krakowie a później w Łańcucie, gdzie zdał maturę w 1931 roku. Po maturze rozpoczął...

Czytaj więcej

JAROSZ Antoni

JAROSZ Antoni urodzony 5 stycznia 1868 r. w Radomyślu Wielkim, syn Szymona i Tekli z domu Kuroś. W Radomyślu ukończył Szkołę Ludową, dalszą naukę pobierał w Kołomyi w zawodzie masarz, gdzie uzyskał dyplom czeladnika. W Radomyślu był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem i...

Czytaj więcej

JANIEC Stanisław brat „Maciej”

JANIEC Stanisław „Maciej”, brat zakonny św. Maksymiliana, urodzony w 1902 r. w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Filipa i Tekli z domu Pryga. Pochodził z licznej chłopskiej rodziny, do szkoły powszechnej nie uczęszczał, ponieważ nie było w wiosce szkoły, sam nauczył się czytać, pisać i...

Czytaj więcej

JURAS Aleksander

JURAS Aleksander, urodzony 25 lutego 1939 r. w Dulczy Małej, syn Stanisława i Anny z domu Kulig. Naukę szkolną rozpoczął w Niemczech w wieku 5 lat. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 26 w Mielcu, maturę zdał w 1955 r. Rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,...

Czytaj więcej

HONOROWY OBYWATEL Miasta i Gminy Radomyśl Wielki

HONOROWY OBYWATEL Miasta i Gminy Radomyśl Wielki, tytuł Honorowego obywatela miasta i gminy nadaje Rada Miejska specjalnym aktem dla osób szczególnie zasłużonych wywodzących się z ziemi radomyskiej. Ignacy Jeż ks. bp, został pierwszym po wojnie Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. Rada Miejska nadała...

Czytaj więcej