Kategoria: Encyklopedia

AKACJOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

AKACJOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca ok. 995 m.b., pokryta asfaltem bez chodników, znajdująca się w płd.-wsch. części miasta na tzw. „Kątach”. Początek bierze od ul. Kąty i kończy się na drodze zw. „Zagrodami” należącej do wioski Dąbie. Jest ulicą lokalną, gminną niezbyt gęsto zabudowaną, ale malowniczo położoną z jednym zakładem hodowlanym....

Czytaj dalej

AKUSZERKI, POŁOŻNE

AKUSZERKI, POŁOŻNE osoby wykształcone w zakresie położnictwa i pomagające kobietom przy prawidłowych i bezpiecznych porodach. W XIX w. i początkowych latach XX w. porody odbywały się w domach, więc osoby odbierające porody cieszyły się dużym autorytetem w tym środowisku. Zapraszane były na chrzty, a w nagłych wypadkach same były matkami chrzestnymi. W Galicji ich nazwiska były podawane w Szematyzmach, w...

Czytaj dalej

ANTRAKT -Przegląd Teatrów Szkolnych

ANTRAKT – to nazwa Przeglądu Teatrów Szkolnych, organizowanych przez Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II i Urząd Gminy w Radomyślu Wielkim. Celem przeglądu było popularyzowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, wyszukiwanie i promowanie młodych talentów, krzewienie kultury słowa i współpraca z teatrem. Inicjatorem pomysłu była Barbara Augustyn, nauczycielka jęz. polskiego, autorka kilku zbiorów wierszy i współpracujący z nią nauczyciele gimnazjum Bożena Rajska...

Czytaj dalej

ARMATA Władysław

ARMATA Władysław, urodzony 7 grudnia 1899 roku w Stobiernej pow. rzeszowski, syn Józefa i Wiktorii z domu Bulsza. Od roku 1910 uczęszczał do c.k. Państwowego Gimnazjum Cesarza Franciszka Józefa w Dębicy, będąc w VII klasie w roku szkolnym, 1917/18 jako poddany cesarza Franciszka Józefa, został wcielony do armii austriackiej i walczył na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli. Po...

Czytaj dalej

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim, AK były to zakonspirowane siły zbrojne działające na terenie Polski podczas II wojny światowej. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Praca konspiracyjna obejmowała przede wszystkim działalność szkoleniową, organizacyjną, drukowanie tajnej prasy, ale także działalność zbrojną jak np. akcje rozbrajanie posterunków niemieckich, zdobycie...

Czytaj dalej

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1990 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim do Przecławia i kończy się na granicy w miejscowością Ruda. Jej przebieg jest nietypowy, przecina ul. 3 Maja i...

Czytaj dalej

AUGUSTYNIAK Stanisław ks.

AUGUSTYNIAK Stanisław ks., urodzony 12 listopada 1830 roku w Szczawie parafia Kamienica w pow. sądeckim, syn Tomasza i Katarzyny z domu Brzęczek. Szkołę powszechną ukończył w Myślenicach, gimnazjum w Nowym Sączu, Seminarium Duchowne w Tarnowie, gdzie studiował filozofię i teologię. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk Józefa A. Pukalskiego w dniu 10 sierpnia 1855 roku. Od 1 września...

Czytaj dalej

BABIARSKI Piotr Feliks

BABIARSKI Piotr Feliks urodzony 5 maja 1890 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Józefa i Katarzyny z domu Heller. Z zawodu był ślusarzem, aresztowany przez Niemców za działalność konspiracyjną, początkowo więziony w Gross Rosen, a od 21 maja 1943 roku w Oświęcimiu KL Auschwitz, nr obozowy 122 606, następnie 24 lutego 1945 przewieziony do KL Buchenwald nr oboz. 132 116 i umieszczony w...

Czytaj dalej

BABIŃSKI Marcin

BABIŃSKI Marcin ks. urodzony 15 stycznia 1978 r. w Tarnobrzegu, syn Mieczysława i Barbary z domu Trela. Jego dom rodzinny był w Baranowie Sandomierskim, tutaj chodził do Szkoły Podstawowej, którą kończy w 1993 roku. Następnie Gimnazjum Ogólnokształcące w Mielcu zakończone maturą w 1997 roku. Z powołania wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i otrzymuje święcenia kapłańskie w dniu 24...

Czytaj dalej

BACZYŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

BACZYŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jedna z krótszych ulic w mieście mierząca 104 m.b., pokryta częściowo płytami żelbetonowymi, bez chodników i ślepa jak wszystkie ulice wewnętrzne na tym Osiedlu. Początek bierze od ulicy Kochanowskiego, znajdują się na niej tylko domy mieszkalne, jednorodzinne bez firm i instytucji. Nazwę ulicy nadano uchwałą Rady Miejskiej...

Czytaj dalej

BAJOR Andrzej

BAJOR Andrzej, urodzony w 23 czerwca 1954 r. w Radomyślu Wielkim, syn Aleksandra i Józefy z domu Nowak. Miał brata bliźniaka Henryka, z którym razem ukończyli szkołę w Radomyślu, ojciec budowniczy krótko trzymał synów i nauczył ich od dzieciństwa ciężko pracować. Andrzej trafił do Rzeszowa, jako absolwent Technikum Budowlanego poszedł w ślady ojca, założyli z bratem pierwszą firmę wytwórnię lodów...

Czytaj dalej

BAJOR Henryk

BAJOR Henryk, urodzony, jako bliźniak Andrzeja, o czym wcześniej wspomniano, towarzyszył bratu we wszystkich jego poczynaniach, był jego „prawą ręką” pracując, jako nadzór organizacyjny i techniczny. Brał udział we wszystkich inwestycjach i budowach kierując grupą zatrudnionych osób, jako kierownik budowy i dozór odpowiedzialny za terminowe i jakościowe wykonawstwo. Podobnie jak brat angażował się społecznie we wszystkie akcje organizowane przez firmę, szczególnie...

Czytaj dalej

BALARYN Antoni Teofil

  BALARYN Antoni Teofil ps. „Mały”, urodzony 19 stycznia 1926 r. w Radomyślu Wielkim, syn Edwarda i Karoliny z domu Marchwicka. Do szkoły powszechnej poszedł jako sześciolatek i ukończył szkołę siedmioklasową w 1939 r. w Radomyślu Wielkim. Aby uniknąć wywózki do Niemiec jako młody chłopak zatrudnił się od września 1941 roku w fabryce samolotów PZL w Mielcu, która w tym...

Czytaj dalej