Kategoria: P

PODBORZE gm. Radomyśl Wielki

PODBORZE wioska w gminie Radomyśl Wielki w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim. Kiedyś w XIX w. podział terytorialny wskazywał, że Podborze wraz z Podlesiem, Giełdą, Zgórskiem, Wilczą Wolą i Podkościelem tworzyło wspólną gminę, w innych z początku XX w. Zgórsko stanowiło przysiółek Podborza. Od roku 1933 a ściślej od 1 lipca 1934 do lat 50-tych Podborze weszło w skład gminy zbiorczej...

Czytaj dalej

POLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

POLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 605 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Targowej w kierunku południowym do ul. Zasowskiej. Jej nazwa pochodzi od nazw topograficznych tzn. wskazuje jej położenie wśród pól. Przy niej znajdują się firmy: Firma Handlowo-Usługowa AG-MA”...

Czytaj dalej

POŁOMSKI Stanisław

POŁOMSKI Stanisław urodził się 12 lutego 1853 roku w miejscowości Wielogłowy, leżącej na północ od Nowego Sącza, przy drodze nr 75, a przez bliski kontakt z Nowym Sączem, oraz przez zabudowę terenu stanowi jego przedmieścia. Nic nie wiadomo na temat jego edukacji, ale wiadomo, że pracę w szkole rozpoczął w roku 1876 od posady nauczyciela prowadzącego w ludowej szkole jednoklasowej...

Czytaj dalej

POŁOMSKI Tadeusz Jan

POŁOMSKI Tadeusz Jan urodził się 17 lutego 1884 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki. Jego rodzice Stanisław i Maria z d. Gwiazdomorska byli nauczycielami. On sam ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie i w 1906 roku uzyskał Patent Nauczyciela szkół ludowych. Pracę nauczyciela rozpoczął w 1906 roku w Szkole Powszechnej w Żabnie (kierownikiem był jego ojciec – Stanisław). Przepracował tutaj...

Czytaj dalej

POMNIK bohaterom poległym w walce 1939-1944

POMNIK bohaterom poległym w walce 1939-1944 w Radomyślu Wielkim. Z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego w roku 1966, społeczeństwo miasta postawiło obelisk bohaterskim mieszkańcom, którzy polegli w walce z najeźdźcą hitlerowskim o wyzwolenie miasta i okolic. Pomnik składał się z 5-ciu bloków cementowych ustawionych jeden nad drugim, na cementowej płycie z wazonem na kwiaty i ustawiony był w środku wschodniej części...

Czytaj dalej

POMNIK gen. Władysława Sikorskiego

POMNIK gen. Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim, decyzja o budowie pomnika patrona szkoły podstawowej zapadła w dniu 10 września 2011 roku, na spotkaniu klasy, która przed 50 laty w 1961 roku opuściła mury szkolne. Wśród uczestników był biznesmen Andrzej Bajor, człowiek znany w środowisku rzeszowskim, jako dobry organizator, działacz, sponsor i właściciel dużej firmy Stalbudowa Kazek w Rzeszowie. Zainspirował go...

Czytaj dalej

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r.

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r. w Zgórsku, postawiony w roku 1867 przez rodzinę Broniewskich która tym sposobem chciała uczcić pamięć zamordowanego Teodora Broniewskiego, kuratora ekonomicznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego dwóch braci. Na wielostopniowej podstawie ustawiona wysoka kolumna grecka zwieńczona urną nakrytą w połowie imitacją tkaniny. Całość ogrodzona metalowym ogrodzeniem 2 x 2 m, wspartym na czterech...

Czytaj dalej

POMNIK pilotów PSP walczących na Zachodzie

POMNIK pilotów Polskich Sił Powietrznych walczących na Zachodzie w Radomyślu Wielkim.  Powstał na bazie samolotu M-2, (patrz hasło M-2), który został ustawiony na radomyskim rynku na trzech cementowych podporach w 1972 r. Staraniem inż. Andrzeja Ziobronia i pomocy pracowników WSK Mielec z terenu miasta, samolot został ściągnięty z lotniska w Mielcu i oficjalnie przekazany do organizacji młodzieżowej, jaką było koło...

Czytaj dalej

POMNIK PRZYRODY – lipa św. Jana Nepomucena

POMNIK PRZYRODY – lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, uczestnik 16 finałowego konkursu na Drzewo Roku 2020. Lipa drobnolistna, wiek 150-170 lat, wysokość ok. 15 – 17 m. obwód pnia 430 cm. Rośnie na działce Tadeusza Kurka obok zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena (stąd jej nazwa) patrona powodzian. Lipa rośnie na przestrzeni otwartej na skraju rozległych...

Czytaj dalej

Por. Zb. MATULI (ulica) w Radomyślu Wielkim

Por. Zb. Matuli (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 126 mb., pokryta asfaltem, z chodnikami po ubu stronach. Znajduje się w zachodniej części miasta, swój początek bierze w południowo-zachodnim rogu Rynku i kończy w ulicy Nowej. Przy niej znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyślu oraz firma BEST-BUD Grzegorza Powroźnika. Nazwa ulicy pochodzi...

Czytaj dalej

POSŁUSZNY Marian

POSŁUSZNY Marian urodzony 17 lipca 1926 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Honoraty z domu Dudek. Mając trzy lata umarł mu ojciec, a on z matką przenoszą się do gajówki w Schabowcu do swojej babci. Do szkoły powszechnej 4-klasowej uczęszczał w Schabowcu, a później do 7-klasowej w Radomyślu, którą ukończył podczas okupacji. W czasie okupacji należał do...

Czytaj dalej

POSTUMENT Pamięci w Dulczy Wielkiej

POSTUMENT Pamięci w Dulczy Wielkiej, postawiony z inicjatywy mieszkańców i Rady Sołeckiej, dedykowany mieszkańcom Dulczy Wielkiej, którzy poświęcili swe życie w służbie swojej Małej Ojczyzny. Wykonany jest z czerwonego granitu w postaci dwóch słupów złączonych przewiązką. Jeden wysokości 2 m, na którym umocowano godło narodowe, drugi niższy 1,6 m, na którym umieszczona jest odznaka krzyża wojennego Virtuti Militari (bez napisu),...

Czytaj dalej

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic, uczestnicy Powstania Styczniowego, które wybuchło z nocy z 22/23 stycznia 1863 roku, przede wszystkim na terenie zaboru rosyjskiego, ale zmobilizowało do czynu wszystkich Polaków w tym również i Galicji. Polacy aktywnie włączyli się w nurt wydarzeń wstępując ochotniczo do licznie organizowanych oddziałów partyzanckich. Również mieszkańcy Radomyśla i okolicznych miejscowości zaznaczyli swój udział w...

Czytaj dalej