Kategoria: P

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r.

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r. w Zgórsku, postawiony w roku 1867 przez rodzinę Broniewskich która tym sposobem chciała uczcić pamięć zamordowanego Teodora Broniewskiego, kuratora ekonomicznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego dwóch braci. Na wielostopniowej podstawie ustawiona wysoka kolumna grecka zwieńczona urną nakrytą...

PŁAZA Stanisław

PŁAZA Stanisław urodzony 22 maja 1896 roku w Radomyślu, syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Szkołę Powszechną ukończył w Radomyślu i jedną klasę gimnazjalną w Mielcu, działając w tym czasie w skautingu. Odbył praktykę kancelaryjną w mieleckim Sądzie Powiatowym. W Radomyślu działał w Towarzystwie...

PRYGA Stanisław

PRYGA Stanisław, urodzony 18 września 1931 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Katarzyny. Ukończył szkołę powszechną i kurs przysposobienia rolniczego, pozostając w domu do pomocy w gospodarstwie na roli. Ożeniony z Rozalią Frankowicz doczekali się czwórki dzieci: Zofii, Zygmunta, Stanisława i Janusza....

PRONYSZYN Tymoteusz

PRONYSZYN Tymoteusz, urodzony w 1885 roku w Bohatkowcach, starostwo Podhajce, obwód tarnopolski na Ukrainie. Był sędzią w Sądzie Powiatowym w Sokołowie i decyzją ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1920 roku został przeniesiony z Sokołowa do Sądu w Zatorze. Następnie w latach 1927 – 1930...

PRZEMYSŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

PRZEMYSŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, należy do średniej długości ulic w mieście licząca 874 mb i znajduje się w zachodniej części miasta. Łączy ul. Kościuszki z ul. Wałową, umożliwiając duży skrót drogi w kierunków Dulcza Mała i Dąbrowa Tarnowska. Jest drogą lokalną, asfaltową bez chodników....

Por. Zb. MATULI (ulica) w Radomyślu Wielkim

Por. Zb. Matuli (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 126 mb., pokryta asfaltem, z chodnikami po ubu stronach. Znajduje się w zachodniej części miasta, swój początek bierze w południowo-zachodnim rogu Rynku i kończy w ulicy Nowej. Przy niej znajduje...

PIEKARSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

Piekarska (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca ok. 300 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną łączącą dwie równoległe ulice Armii Krajowej i ul. Targową. Znajduje się w wschodniej...

POLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

POLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 605 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Targowej w kierunku południowym do ul. Zasowskiej. Jej nazwa pochodzi od...

PIŁSUDZKIEGO J. (ulica) w Radomyślu Wielkim

PIŁSUDZKIEGO Józefa (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 1845 m., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na południowy zachód w kierunku...

POSŁUSZNY Marian

POSŁUSZNY Marian urodzony 17 lipca 1926 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Honoraty z domu Dudek. Mając trzy lata umarł mu ojciec, a on z matką przenoszą się do gajówki w Schabowcu do swojej babci. Do szkoły powszechnej 4-klasowej uczęszczał w Schabowcu,...