Kategoria: P

PIEKARSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

Piekarska (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca ok. 300 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną łączącą dwie równoległe ulice Armii Krajowej i ul. Targową. Znajduje się w wschodniej części miasta. Jej nazwa pochodzi od wyrazów pospolitych, od piekarni GS znajdującej się przy tej...

Czytaj dalej

PIEŃ gm. Radomyśl Wielki

PIEŃ gm. Radomyśl Wielki, pow. mielecki woj. podkarpackie, jest to najmniejsza miejscowość w gminie o charakterze rolniczo-hodowlanym. Powstała w XVI w. przy tzw. ”gościńcu krakowskim”, szlaku prowadzącym na zachód z doliny Wisłoki przez most lub przeprawę koło Woli Mieleckiej przez Rydzów, Zgórsko, Pień i Radomyśl, gdzie rozwidlał się na tzw. „trakt krakowski” przez Dulczę Małą, Radgoszcz i Dąbrowę Tarnowską. Bliskość...

Czytaj dalej

PIETRZYK Jan Władysław

PIETRZYK Jan Władysław urodzony 30 maja 1913 roku w miejscowości Łysakówek, syn Wawrzyńca i Walerii z domu Krempa. Gdy wybuchła II wojna został wywieziony do Niemiec 25 lutego 1940 roku do obozu pracy w Wildflicken. Stamtąd do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał nr. obozowy 50763. W obozie przebywał od dnia 4 września 1943 roku do czasu wyzwolenia obozu przez...

Czytaj dalej

PIKUL Helena

PIKUL Helena (z domu Ziobroń) urodzona 27 listopada 1930 r. w Radomyślu Wielkim, córka Wojciecha i Marii z domu Wolińska, pracownika poczty w Radomyślu. W 1936 roku rodzice przeprowadzają się do Tarnowa, gdzie ojciec obejmuje urząd Naczelnika poczty, Helena uczęszcza tam do Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego. W 1939 roku w chwili wybuchu wojny rodzina wraca z powrotem do rodzinnego...

Czytaj dalej

PILCH LUDWIK ks.

PILCH Ludwik ks. urodzony 6 sierpnia 1883 r. w Bielczy, syn Stanisława i Agnieszki z domu Wolnik. Po ukończeniu tarnowskiego gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1910 roku. Pierwszą pracę wikariusza pełnił w Królówce (w pow. bocheńskim) w latach 1910-11, następnie w Szczucinie 1911-13, Radłowie 1913-1915, od 1915 był wikarym a następnie administratorem Żegocinie...

Czytaj dalej

PILECKI Andrzej ks.

PILECKI Andrzej ks., bardzo mało zachowało się informacji o tym kapłanie. Urodzony w roku 1743, świecenia kapłańskie przyjął ok. 1770 roku. W 1778 był wikarym w Radomyślu (Wielkim) za probostwa ks. Jana Jastrzębskiego. Przebywał tutaj prawdopodobnie do czasu przybycia nowego wikariusza ks. Jana Cynglarowicza tj. do roku 1782. Później przebywał w Bolesławiu gdzie zmarł 15 stycznia 1789 roku.

Czytaj dalej

PIŁSUDZKIEGO J. (ulica) w Radomyślu Wielkim

PIŁSUDZKIEGO Józefa (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 1845 m., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na południowy zachód w kierunku Tarnowa i kończy się za krzyżówką drogi do Zdziarca. Przed I wojną i zaraz po...

Czytaj dalej

PINKOWICZ Jan

PINKOWICZ Jan ps. „Jodła” urodzony 7 lutego 1926 r. w Hucisku Jawornickim, gmina Monaster, pow. Przeworsk, syn Józefa i Katarzyny. Szkołę powszechną ukończył w pobliskiej miejscowości Dąbie. Już, jako młody chłopak działał już w Batalionach Chłopskich w latach 1943-44, został zaprzysiężony, jako żołnierz BCh I-szej kompanii, I-go plutonu, IV-tej drużyny przyjmując pseudonim „Jodła”. Dowódcą jego był por. Karol Niemczewski ps....

Czytaj dalej

PLEBAN Beata Agnieszka

PLEBAN Beata Agnieszka (z domu Niemiec) urodzona 21 czerwca 1971 roku w Żołyni k/Łańcuta, córka Jana i Elżbiety. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995 r.) oraz Zintegrowaną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Tarnowskiej Szkole Wyższej (2015 r.). Od 1996 r. pracuje w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, jako nauczyciel...

Czytaj dalej

PŁASZEWSKI Władysław Czesław

PŁASZEWSKI Władysław Czesław legionista, urodzony 10 października 1894 roku w Dąbrówce Wisłockiej wówczas parafia Zasów, obecnie gm. Radomyśl Wielki, syn Henryka nauczyciela i Bronisławy z domu Barszczewska. Z zawodu piekarz, zgłosił się do służby w Legionach 16 sierpnia 1914 roku. Jako ochotnik wybrał służbę w piechocie, przebadany przez dr Franka 16 sierpnia 1914 roku, został uznany za zdolnego do pełnienia służby...

Czytaj dalej

PŁAZA Józef Wawrzyniec

PŁAZA Józef Wawrzyniec urodzony 6 lutego 1900 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Miał brata Stanisława, patrz opis niżej.  Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po jej ukończeniu uczył się zawodu u ojca, który prowadził warsztat szewski. W roku 1918 został powołany do służby wojskowej, w czasie służby ukończył czteromiesięczną szkołę podoficerską artylerii w Toruniu...

Czytaj dalej

PŁAZA Stanisław

PŁAZA Stanisław urodzony 22 maja 1896 roku w Radomyślu, syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Szkołę Powszechną ukończył w Radomyślu i jedną klasę gimnazjalną w Mielcu, działając w tym czasie w skautingu. Odbył praktykę kancelaryjną w mieleckim Sądzie Powiatowym. W Radomyślu działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, należał do Stałej Drużyny Sokoła (SDS) i wraz z grupą ochotników do legionów...

Czytaj dalej

PODBORZE gm. Radomyśl Wielki

PODBORZE wioska w gminie Radomyśl Wielki w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim. Kiedyś w XIX w. podział terytorialny wskazywał, że Podborze wraz z Podlesiem, Giełdą, Zgórskiem, Wilczą Wolą i Podkościelem tworzyło wspólną gminę, w innych z początku XX w. Zgórsko stanowiło przysiółek Podborza. Od roku 1933 a ściślej od 1 lipca 1934 do lat 50-tych Podborze weszło w skład gminy zbiorczej...

Czytaj dalej