Kategoria: P

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic, uczestnicy Powstania Styczniowego, które wybuchło z nocy z 22/23 stycznia 1863 roku, przede wszystkim na terenie zaboru rosyjskiego, ale zmobilizowało do czynu wszystkich Polaków w tym również i Galicji. Polacy aktywnie włączyli się w nurt wydarzeń wstępując ochotniczo...

PRZYCHODNIA LEKARSKA Spółka Partnerska

PRZYCHODNIA LEKARSKA Spółka Partnerska W. Nowak i A. Zając. Jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w roku 2002. Początkowo mieścił się na I piętrze w Ośrodku Zdrowia przy ul, Armii Krajowej pod nr 5. Na początku 2019 roku przeniósł się do nowo wybudowanego obiektu pod...

PADŁO Bolesław Jan

PADŁO Bolesław Jan urodzony 30 listopada 1914 roku (w księdze urodzeń figuruje druga poprawiona data 30 styczeń 1913 r.) w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Heleny z domu Pantera. Z zawodu handlowiec. Aresztowany w listopadzie 1942 roku i więziony w obozie KL Auschwitz nr. oboz....

PARADA KONNA w Żarówce

PARADA KONNA w Żarówce gm. Radomyśl W., choć w współczesnym świecie mamy coraz więcej samochodów, a coraz mniej koni, są w naszej gminie miłośnicy tych wspaniałych rumaków. Do nich należy i jest największym miłośnikiem tych zwierząt, sołtys wsi Żarówka w gm. Radomyśl Wielki Aleksander Mróz....

PRZETWÓRSTWO MIĘSA Władysław Giża

PRZETWÓRSTWO MIĘSA Władysław Giża Radomyśl Wielki, firma rodzinna jednoosobowa (choć pomaga cała rodzina), założona w roku 1992 przez Władysława Giżę, kiedy to WSK Mielec została doprowadzona do upadku, nastąpiły masowe zwolnienia i sprzedaż amerykańskiemu koncernowi. Ponieważ założyciel miał doświadczenie masarskie zdobyte w rodzinie, zdecydował się...

PROKOPEK Jan ks.

PROKOPEK Jan ks., urodzony 23 marca 1866 roku w Borzęcinie, syn Mikołaja i Franciszki z domu Duciłowskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosa 1 lipca 1894 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany...

PILECKI Andrzej ks.

PILECKI Andrzej ks., bardzo mało zachowało się informacji o tym kapłanie. Urodzony w roku 1743, świecenia kapłańskie przyjął ok. 1770 roku. W 1778 był wikarym w Radomyślu (Wielkim) za probostwa ks. Jana Jastrzębskiego. Przebywał tutaj prawdopodobnie do czasu przybycia nowego wikariusza ks. Jana Cynglarowicza tj....

PACHOŁ Maria i Stanisław

PACHOŁ Maria i Stanisław, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Zamieszkali w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Za udzieloną pomoc żydowskiej rodzinie Birnbaum z Radomyśla Wielkiego, z narażeniem swojego życia, małżeństwo Maria i Stanisław Pachoł zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Medalem i Dyplomem Honorowym „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przyznanym...

PŁASZEWSKI Władysław Czesław

PŁASZEWSKI Władysław Czesław legionista, urodzony 10 października 1894 roku w Dąbrówce Wisłockiej wówczas parafia Zasów, obecnie gm. Radomyśl Wielki, syn Henryka nauczyciela i Bronisławy z domu Barszczewska. Z zawodu piekarz, zgłosił się do służby w Legionach 16 sierpnia 1914 roku. Jako ochotnik wybrał służbę w piechocie,...

PINKOWICZ Jan

PINKOWICZ Jan ps. „Jodła” urodzony 7 lutego 1926 r. w Hucisku Jawornickim, gmina Monaster, pow. Przeworsk, syn Józefa i Katarzyny. Szkołę powszechną ukończył w pobliskiej miejscowości Dąbie. Już, jako młody chłopak działał już w Batalionach Chłopskich w latach 1943-44, został zaprzysiężony, jako żołnierz BCh I-szej...