Kategoria: P

POWIAT MIELECKI

POWIAT MIELECKI – powstał w latach 1853-1855 w czasie reformy podziału administracyjnego Galicji, jako dziesiąta cześć składowa cyrkułu tarnowskiego. Działalność urzędową rozpoczął 29 września 1855 roku. W granicach powiatu znalazły się dwa miasta Mielec i Baranów oraz kilkanaście wsi, bez żadnej miejscowości z naszego rejonu. Ten podział nie był najlepszy, robiony szybko nie uwzględniał połączeń komunikacyjnych, gospodarczych i kulturowych. W...

Czytaj dalej

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic, uczestnicy Powstania Styczniowego, które wybuchło z nocy z 22/23 stycznia 1863 roku, przede wszystkim na terenie zaboru rosyjskiego, ale zmobilizowało do czynu wszystkich Polaków w tym również i Galicji. Polacy aktywnie włączyli się w nurt wydarzeń wstępując ochotniczo do licznie organizowanych oddziałów partyzanckich. Również mieszkańcy Radomyśla i okolicznych miejscowości zaznaczyli swój udział w...

Czytaj dalej

PROKOPEK Jan ks.

PROKOPEK Jan ks., urodzony 23 marca 1866 roku w Borzęcinie, syn Mikołaja i Franciszki z domu Duciłowskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosa 1 lipca 1894 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany 25 lipca 1894 do Zbylitowskiej Góry, następnie od 11 czerwca 1895 do Mikluszowic. W okresie...

Czytaj dalej

PRONYSZYN Tymoteusz

PRONYSZYN Tymoteusz, urodzony w 1885 roku w Bohatkowcach, starostwo Podhajce, obwód tarnopolski na Ukrainie. Był sędzią w Sądzie Powiatowym w Sokołowie i decyzją ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1920 roku został przeniesiony z Sokołowa do Sądu w Zatorze. Następnie w latach 1927 – 1930 pełnił funkcję naczelnika Sądu Powiatowego w Radomyślu Wielkim, a z dniem 28 kwietnia 1930 r...

Czytaj dalej

PRYGA Stanisław

PRYGA Stanisław, urodzony 18 września 1931 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Katarzyny. Ukończył szkołę powszechną i kurs przysposobienia rolniczego, pozostając w domu do pomocy w gospodarstwie na roli. Ożeniony z Rozalią Frankowicz doczekali się czwórki dzieci: Zofii, Zygmunta, Stanisława i Janusza. W roku, 1958 gdy z funkcji sołtysa Żarówki zrezygnował Franciszek Puła, cała wieś jednogłośnie wybrała...

Czytaj dalej

PRZEMYSŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

PRZEMYSŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, należy do średniej długości ulic w mieście licząca 874 mb i znajduje się w zachodniej części miasta. Łączy ul. Kościuszki z ul. Wałową, umożliwiając duży skrót drogi w kierunków Dulcza Mała i Dąbrowa Tarnowska. Jest drogą lokalną, asfaltową bez chodników. Z niej jest drugi wjazd na stadion sportowy oraz przy niej znajdują się tereny rekreacyjne...

Czytaj dalej

PRZETWÓRSTWO MIĘSA Władysław Giża

PRZETWÓRSTWO MIĘSA Władysław Giża Radomyśl Wielki, firma rodzinna jednoosobowa (choć pomaga cała rodzina), założona w roku 1992 przez Władysława Giżę, kiedy to WSK Mielec została doprowadzona do upadku, nastąpiły masowe zwolnienia i sprzedaż amerykańskiemu koncernowi. Ponieważ założyciel miał doświadczenie masarskie zdobyte w rodzinie, zdecydował się na utworzenie firmy masarskiej. Początkowo nazywała się Ubój i przetwórstwo, później tylko Przetwórstwo mięsa. W...

Czytaj dalej

PRZYBYSZEWSKI Andrzej

PRZYBYSZEWSKI Andrzej, urodzony 29 listopada 1960 r. w Kazimierzy Wielkiej, miasto powiatowe w woj. świętokrzyskim, syn Stanisława i Ireny z domu Duszczyk. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kazimierzy Wielkiej z maturą w 1979 r. Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i w 1986 r. uzyskał tytuł magistra (temat pracy magisterskiej Działalność cichociemnych w Krakowskim Okręgu Armii...

Czytaj dalej

PRZYCHODNIA LEKARSKA Spółka Partnerska

PRZYCHODNIA LEKARSKA Spółka Partnerska W. Nowak i A. Zając. Jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w roku 2002. Początkowo mieścił się na I piętrze w Ośrodku Zdrowia przy ul, Armii Krajowej pod nr 5. Na początku 2019 roku przeniósł się do nowo wybudowanego obiektu pod nr 32a na tej samej ulicy. Nowy obiekt jest parterowy, starannie wykonany, funkcjonalny z dużym...

Czytaj dalej

PUŁA Rozalia i Franciszek

PUŁA Rozalia (z domu Słowik) urodzona 1 września 1924 r. w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, córka Feliksa i Weroniki z domu Pulak, jedna z siedmiorga rodzeństwa. Do Szkoły powszechnej uczęszczała w rodzinnej wiosce. Jako 18 letnia dziewczyna została wywieziona na roboty do Niemiec wraz z kilkoma dziewczynami z tego rejonu w styczniu 1943 roku. Tam trafiła do bauera w południowych...

Czytaj dalej