Kategoria: C

CMENTARZ parafialny w Żarówce

Społeczny Komitet Budowy kaplicy pod przewodnictwem Stanisława Pęczka podjął decyzję o budowie cmentarza w swojej wiosce. Dotychczas zmarli mieszkańcy Żarówki byli chowani na cmentarzu parafialnym w Zdziarcu. Miejsce pod cmentarz wymiarach 75 x 75 m. oddały Stefania Janus z domu Cymbor wraz z siostrą Marią Giża mieszkanki Żarówki. Po wyrównaniu terenu, nawiezieniu piasku przystąpiono do budowy ogrodzenia z kamiennych ozdobnych...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Zdziarcu z częścią zabytkową

CMENTARZ parafialny w Zdziarcu z częścią zabytkową, gm. Radomyśl Wielki. Położony jest na wschód od kościoła parafialnego w odległości 300 m, po jego wschodniej stronie. Jego najstarsza część z I połowy XIX w. usytuowana jest w zachodniej części cmentarza, mieści się w kwadracie w środku, którego znajduje się kaplica cmentarna. Ta część wpisana jest w Rejestr zabytków nieruchomych Podkarpackiego Wojewódzkiego...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Zgórsku

CMENTARZ parafialny w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki. Na północ od kościoła parafialnego po przekroczeniu drogi wojewódzkiej 984 widać regularne zarysy drzew. Tam znajduje się cmentarz parafialny zmodyfikowany w latach 80-tych dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niemca. Cmentarz podzielono na sektory odsadzając ozdobnymi krzewami, wytyczono i wykonano asfaltowe alejki, uporządkowano układ grobów. Całość sprawia miłe wrażenie, widoczna jest tutaj gospodarska...

Czytaj dalej

CMENTARZ ROMÓW

CMENTARZ ROMÓW w lasach na granicy wioski Dąbrówka Wisłocka gm. Radomyśl i Zasów (po stronie Zasowa) znajduje się cmentarz ładnie utrzymany, ogrodzony ozdobnym łańcuchem z krzyżem w środku, małym kamiennym obeliskiem i tablicą informacyjną: MOGIŁA ZBIOROWA / 18 ROMÓW / ZAMORDOWANYCH PRZEZ / HITLEROWCÓW / W 1944 ROKU. Ten obelisk i uporządkowanie terenu należy zawdzięczać mieszkańcom Zasowa, którzy dbają o...

Czytaj dalej

CMENTARZ WOJENNY w Dąbiu

CMENTARZ WOJENNY nr 12/489 w Dąbiu założony w roku 1915 na zachód od wsi, obok wzgórza nr 214 w miejscu ciężkich walk, jakie toczyły się w tym miejscu pomiędzy nacierającymi wojskami niemieckimi a pułkami rosyjskimi ochraniającymi przeprawę przez Wisłokę. Pierwsze plany budowy cmentarza wojennego przez Austriaków były już 1917, lecz przystąpiono do nich dopiero w 1927 i podobnie jak w...

Czytaj dalej

CMENTARZ WOJENNY w Radomyślu Wielkim

CMENTARZ WOJENNY nr 8 w Radomyślu Wielkim założony prawdopodobnie ok. roku 1916 przez Austriaków jako wycinek z cmentarza parafialnego. Usytuowany jest przy ul. Wałowej na tzw. potocznie „na Wale”. Nazwa pochodzi od naturalnego usypiska ziemi w kształcie wału kiedyś wyraźnie odznaczającego się od pozostałej części. Pod koniec I wojny światowej zwożono tutaj zwłoki żołnierzy nie tylko z Radomyśla, ale z...

Czytaj dalej

CMENTARZ żołnierzy niemieckich w Radomyślu

CMENTARZ żołnierzy niemieckich w Radomyślu, w piątkowy dzień 8 września 1939 roku, do Radomyśla zbliżała się 2 Dywizja Pancerna XXII Korpusu Pancernego dowodzona przez gen. Kleistra. Obronę miasta powierzono II batalionowi 49 pp. z Kołomyi, dowództwo nad 4,5 i 6 kompanią objął kpt. Lewicki. Linię obrony stanowiły: 4 komp. kpt. Lewickiego zaległa na cmentarzu parafialnym w Radomyślu, 5 komp. por....

Czytaj dalej

CMENTARZ żydowski /kirkut/ w Radomyślu Wielkim

Pierwszy cmentarz żydowski był położony obok synagogi, która stała przy ul. Rudziej, obecnie Armii Krajowej w miejscu przystanku autobusowego. Obecny znajduje się w wschodniej części Radomyśla na tzw. Kątach. Podczas II wojny światowej po masowej egzekucji ludności żydowskiej w dniu 19 lipca 1942 r., w ilości ok. 500 osób, głównie starców, kobiet i dzieci oraz wywózce pozostałej, cmentarz praktycznie przestał...

Czytaj dalej

COMPAŁA-KUŚNIERZ Halina

(z domu Weryńska) urodzona 25 lutego 1944 r. w Radomyślu Wielkim, córka Jana i Władysławy z domu Michałek. Szkołę Podstawową ukończyła w Radomyślu Wielkim w 1957 r., następnie uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, kończąc maturą w 1961 roku. Absolwentka Akademii Medycznej Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny w Krakowie. Dyplom lekarza-stomatologa otrzymała w styczniu1968 r., a I stopień specjalizacji stomatologia...

Czytaj dalej

Curyłło Jan ks. ps. „Bolesław”

Curyłło Jan, urodzony 17 lipca 1896 r. w Woli Radłowskiej pow. Brzesko, syn Jana i Anny z domu Nasiatka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w miejscu urodzenia a później w Radłowie. Następnie do Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, zdając egzamin dojrzałości w 1917 r. Studia teologiczne ukończył na Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w 1921 r. i przyjął święcenia kapłańskie....

Czytaj dalej

CURYŁŁY Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim

CURYŁŁY Jana ks. (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu zw. potocznie Osiedlu Księży, znajduje się w północnej części miasta po lewej stronie ul. Firleja w kier. Rynku. Biegnie od ul. Firleja (droga 984) do ul. Bł. Bojanowskiego Ed. i mierzy 345 m. Nazwa nadana decyzją Rady Miejskiej z 12 sierpnia 2002 r. chcąc upamiętnić postać długoletniego księdza, proboszcza i kapelana...

Czytaj dalej

CYNGLAROWICZ Jan ks.

CYNGLAROWICZ Jan ks. urodził się w roku 1754, święcenia kapłańskie przyjął w 1782 roku. Po święceniach na pierwszą parafię, jako wikary trafił do Radomyśla. Następnie w roku 1784 pracował, jako kaznodzieja i kapelan kościoła św. Anny w Jaśle, a w 1792 został tam administratorem. Kolejną parafią była Harklowa, gdzie został proboszczem. 14 lipca 1797 r. został przeniesiony na probostwo do...

Czytaj dalej

CZAJA Kazimierz

CZAJA Kazimierz urodzony 4 marca 1953 r w Mielcu, syn Józefa i Karoliny z domu Wilk. Ośmioklasową szkołę podstawową ukończył w 1967 w Czerminie i kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu specjalność obróbka skrawaniem. Po maturze rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Rzeszowie (później Politechnika Rzeszowska), którą ukończył w 1978 roku uzyskując dyplom mgr inż. budownictwa lądowego....

Czytaj dalej