Kategoria: C

CMENTARZ parafialny w Janowcu

CMENTARZ parafialny w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Wraz z budową kościoła pod koniec lat 1980-tych w Janowcu wyznaczono teren pod cmentarz, 8 lipca 1990 roku ks. bp Józef Gucwa dokonał uroczystej konsekracji kościoła, poświęcenia dzwonów i działki pod przyszły cmentarz. Zlokalizowany został kilkaset metrów od kościoła przy drodze wojewódzkiej 984. Następnie prace przebiegły dość szybko, wybudowano drogę na cmentarz, ogrodzono...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Radomyślu Wielkim

CMENTARZ parafialny w Radomyślu Wielkim. Położony na tzw. Wale (naturalny wał wydmowy) w południowej części miasta przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego (dawnej Tarnowskiej) i Wałowej w kier. Dąbrowy Tarnowskiej. Pierwszy cmentarz powstał za czasów Firlejów (założycieli miasta) i znajdował się wokół drewnianego wówczas kościółka na „Wale” p.w. Św. Stanisława, przy którym utworzono prebendę, tam ksiądz zajmował się również grzebaniem zmarłych. Grzebano...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Rudzie

CMENTARZ parafialny w Rudzie gm. Radomyśl Wielki. Z chwilą ukończenia budowy kościoła parafialnego w latach 20-tych XX w. zaistniała konieczność wytyczenia miejsca pod cmentarz parafialny. Zadecydowano na placu obok kościoła z lewej strony od wejścia. Z chwilą objęcia probostwa w Rudzie przez ks. Franciszka Drozda w 1948 roku, zaraz podjął się uporządkowania cmentarza grzebalnego za środki złożone przez parafian. Cmentarz...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Żarówce

Społeczny Komitet Budowy kaplicy pod przewodnictwem Stanisława Pęczka podjął decyzję o budowie cmentarza w swojej wiosce. Dotychczas zmarli mieszkańcy Żarówki byli chowani na cmentarzu parafialnym w Zdziarcu. Miejsce pod cmentarz wymiarach 75 x 75 m. oddały Stefania Janus z domu Cymbor wraz z siostrą Marią Giża mieszkanki Żarówki. Po wyrównaniu terenu, nawiezieniu piasku przystąpiono do budowy ogrodzenia z kamiennych ozdobnych...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Zdziarcu z częścią zabytkową

CMENTARZ parafialny w Zdziarcu z częścią zabytkową, gm. Radomyśl Wielki. Położony jest na wschód od kościoła parafialnego w odległości 300 m, po jego wschodniej stronie. Jego najstarsza część z I połowy XIX w. usytuowana jest w zachodniej części cmentarza, mieści się w kwadracie w środku, którego znajduje się kaplica cmentarna. Ta część wpisana jest w Rejestr zabytków nieruchomych Podkarpackiego Wojewódzkiego...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Zgórsku

CMENTARZ parafialny w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki. Na północ od kościoła parafialnego po przekroczeniu drogi wojewódzkiej 984 widać regularne zarysy drzew. Tam znajduje się cmentarz parafialny zmodyfikowany w latach 80-tych dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niemca. Cmentarz podzielono na sektory odsadzając ozdobnymi krzewami, wytyczono i wykonano asfaltowe alejki, uporządkowano układ grobów. Całość sprawia miłe wrażenie, widoczna jest tutaj gospodarska...

Czytaj dalej

CMENTARZ ROMÓW

CMENTARZ ROMÓW w lasach na granicy wioski Dąbrówka Wisłocka gm. Radomyśl i Zasów (po stronie Zasowa) znajduje się cmentarz ładnie utrzymany, ogrodzony ozdobnym łańcuchem z krzyżem w środku, małym kamiennym obeliskiem i tablicą informacyjną: MOGIŁA ZBIOROWA / 18 ROMÓW / ZAMORDOWANYCH PRZEZ / HITLEROWCÓW / W 1944 ROKU. Ten obelisk i uporządkowanie terenu należy zawdzięczać mieszkańcom Zasowa, którzy dbają o...

Czytaj dalej

CMENTARZ WOJENNY w Dąbiu

CMENTARZ WOJENNY nr 12/489 w Dąbiu założony w roku 1915 na zachód od wsi, obok wzgórza nr 214 w miejscu ciężkich walk, jakie toczyły się w tym miejscu pomiędzy nacierającymi wojskami niemieckimi a pułkami rosyjskimi ochraniającymi przeprawę przez Wisłokę. Pierwsze plany budowy cmentarza wojennego przez Austriaków były już 1917, lecz przystąpiono do nich dopiero w 1927 i podobnie jak w...

Czytaj dalej

CMENTARZ WOJENNY w Radomyślu Wielkim

CMENTARZ WOJENNY nr 8 w Radomyślu Wielkim założony prawdopodobnie ok. roku 1916 przez Austriaków jako wycinek z cmentarza parafialnego. Usytuowany jest przy ul. Wałowej na tzw. potocznie „na Wale”. Nazwa pochodzi od naturalnego usypiska ziemi w kształcie wału kiedyś wyraźnie odznaczającego się od pozostałej części. Pod koniec I wojny światowej zwożono tutaj zwłoki żołnierzy nie tylko z Radomyśla, ale z...

Czytaj dalej

CMENTARZ żołnierzy niemieckich w Radomyślu

CMENTARZ żołnierzy niemieckich w Radomyślu, w piątkowy dzień 8 września 1939 roku, do Radomyśla zbliżała się 2 Dywizja Pancerna XXII Korpusu Pancernego dowodzona przez gen. Kleistra. Obronę miasta powierzono II batalionowi 49 pp. z Kołomyi, dowództwo nad 4,5 i 6 kompanią objął kpt. Lewicki. Linię obrony stanowiły: 4 komp. kpt. Lewickiego zaległa na cmentarzu parafialnym w Radomyślu, 5 komp. por....

Czytaj dalej

CMENTARZ żydowski /kirkut/ w Radomyślu Wielkim

Pierwszy cmentarz żydowski był położony obok synagogi, która stała przy ul. Rudziej, obecnie Armii Krajowej w miejscu przystanku autobusowego. Obecny znajduje się w wschodniej części Radomyśla na tzw. Kątach. Podczas II wojny światowej po masowej egzekucji ludności żydowskiej w dniu 19 lipca 1942 r., w ilości ok. 500 osób, głównie starców, kobiet i dzieci oraz wywózce pozostałej, cmentarz praktycznie przestał...

Czytaj dalej

COHEN Benjamin

COHEN Benjamin pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w 1889 roku, syn Napthali, wychowywany w bardzo religijnej rodzinie i pod wielką dyscypliną. W latach do 1904 spędzał dzieciństwo przy rodzicach, do 1932 przebywał w Krakowie i dalej do roku 1965 w Tel-Awiwie. W latach 1904 – 05 w mieście była już grupa uczonych młodych mężczyzn, uczniów Kloiz. Literatura jidysz jeszcze...

Czytaj dalej

COMPAŁA-KUŚNIERZ Halina

(z domu Weryńska) urodzona 25 lutego 1944 r. w Radomyślu Wielkim, córka Jana i Władysławy z domu Michałek. Szkołę Podstawową ukończyła w Radomyślu Wielkim w 1957 r., następnie uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, kończąc maturą w 1961 roku. Absolwentka Akademii Medycznej Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny w Krakowie. Dyplom lekarza-stomatologa otrzymała w styczniu1968 r., a I stopień specjalizacji stomatologia...

Czytaj dalej