Kategoria: C

Curyłło Jan ks. ps. „Bolesław”

Curyłło Jan, urodzony 17 lipca 1896 r. w Woli Radłowskiej pow. Brzesko, syn Jana i Anny z domu Nasiatka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w miejscu urodzenia a później w Radłowie. Następnie do Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, zdając egzamin dojrzałości w 1917 r. Studia teologiczne ukończył na Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w 1921 r. i przyjął święcenia kapłańskie....

Czytaj dalej

CURYŁŁY Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim

CURYŁŁY Jana ks. (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu zw. potocznie Osiedlu Księży, znajduje się w północnej części miasta po lewej stronie ul. Firleja w kier. Rynku. Biegnie od ul. Firleja (droga 984) do ul. Bł. Bojanowskiego Ed. i mierzy 345 m. Nazwa nadana decyzją Rady Miejskiej z 12 sierpnia 2002 r. chcąc upamiętnić postać długoletniego księdza, proboszcza i kapelana...

Czytaj dalej

CYNGLAROWICZ Jan ks.

CYNGLAROWICZ Jan ks. urodził się w roku 1754, święcenia kapłańskie przyjął w 1782 roku. Po święceniach na pierwszą parafię, jako wikary trafił do Radomyśla. Następnie w roku 1784 pracował, jako kaznodzieja i kapelan kościoła św. Anny w Jaśle, a w 1792 został tam administratorem. Kolejną parafią była Harklowa, gdzie został proboszczem. 14 lipca 1797 r. został przeniesiony na probostwo do...

Czytaj dalej

CYRKUŁ TARNOWSKI

CYRKUŁ TARNOWSKI, jedna z jednostek administracyjnych utworzonych w 1782 r. przez władze austriackie na terenach zabranych Polsce w 1772 r. i nazwanych Galicją. Obejmował obszar ok. 442 km2. Od zachodu graniczył z cyrkułem bocheńskim, od wschodu z cyrkułem rzeszowskim, od południa z cyrkułami jasielskim i sądeckim, a od północy dochodził do rzeki Wisły, która od 1815 r. była granicą państwową...

Czytaj dalej

CZAJA Kazimierz

CZAJA Kazimierz urodzony 4 marca 1953 r w Mielcu, syn Józefa i Karoliny z domu Wilk. Ośmioklasową szkołę podstawową ukończył w 1967 w Czerminie i kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu specjalność obróbka skrawaniem. Po maturze rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Rzeszowie (później Politechnika Rzeszowska), którą ukończył w 1978 roku uzyskując dyplom mgr inż. budownictwa lądowego....

Czytaj dalej

CZAPELA Tomasz ks.

CZAPELA Tomasz ks., urodzony 1 grudnia 1842 roku w Nowym Sączu, syn Jana i Józefy z domu Mazurek. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście, studia teologiczne w Tarnowie zakończone święceniami kapłańskimi w dniu 31 lipca 1871 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Na pierwszą placówkę trafił do Suchej, gdzie od 7 września 1871...

Czytaj dalej

CZAPIGA Wawrzyniec

CZAPIGA Wawrzyniec urodzony 27 maja 1933 r. w Żarówce, jako syn Jana i Józefy z domu Pulak. Wychował się w rodzinie chłopskiej w niewielkim gospodarstwie rolnym w Żarówce na tzw. „pańskich polach”, Ukończył Szkołę Podstawową w Żarówce, a następnie Technikum Radiotechniczne w Dzierżoniowie które ukończył w 1954 r. Na jego wybór drogi życiowej z pewnością miały wpływ wydarzenia w czasie...

Czytaj dalej

CZEKAJSKA Józefa (siostra Hiacenta)

CZEKAJSKA Józefa (siostra Hiacenta) urodzona 31 października 1914 roku w Białej Krakowskiej, córka Piotra i Katarzyny z domu Litwin, zamieszkała w Podborzu gm. Radomyśl Wielki. Wstąpiła do Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitki) w dniu 7 kwietnia 1945 roku w Oświęcimiu. Rozpoczęła formację w nowicjacie 19 listopada 1945 roku. Po roku w 23 listopada 1946 roku złożyła pierwszy ślub zakonny...

Czytaj dalej

CZERNIECKI Leon ks.

CZERNIECKI Leon ks. urodzony w 1805 roku w Tarnowie, jako syn urzędnika. W tym mieście prawdopodobnie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum, teologię studiował we Lwowie i tam przyjął święcenia kapłańskie w roku 1831. W tym roku trafił do Radomyśla (Wielkiego), jako wikary i tu przebywał do roku 1935. Z Radomyśla przeniesiony do Bodzanowa gdzie został proboszczem,  tam przebywał do końca...

Czytaj dalej

CZUCHRO Stanisław

CZUCHRO Stanisław urodzony 19 grudnia 1949 w Dąbiu gm. Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Szlachetka. Dąbie to jego rodzinna miejscowość gdzie mieszkał i pomagał rodzicom, bo ogólnie w tych latach na wsi panowała bieda. Mając 15-16 lat w domu w okresie zimowym zajmuje się wyrobem mioteł z gałązek brzozy, później podejmuje pracę, jako pomocnik murarza z Dębicy,...

Czytaj dalej

CZUCHRO Zbigniew

CZUCHRO Zbigniew, urodzony 20 marca 1950 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Edwarda i Elżbiety z domu Kozioł. Od 1974 r. należał do Klubu Honorowych Dawców Krwi im. J. Aleksandrowicza przy WSK „PZL-Mielec”. Do 2000 roku oddał 30 100 ml. krwi.

Czytaj dalej

CZYNY SPOŁECZNE

CZYNY SPOŁECZNE, prace świadczone nieodpłatnie na rzecz społeczeństwa przez grupę osób, zwykle w dni wolne od pracy. Czyny społeczne najczęściej były organizowane przez zakłady pracy, szkoły, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe i partyjne. W naszym mieście najczęściej wymienianym organizatorem w okresie PRL-u był Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu i Prezydium MRN. Przed wojną był „Sokół”, który wybudował basen i prace przy...

Czytaj dalej