Kategoria: C

CHWEYTOWICZ Tomasz ks.

CHWEYTOWICZ (Chwajtowicz) Tomasz ks. w latach 1793 – 1796 był kapelanem lokalnym w drewnianym kościółku p.w. św. Barbary w Nagoszynie, w 1799 wikarym w Dąbrowie Tarnowskiej i rektorem kościoła w Radgoszczy. Od roku 1805 był wikarym w Padwi, w 1807 administratorem w Słupcu. Do Radomyśla (Wielkiego), jako wikary trafił w roku 1808 gdzie pracował do 1811, skąd odszedł prawdopodobnie do...

Czytaj dalej

CHYTROŚ Antonina Katarzyna

CHYTROŚ Antonina Katarzyna córka Ferdynanda Nowaka i Wiktorii z domu Burgiel. Urodzona 13 listopada 1879 roku w Radomyślu (jeszcze nie był Wielkim), zawarła związek małżeński 26 listopada 1895 z Janem Wodyńskim, urodzonym 24 czerwca 1862 w Dębowcu – mgrem farmacji, synem Grzegorza Wodyńskiego i Anny Rytnerskiej, zamieszkałych w Dynowie. Po śmierci męża, ponownie wyszła za mąż za Stanisława Chytrosia, z...

Czytaj dalej

CICHOŃ JAN

CICHOŃ Jan, urodzony 10 września 1920 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Weroniki z domu Popera. Szkołę powszechną ukończył w Żarówce. Od najmłodszych lat pasjonował się malarstwem i jako samouk wykonywał swoje pierwsze prace malarskie. W wieku 18 lat, zgłosił się do majstra malarskiego Jakuba Beresia, z którym m.in. w latach 1938-1939 wymalował wnętrze kościoła w Zasowie,...

Czytaj dalej

CICHOŃ Ludwik

CICHOŃ Ludwik, ps. „Zielony kapelusz” urodzony 23 sierpnia 1892 r. w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Filipa i Agnieszki z domu Pryga. To wybitna i wyróżniająca się postać w życiu społeczności wiejskiej dziewiętnastowiecznej wsi Żarówka. Pełnił funkcję pisarza przy wójcie, ponieważ wójt był niepiśmienny. Utrzymywał ścisły kontakt z hrabią Łubieńskim w Zasowie, gdzie nabywał i sprowadzał do wsi drzewka owocowe,...

Czytaj dalej

CICHOŃ Marian

CICHOŃ Marian, urodzony 18 listopada 1940 r. w Żarówce, gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Janiny z domu Kokoszka. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mielcu, zdał maturę w 1959 r. Studiował na Politechnice Krakowskiej w 1976 r., uzyskał tytuł inżyniera technologii silników spalinowych. Po krótkiej pracy w Gminnej Spółdzielni w Radomyślu Wielkim, przyjęty został 10 października 1962 r. do pracy w...

Czytaj dalej

CICHOŃ Wawrzyniec

CICHOŃ Wawrzyniec urodzony 19 maja 1890 roku w Żarówce, syn Józefa i Teofili z domu Pryga. Gdy wybuchła I wojna światowa, służył w armii austriackiej w Rzeszowie, wybuch wojny zastał go w domu, gdy przyjechał na dwu tygodniowy urlop na żniwa. W potyczce 15 sierpnia 1914 roku pod Lublinem jego pododdział dostał się do niewoli rosyjskiej i został wywieziony do...

Czytaj dalej

CICHOŃ Włodzimierz

CICHOŃ Włodzimierz urodzony 27 października 1934 r. w Żarówce gmina Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Teofilii z domu Szczurek. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, następnie w Zdziarcu, kończąc 7-mą klasę w Radomyślu Wielkim. Spowodowane to było trudnym okresem wojennym i powojennym, gdzie na wioskach nie było pełnej obsady szkoły podstawowej. Następnie absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w...

Czytaj dalej

CMENTARZ choleryczny w Dulczy Małej

CMENTARZ choleryczny w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki. Jest drugim cmentarzem  na terenie gminy (Patrz hasło Cmentarz choleryczny w Zgórsku) gdzie zostały pochowane ofiary straszliwej epidemii cholery jaka nawiedziła zabór austriacki w XIX w., w tym i nasze strony. O obecności tego cmentarza tutaj świadczą przekazy najstarszych mieszkańców, to miejsce zawsze wiało grozą i nikt nie zapuszczał się w gęste zarośla. Widocznym znakiem obecności...

Czytaj dalej

CMENTARZ choleryczny w Żarówce

CMENTARZ choleryczny w Żarówce, gm. Radomyśl Wielki. Jest to trzeci po Zgórsku i Dulczy Małej w naszej gminie cmentarz ofiar straszliwej epidemii cholery, jaka nawiedziła te tereny w roku 1873. Staraniem radnej Józefy Smagacz, pomocy sołtysa Aleksandra Mroza i wielu ofiarnych mieszkańców Żarówki udało się postawić obelisk odtwarzając pamięć i miejsce pochówki zmarłych tutaj osób. Do pomnika wykorzystano metalowy krzyż...

Czytaj dalej

CMENTARZ choleryczny w Zgórsku

CMENTARZ choleryczny w Zgórsku, gm. Radomyśl Wielki. Jest to miejsce na którym zostały pochowane ofiary straszliwej epidemii cholery jaka nawiedziła zabór austriacki w XIX w. Z tego okresu zachowały się fragmenty cmentarza cholerycznego w Zgórsku, położonego przy drodze na Zapole, Jamy od drogi wojewódzkiej 984. Cmentarz pochodzi z roku 1873, można go poznać po starym drewnianym krzyżu ustawionym przed krzakami...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Dąbrówce Wisłockiej

CMENTARZ parafialny w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki. Położony jest przy drodze  z Radomyśla do Dąbrówki w dość znacznej odległości od kościoła. Został zbudowany w roku 1993. Inicjatorem utworzenia parafii, rozbudowy kościoła i budowy cmentarza był długoletni proboszcz parafii ks. kanonik Kazimierz Talaga, który jest uwieczniony na tablicy w kościele p.w. NMP Nieustającej Pomocy i św. Kazimierza w Dąbrówce Wisłockiej....

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Janowcu

CMENTARZ parafialny w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Wraz z budową kościoła pod koniec lat 1980-tych w Janowcu wyznaczono teren pod cmentarz, 8 lipca 1990 roku ks. bp Józef Gucwa dokonał uroczystej konsekracji kościoła, poświęcenia dzwonów i działki pod przyszły cmentarz. Zlokalizowany został kilkaset metrów od kościoła przy drodze wojewódzkiej 984. Następnie prace przebiegły dość szybko, wybudowano drogę na cmentarz, ogrodzono...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Radomyślu Wielkim

CMENTARZ parafialny w Radomyślu Wielkim. Położony na tzw. Wale (naturalny wał wydmowy) w południowej części miasta przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego (dawnej Tarnowskiej) i Wałowej w kier. Dąbrowy Tarnowskiej. Pierwszy cmentarz powstał za czasów Firlejów (założycieli miasta) i znajdował się wokół drewnianego wówczas kościółka na „Wale” p.w. Św. Stanisława, przy którym utworzono prebendę, tam ksiądz zajmował się również grzebaniem zmarłych. Grzebano...

Czytaj dalej