Kategoria: W

WIECH Piotr Paweł

WIECH Piotr Paweł urodzony 5 czerwca 1975 roku w Radomyślu Wielkim, syn Adama i Heleny z domu Gadomska. Absolwent Technikum Elektrycznego w Mielcu z maturą w 1995 r. Następnie studia na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku elektronika i informatyka, ukończone tytułem inżyniera w roku 2000. Kontynuował nadal naukę kończąc studia magisterskie na tych kierunkach w roku 2001, uzyskując tytuł magistra inżyniera....

Czytaj dalej

WIELIŃSKI Michał ks.

WIELIŃSKI (Waluszak) Michał ks. urodzony 24 marca 1866 roku w Trzęsówce, syn Stanisława Waluszaka i Anastazji z domu Jachura. Gimnazjum św. Jacka ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie, kończąc święceniami kapłańskimi 21 czerwca 1892 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Po święceniach na pierwszą parafię, jako wikariusz został skierowany do Siedlec woj. małopolskie, po dwóch latach od 1 sierpnia...

Czytaj dalej

WIERCIAK Mieczysław

WIERCIAK Mieczysław urodził się w 14 grudnia 1897 roku w Radomyślu (Wielkim). Syn Jakuba i Eugenii z domu Gissman. Dnia 27 sierpnia 1914 roku wraz z 12 ochotnikami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, tworząc Stałą Drużynę Sokoła pod dowództwem Stefana Dąbrowskiego, wyruszył z radomyskiego Rynku na plac zborny w Tarnowie, skąd następnie udał się do Krakowa. Od czerwca 1915 służył w 2...

Czytaj dalej

WILCZYŃSKI Andrzej

WILCZYŃSKI Andrzej, urodzony 23 stycznia 1913 r. w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa Wilka i Marii z domu Misztura. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1935 r. Równocześnie uczył się grać na skrzypcach i grał w orkiestrze gimnazjalnej. Śpiewał także w chórze „Melodia”. Po maturze pracował dorywczo grał na różnych imprezach....

Czytaj dalej

WILK Aleksander

WILK Aleksander urodzony 1 grudnia 1926 roku w Zaborczu gmina Przecław. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w miejscu urodzenia w latach 1933-38, ale już następną klasę piątą ukończył w Przecławiu w 1939 roku. W okresie okupacji Aleksander uczestniczył w tajnych kompletach, których organizatorem był Wilhelm Lotz, kierownik przecławskiej szkoły tam też ukończył klasę siódmą w 1942. W czerwcu 1943 roku zdał...

Czytaj dalej

WILK Roman

WILK Roman urodzony 29 października 1940 roku w Dąbiu gm. Radomyśl Wielki, syn Stanisława i Marii z domu Szczur. Rodzice byli rolnikami, prowadzili 6 hektarowe gospodarstwo rolne i liczną hodowlę. Roman do Szkoły podstawowej uczęszczał w Dąbiu, po jej ukończeniu bardzo chciał się uczyć, rodzice mieli inne plany, aby pozostał na gospodarstwie w domu. Po wielkich przekonaniach rodzice zgodzili się...

Czytaj dalej

WITOSA (ulica) w Radomyślu Wielkim

WITOSA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to najdalej na południe wysunięta ulica w mieście. Początek bierze od ul. Piłsudskiego (drogi wojewódzkiej 984), jest ulicą ślepą, pokryta asfaltem i mierzy ok. 254 m.b. Znajdują się tam domy mieszkalne parterowe i jednopiętrowe oraz zarejestrowane firmy: Stąsiek Grzegorz Firma-Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, AUTOHANDEL „AUTOOM” Grzegorz Bawoł i Jaje Alina UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSNE „MARTIKA”. Nazwę ulicy...

Czytaj dalej

WNUK Ryszard

WNUK Ryszard, urodzony 17 września 1946 r. w Woli Mieleckiej pow. Mielec, syn Władysława i Teodorii z domu Indyk. Rodzice prowadzi gospodarstwo rolne w Woli Mieleckiej, ojciec dodatkowo pracował w Mielcu, jako operator pomp ciśnieniowych w przepompowni w Mielcu w MPGK. Wnukowie mieli dwoje dzieci: syna Ryszarda i córkę Lidię. Ryszard Wnuk ukończył Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej oraz Liceum...

Czytaj dalej

WODICZKO Stefan

WODICZKO Stefan, urodzony 20 lutego 1899 r., w Suwałkach, syn Wacława i Anny z domu Stopczyńska, jako najmłodszy z dziewięcioro rodzeństwa. Wraz z rodzicami przybył z Rosji do Polski po zakończeniu I Wojny Światowej. Ojciec jego był muzykiem i jako kapelmistrz służył w amii carskiej, Stefan ukończył gimnazjum w Jekatierinosławiu, (obecnie Dniepropetrowsk). W październiku 1927 r. ożenił się z Bronisławą...

Czytaj dalej

WODZICKI Eliasz hr.

WODZICKI Eliasz hr. herbu Leliwa, urodzony ok. roku 1729, syn Piotra i Konstancy Dembińskiej. Naukę rozpoczął u księży pijarów, którą kontynuował we Włoszech, Francji i Niemczech. Uczył się prawa, dyplomacji i zarządzania majątkiem. Później piastował wiele funkcji i godności. Tytuł hrabiego galicyjskiego uzyskał od cesarza Franciszka II w roku 1799, członek Stanów Galicyjskich od 1782, starosta generalny krakowski w latach...

Czytaj dalej

WODZIŃSKI Ernest ks.

WODZIŃSKI Ernest ks. urodzony 6 grudnia 1818 roku w Nowym Wiśniczu, syn Józefa (urzędnika). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum prawdopodobnie w Bochni. Filozofię studiował w Przemyślu, teologię w Tarnowie i Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1843 roku, prawdopodobnie w Tarnowie z rąk bpa J. Wojtarowicza. Po święceniach, jako wikary pierwszą placówkę obejmuje w Bochni, dwa lata później 1845...

Czytaj dalej

WOJTANOWSKI Jan

WOJTANOWSKI Jan, ps. „Podmuch”, urodzony 14 grudnia 1917 r. w Tuchowie, pow. Tarnów, syn Stanisława i Bronisławy z domu Sikorska. Od stycznia 1939 do lutego 1946 roku zamieszkały w Dąbrówce Wisłockiej. Tutaj w 1942 roku wstępuje do organizacji podziemnej BCH, wprowadza go prawdopodobnie Władysław Bąk ps. „Klucz” i przed nim składa przysięgę. Dowódcą oddziału był wówczas Jan Błachowicz ps. „Kropidło”,...

Czytaj dalej

WOLAK Józef

WOLAK Józef, urodzony 10 sierpnia 1895 r. w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl, syn Wawrzyńca. Rolnik zamieszkały w Wólce Duleckiej (przysiółek Radomyśla), wchodzącej w skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Radomyślu Wielkim. Działacz PSL grupy „Lewicy” o dość radykalnych poglądach. W latach 30-tych angażował się w organizowanie kół Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” na terenie Radomyśla Wielkiego. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa...

Czytaj dalej