Kategoria: W

WOLAK Marek

WOLAK Marek urodzony 25 listopada 1965 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Bronisława i Józefy. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie ukończonego maturą. Kolejny etap to odbycie zasadniczej służby wojskowej, początkowo w Kielcach, a po szkole przeniesiony do Krakowa do Sztabu Wojewódzkiego, jako kancelarzysta. Po wojsku podjął pracę w Spółdzielni Mleczarskiej w Dębicy, jako instruktor obejmując nadzorem nasz...

Czytaj dalej

WOLAK Marian

WOLAK Marian, urodzony 1 maja 1957 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ludwika i Stefanii z domu Kuta. Szkołę podstawową ukończył w Dulczy, wojsko i szkołę odbywał w Hufcu Pracy, gdzie zdobył uprawnienia spawacza i montera urządzeń kanalizacyjnych. Poprzez Austrię wyjechał w 1981 r. do USA, gdzie posiadając rodzinę, uzyskał zieloną kartę, założył własny biznes i kupił dom. W 1987 r....

Czytaj dalej

WOLAK Paweł – bokser

WOLAK Paweł urodzony 26 września 1981 roku w Dębicy, syn Piotra i Aleksandry z domu Weryńska. Ojciec pochodził z Dulczy Wielkiej, matka z Radomyśla Wielkiego. Rodzice mieszkali w Radomyślu i tutaj mały Paweł spędził dzieciństwo. W roku 1991 rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczęła się kariera Pawła. Ukończył szkołę średnią i studia wyższe. Od najmłodszych lat interesował się...

Czytaj dalej

WOLANIN Andrzej ks.

WOLANIN Andrzej ks. urodzony 27 listopada 1970 roku w Mielcu, syn Henryka i Teresy, rodzice mieszkali w Radomyślu Wielkim. Tutaj też Andrzej ukończył Szkołę Podstawową, do szkoły średniej uczęszczał w Mielcu, do Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego, zdając maturę w roku 1990. Może to zasługa proboszcza ks. Kazimierza Zająca, ale dalsza jego nauka to Wyższe Seminarium...

Czytaj dalej

WOLANIN Jan ks.

WOLANIN Jan ks., urodzony 23 listopada 1887 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl, syn Tomasza i Zofii z domu Czaja. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wiosce, gimnazjum w 1909 roku w Tarnowie, gdzie wstąpił do seminarium duchownego studiując teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 kwietnia 1915 roku z rąk ks. bpa Leona Wałęgi, na pierwszą placówkę, jako wikariusz ad persona został...

Czytaj dalej

WOLANIN Władysław ks.

WOLANIN Władysław ks., urodzony 2 sierpnia 1883 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl, w rodzinie rolniczej, syn Tomasza i Zofii z domu Czaja. Miał siostrę Rozalię i brata Jana też księdza ur. w roku 1887. Szkołę powszechną kończy w rodzinnej wiosce, gimnazjum w Tarnowie, tutaj też wstępuje do Seminarium Duchownego studiując teologię. Po jego ukończeniu otrzymuje święcenia kapłańskie 29 czerwca...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Albin

WOLIŃSKI Albin, urodzony 27 stycznia 1924 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Karoliny z domu Wajdowicz. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym miasteczku, gdzie przebywał przez okres wojny. Po wojnie włączył się w odbudową zniszczonego w 80 % miasteczka Radomyśl, od 1945 był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyślu Wielkim. W październiku 1948 był założycielem wspólnie z Edwardem Pachołem Spółdzielni...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Antoni

WOLIŃSKI Antoni, urodzony 29 grudnia 1871 r. w Radomyślu (Wielkim), syn Grzegorza i Agnieszki z domu Iwańska. Był właścicielem ziemskim i handlarzem nierogacizną jak większość kupców z Radomyśla. Pod koniec XIX w., mieszkał w Sanoku, był członkiem Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka, członkiem i działaczem sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, po 1900 jako członek wydziału i skarbnik. Działał we władzach...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Bolesław Szymon

WOLIŃSKI Bolesław Szymon, urodzony 18 lipca 1907 r. w Radomyślu Wielkim, syn Błażeja i Heleny z domu Wolińska (zbieżność nazwisk), ojciec trudnił się kupiectwem, matka wychowywała liczną rodzinę. Zdał maturę w V Państwowym Gimnazjum Neoklasycznym w Krakowie im. Jana Kochanowskiego, a następnie Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej w 1931 r., uzyskując stopień podporucznika Wojska Polskiego. Zostaje przydzielony do 8...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Czesław

WOLIŃSKI Czesław ps. „Irys”, urodzony 13 sierpnia 1918 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Julii z domu Kolińska. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu Wielkim, po osiągnięciu 18 lat wstąpił do szkoły wojskowej i służył w wojsku do wybuchu wojny. Brał udział w wojnie obronnej, po rozbiciu jego kompanii za Sanem, powrócił do Radomyśla i włączył się, jako uczestnik Ruchu...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Eugeniusz Wilhelm

WOLIŃSKI Eugeniusz Wilhelm, urodzony 23 grudnia 1908 r. w Radomyślu Wielkim, pow. Mielec. Syn Błażeja i Heleny z domu Wolińska (zbieżność nazwisk), ojciec trudnił się kupiectwem, matka wychowywała liczną rodzinę. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu i Sanoku. Nowy etap kształcenia rozpoczął w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu, które ukończył w 1926 roku, zdaniem I egzaminu nauczycielskiego zw. egzaminem dojrzałości. Po...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Krzysztof

WOLIŃSKI Krzysztof, urodzony 15 września 1943 r. w Radomyślu Wielkim, syn Tadeusza i Antoniny z domu Baran. Szkołę Podstawową kończy w rodzinnym miasteczku, dalszą naukę kontynuuje w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu, specjalność tokarz, którą kończy w 1961 roku. Podejmuje pracę w WSK Mielec, jednocześnie uczęszcza do wieczorowego Technikum w Mielcu, które ukończył maturą i uzyskaniem tytułu „Technik mechanik” o...

Czytaj dalej

WOLSKI Eugeniusz ks.

WOLSKI Eugeniusz ks. urodzony 28 stycznia 1848 r. w Otfinowie pow. Dąbrowa Tarnowska, syn Kazimierza organisty w tutejszym kościele i Julianny z domu Kęcka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Otfinowie, a następnie do cesarsko-królewskiego gimnazjum państwowego w Tarnowie. Studia rozpoczął w tarnowskim Instytucie Teologicznym w latach 1867-1871, kończąc je święceniami kapłańskimi przyjętymi w dniu 8 sierpnia 1871 roku z rąk...

Czytaj dalej