Kategoria: T

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim, powstało w 1908 roku, z inicjatywy bogatego mieszczanina, kupca Ludwika Kostórkiewicza oraz sędziego miejscowego sądu – Władysława Kuśnierza. Początkowo liczyło ok. 50 osób, wywodzących się głównie spośród miejscowej inteligencji i mieszczan. Na specjalnie zwołanym zebraniu organizacyjnym zawiązano Gniazdo Sokole i wybrano pierwsze władze Towarzystwa. Funkcję pierwszego Prezesa powierzono Piotrowi Kostórkiewiczowi (bratu Ludwika), jego zastępcami...

Czytaj dalej

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RADOMYSKIEJ

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RADOMYSKIEJ w Radomyślu Wielkim, powstało 22 grudnia 1985 roku i zostało zarejestrowane w Referacie Społeczno-Administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. W dniu 17 lutego 1989 roku Sąd Wojewódzki w Tarnowie dokonał wpisu do rejestru sądowego stowarzyszeń pod nr 25/89 Dział A, a dopiero ostatni właściwy z uwagi na adres towarzystwa,...

Czytaj dalej

TRANSPORT OSOBOWY Wolak Marian

TRANSPORT OSOBOWY Wolak Marian w Dulczy Wielkiej, firma powstała 1 marca 1991 roku i została wpisana w rejestr przedsiębiorstw wykonujących usługi transportowe. Założycielem i właścicielem firmy jest Marian Wolak, pasjonat motoryzacji, posiadający wszelkie uprawnienia do kierowania firmą, Licencję i Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie osób nr 01372/F1/03 wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Początkowo były to przewozy pracownicze...

Czytaj dalej

TRYBOWSKI Julian Andrzej ks.

TRYBOWSKI Julian Andrzej ks. urodził się 21 listopada 1865 roku w Ciężkowicach, syn Wojciecha i Petroneli z domu Laska. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, po ukończeniu szkoły średniej studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1889 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego...

Czytaj dalej

TRYBULEC Czesław

TRYBULEC Czesław, urodzony 6 maja 1921 r. w Radomyślu Wielkim, syn Błażeja i Katarzyny z domu Czułkowska. W Radomyślu ukończył 7 kl. Szkoły powszechnej i 3 kl. Szkoły zawodowej w zawodzie wyuczonym szewc. 29 listopada 1944 roku staje przed komisją wojskową i zostaje skierowany do służby liniowej w 2 pułku zaopatrzenia w Rzeszowie. Następnie przydzielony do 49 p. p. Po...

Czytaj dalej

TRYBULEC Edward

TRYBULEC Edward urodzony 26 lutego 1944 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Wiktorii z domu Marchwicka. Tutaj spędza swoje dzieciństwo i lata szkolne uczęszczając do Szkoły Podstawowej. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Mielcu, kończąc maturą w 1963 roku. Dalej studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydz. Ceramiczny w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera w roku 1969. Przez kilka lat pracuje...

Czytaj dalej

TRYBULEC Edward

TRYBULEC Edward, urodzony 18 lipca 1912 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Teresy z domu Pęczek. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, szkołę średnią oraz trzy kursy Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku w 1934 roku. W 1933 roku zostaje przyjęty na ewidencję wojskową w Dębicy do służby pomocniczej w stopniu szeregowca, w styczniu 1950 roku zostaje przeniesiony do rezerwy. W...

Czytaj dalej

TRYBULEC Henryk pil.

TRYBULEC Henryk, urodzony 8 lutego 1912 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Anieli z domu Mermel, w licznej dziesięcioosobowej rodzinie. Henryk był najmłodszym z rodzeństwa chłopców. Matka Aniela wywodziła się z ziemiańskiej rodziny Mermelów zamieszkałej na terenie wsi Kosówka (Gm. Wadowice Górne), z której wywodził się również por. pilot Henryk Mermel. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomyślu Wielkim, uczęszczał...

Czytaj dalej

TRYBULEC Jan

TRYBULEC Jan, urodzony 14 czerwca 1842 roku w Radomyślu, w obwodzie tarnowskim, syn Marcina ziemianina, człowieka bardzo dbającego o losy swojej rodziny, szczególnie dzieci, dwóch synów Józefa i Jana, obaj ukończyli studia prawnicze oraz córki, które wysyłał na nauki do Krakowa celem zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Marcin Trybulec cieszył się szacunkiem i autorytetem wśród mieszczan oraz aktywnie uczestniczył w inicjatywach społecznych...

Czytaj dalej

TRYBULEC Józef dr praw

TRYBULEC Józef, urodzony w 1836 roku w Radomyślu, syn Marcina ziemianina, człowieka bardzo dbającego o losy swojej rodziny, szczególnie dzieci i aktywnego społecznie na niwie swojego miasteczka. Trybulec Józef, jako dr prawa, adwokat jego losy związane są z Bochnią, tam obejmuje funkcję wiceburmistrza miasta, którą pełni do 8 maja 1882 roku. Działa społecznie, w sierpniu 1882 roku bierze udział w...

Czytaj dalej

TULEJA Stanisław

TULEJA Stanisław, urodzony 6 kwietnia 1921 r. w Przymówce powiat krośnieński, syn Kazimierza i Karoliny z domu Węgrzyniak. W czasie okupacji hitlerowskiej należał do oddziału partyzanckiego AK, operującego w rejonie Krosna, Sanoka i Ustrzyk. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Krośnie maturą w 1945 r. Od 1945 do 1954 pracował, jako nauczyciel w szkołach podstawowych w powiecie raciborskim. W roku 1954 objął...

Czytaj dalej

TURZA Tomasz ks.

TURZA Tomasz ks., urodzony 21 grudnia 1818 roku w Bochni, pochodził z rodziny mieszczańskiej, syn Mateusza i Kunegundy z domu Rosołowska. Studiował filozofię i teologię w Tarnowie, po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Wojtarowicza w dniu 11 listopada 1846 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Zdziarca gm. Radomyśl, gdzie pracował prawie 5 lat. Od...

Czytaj dalej

TWARDOWSKI Kajetan ks.

TWARDOWSKI Kajetan ks., urodził się w 1755 roku. Święcenia kapłańskie przyjął ok., 1780 jako paulin. W roku 1787 zwrócił się do władz kościelnych o przyjęcie do diecezji tarnowskiej. W 1789 był wikarym w Skrzyszowie. Oskarżony o nadużywanie alkoholu odprawił rekolekcje w klasztorze reformatorów we Lwowie. 4 Listopada 1790 roku znalazł się w konwencie ojców bernardynów w Tarnowie, gdzie wykazywał objawy...

Czytaj dalej