Kategoria: P

POMNIK gen. Władysława Sikorskiego

POMNIK gen. Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim, decyzja o budowie pomnika patrona szkoły podstawowej zapadła w dniu 10 września 2011 roku, na spotkaniu klasy, która przed 50 laty w 1961 roku opuściła mury szkolne. Wśród uczestników był biznesmen Andrzej Bajor, człowiek znany w środowisku rzeszowskim,...

PASIUT Antoni Jan ks.

PASIUT Antoni Jan ks., urodzony 31 maja 1850 roku w Starym Sączu. Gimnazjum ukończył w Starym Sączu gdzie złożył maturę. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie za rektoratu ks. Marcina Leśniaka, otrzymując święcenia kapłańskie z rąk bpa J. A. Pukalskiego. Pierwszą posadę, jako wikariusz obejmuje w...

PAŁYS Bronisław ks.

PAŁYS Bronisław ks. urodzony 14 kwietnia 1909 roku w Trzebnicy k/ Pacanowa, syn Franciszka i Tekli z domu Janowska. Do gimnazjum uczęszczał w Dębicy, które ukończył w 1927 roku, następnie uczęszczał do seminarium duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1932 i przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą...

POMNIK pilotów PSP walczących na Zachodzie

POMNIK pilotów Polskich Sił Powietrznych walczących na Zachodzie w Radomyślu Wielkim.  Powstał na bazie samolotu M-2, (patrz hasło M-2), który został ustawiony na radomyskim rynku na trzech cementowych podporach w 1972 r. Staraniem inż. Andrzeja Ziobronia i pomocy pracowników WSK Mielec z terenu miasta, samolot...

PILCH LUDWIK ks.

PILCH Ludwik ks. urodzony 6 sierpnia 1883 r. w Bielczy, syn Stanisława i Agnieszki z domu Wolnik. Po ukończeniu tarnowskiego gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1910 roku. Pierwszą pracę wikariusza pełnił w Królówce (w pow. bocheńskim) w latach...