Kategoria: M

Medal „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY”

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY RADOMYŚL WIELKI”, honorowe wyróżnienie w postaci medalu, ustanowione przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/35/11 z dnia 28 luty 2011 r. Nadawany jest osobom fizycznym za szczególne zasługi w działalności państwowej, samorządowej, gospodarczej, kulturalnej, społecznej na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. Medal przyznaje Kapituła na wniosek uprawnionej osoby, komisji, organizacji lub stowarzyszenia....

Czytaj dalej

MERMEL Henryk Antoni pil.

MERMEL Henryk Antoni, urodzony 9 marca 1916 r. w Jaśle, syn Antoniego i Emmy z domu Potmeshil (z pochodzenia Czeszka). Ród Mermelów, z których pochodził Henryk, wywodził się z Francji. Jeden z członków rodu pomagał powstańcom w czasie Powstania Styczniowego. Ranny na terenie Polski, pozostał tu na zawsze. Żeniąc się z Polką, osiadł w miejscowości Kosówka niedaleko Radomyśla Wielkiego. Rodzice...

Czytaj dalej

MICHAŁECKA Agata Apolonia

MICHAŁECKA Agata Apolonia urodzona 8 lutego 1814 roku w Radomyślu Wielkim, ojciec Adam i matka Agnieszka de Mach (potocznie nazywaną Machowianką). Agata posiadała też liczne rodzeństwo urodzone w Radomyślu: Magdalenę (1892), Teklę (1804), Weronikę (1806), Jana (1809), Stanisława (1834) i Ludwika (1838). Choć cała rodzina wg Ksiąg parafialnych urodziła się w Radomyślu, Agata przypisana jest do Zdziarca (Żdżarca), może, dlatego...

Czytaj dalej

MICKIEWICZA Adama (ulica) w Radomyślu Wielkim

MICKIEWICZA Adama (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z dłuższych ulic (850 m), znajdująca się w zachodniej części Osiedla, stanowi jak gdyby przedłużenie ul. Klonowej, rozpoczyna się od ostatnich domów na Klonowej do ul. Wałowej. Pokryta asfaltem z chodnikiem z prawej strony. Starannie utrzymana z zadbanymi, czystymi posesjami i domami. Nazwę nadano...

Czytaj dalej

MIDURA Włodzimierz

MIDURA Włodzimierz, urodzony 6 stycznia 1960 roku w Mielcu syn Juliana i Adeli z domu Czaja. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Mielcu, ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Budowlane w Pustyni. Brał czynny udział w życiu społecznym, uzyskał uprawnienia ratownika wodnego, jest czynnym instruktorem, bierze udział, jako ratownik w koloniach, konkursach i zawodach z młodzieżą na akwenach wodnych. Po odbyciu...

Czytaj dalej

MIĘKOŚ Eugeniusz dr hab.

MIĘKOŚ Eugeniusz urodzony 10 grudnia 1935 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Apolonii z domu Maziarz, wychowany wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Lata dziecięce przypadły na okres II wojny światowej, która ciężko doświadczyła Podborze i ziemię radomyską. Jako dziecko był świadkiem pacyfikacji rodzinnej miejscowości przez Niemców za pomaganie Żydom przez mieszkańców Podborza. Szkołę Podstawową ukończył w 1950 r. świadectwo...

Czytaj dalej

MIERZEJEWSKI Franciszek

MIERZEJEWSKI Franciszek herbu ”Szeliga”, syn Marcyana i Anny Leszczyńskiej herbu „Belina”. Dokładna data urodzenia Franciszka nie jest znana, zakłada się, że urodził się pomiędzy rokiem 1654 a 1658, miał jeszcze siostrę. Posiadał tytuł cześnika inflanckiego. Ród Mierzejewskich związanych z naszymi terenami rozpoczyna się od Jana, który bierze w dzierżawę od Zbigniewa z Dąbrowicy Firleja starosty lubelskiego rozległe dobra między Dunajcem...

Czytaj dalej

MIERZWIŃSKI Sebastian ks.

MIERZWIŃSKI Sebastian ks. mianowany na proboszcza w Radomyślu w 1800 roku przez Floriana Amanda Janowskiego bpa z Tarnowa, poprzednią parafią był Zdziarzec, gdzie też był proboszczem. Podczas swego pobytu w Radomyślu odbudował z drewna wszystkie budynki plebańskie i gospodarcze znajdujące się na Wólce Plebańskiej, a także przypisuje się jemu rozebranie drewnianego kościółka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego na Wólce prawdopodobnie po...

Czytaj dalej

MIĘTUS Maciej ks.

MIĘTUS Maciej ks., urodzony 4 lutego 1846 r. w Czarnym Dunajcu, w rodzinie rolniczej, syn Wincentego a i Kunegundy z domu Łaś. Gimnazjum ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie i po zakończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rak bpa Józefa Alojzego Pukalskiego w dniu 30 lipca 1871 roku. Od 16 sierpnia 1871 roku, jako wikary rozpoczął prace w Niedźwiedziu, od...

Czytaj dalej

MIKLEWICZ Wojciech ks.

MIKLEWICZ (Miłkiewicz) Wojciech ks. urodzony w roku 1734 w Mielcu. Nauki pobierał w zakonie pijarów w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1760. Od 27 sierpnia 1770 roku był proboszczem w Zgórsku. Jemu się przypisuje dokończenie budowy obecnego kościoła, który rozpoczął ks. Jan Sokulski. Za jego urzędowania nastąpiły rozbiory Polski, parafia Zgórsko znalazła się pod zaborem austriackim, nastąpiły też zmiany w...

Czytaj dalej

MILANOWICZ Stanisław ks.

MILANOWICZ Stanisław ks., urodzony w 1771 roku. W 1805 był wikarym w Szaflarach skąd w 1806 został przeniesiony na wikariat do Zgórska. Dwa lata później w 1808 roku przeniósł się do Radomyśla, gdzie był wikarym do śmierci tj do 21 marca 1811 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym, niestety, jego grób się nie zachował.

Czytaj dalej

MILLER Arthur

MILLER Arthur pochodzenia polsko – żydowskiego. Jego ojciec Izydor urodził się w Radomyślu, gdzie mieszkała cała rodzina wraz matką Augustą z domu Talar. Millerowie wyjeżdżając do USA, zostawili małego Izydora u wujka w Radomyślu, gdy miał siedem lat Izydor z tabliczką na szyi, odbył samodzielnie podróż do USA, gdzie połączył się z rodziną. Tam urodził się Arthur 17 października 1915...

Czytaj dalej

MODELARNIA LOTNICZA

MODELARNIA LOTNICZA założona przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki w 2008 roku. Pierwszy występ nastąpił 31 sierpnia na pikniku sportowo-lotniczym na stadionie sportowym na zawodach „Mały Gordon-Bennett” dla dzieci w puszczaniu gumowych balonów napełnianych gazem helem. Do balonów podczepiona była karta z danymi zawodnika. Zajęcia w modelarni rozpoczęły się 17 września w dwóch grupach, młodsza i starsza, prowadzili je uprawnieni...

Czytaj dalej