Kategoria: M

MARCZYK Bronisław ks.

MARCZYK Bronisław ks., urodzony 5 lutego 1934 r. w Zdziarcu, gm. Radomyśl Wielki. Gdy miał zaledwie rok, zmarła mu matka. Ojciec samodzielnie wychowywał czwórkę dzieci: Stefanię, Stanisława, Władysława i Bronisława. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej mały Bronek, mając błogosławieństwo ojca, udał się do Wrocławia do liceum salezjanów dla ubogich dzieci, bo chciał zostać księdzem. W 1953 roku powrócił w rodzinne strony,...

Czytaj dalej

MARGOSHES Fliezer Joseph

MARGOSHES Fliezer Joseph, pochodzenia żydowskiego, urodzony 16 listopada 1866 roku, w wschodniej Galicji w rodzinie uczonych. Jego ojciec Samuel opracował genealogię swojego rodu od znanego uczonego Salomona Lurii (1510-1573). Wg legendy rodzina Margoshes wywodziła się od hiszpańskich wygnańców, którzy pod koniec XV w. zostali odesłani do Polski. Studiował w religijnej szkole podstawowej, później uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. Od roku...

Czytaj dalej

MARGOSHES Samuel

MARGOSHES Samuel pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w roku 1887. Pisarz i dziennikarz w języku jidysz i angielskim, redaktor i przywódca syjonistyczny. W 1905 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam został wydawcą dziennika „Tag” i przewodniczącym Organizacji Syjonistów w Ameryce. Od żydowskiego Seminarium Duchownego otrzymał stopień rabinacki w 1910 roku, a później doktorat z literatury hebrajskiej. Z Columbia University...

Czytaj dalej

MARSZAŁEK Marian ks.

MARSZAŁEK Marian ks. urodzony 12 kwietnia 1946 roku w Brzezinach k/Ropczyc, dekanat Wielopole Skrzyńskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, dalej było Liceum Ogólnokształcące w Dębicy zakończone egzaminem dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, o kierunku studiów filozoficzno-teologicznych. Po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Jerzego Ablewicza w dniu 31 maja 1970 roku, odprawiając...

Czytaj dalej

MARTIKA – Ubój i przetwórstwo mięsne

MARTIKA – Ubój i przetwórstwo mięsne, rodzinna firma stworzona przez Alinę i Feliksa Jaje. Powstała w roku 1999, choć jej wyroby ukazały się już rok wcześniej. Produkcja firmy opiera się na przekazywanych z pokolenia na pokolenie recepturach wytwarzania wędlin, jest niezmienna od lat i charakteryzuje się uzyskaniem wyjątkowych w smaku produktów. Firma zatrudnia kilkanaście osób, personel firmy poddawany jest częstym...

Czytaj dalej

MARTINEK Maria

MARTINEK Maria (z domu Bernacka), ps. „Atma”, urodzona 28 czerwca 1912 r. w Radomyślu Wielkim, córka Józefa i Teresy z domu Witkowska. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie w 1932 r., zostaje skierowana do pracy nauczycielskiej we Francji, Ambasada R.P. w Paryżu przydziela jej placówkę Avion Pas de Calais. W Avion prowadzi przedszkole i kurs języka polskiego, zakłada drużynę harcerską, w stopniu...

Czytaj dalej

MASŁYK Piotr

MASŁYK Piotr urodzony 21 listopada 1967 roku w Mielcu, syn Józefa i Marii z domu Jarosz. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim, absolwent Średniego Studium Zawodowego w Brniu, następnie ukończone Studium Organistowskie w Tarnowie, Studium Nauczycielskie w Warszawie i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Zarządzanie i Organizacja w Oświacie oraz Akademia Wychowania Fizycznego w...

Czytaj dalej

MATULA Eugeniusz

MATULA Eugeniusz, syn Jana i Malwiny Zopath. Ukończył Politechnikę Wrocławską uzyskując tytuł mgra inżyniera. Jak podają materiały ze Sprawozdania Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie za rok 1889, pracował, jako magister farmacji w Białej i był Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie w roku 1890 r. Następnie pracował, jako aptekarz w Radomyślu koło Tarnowa. W 1896 roku założył tutaj fabrykę...

Czytaj dalej

MATULA Zbigniew

Matula Zbigniew ps. „Radomyśl”, urodził się 26 lutego 1917 roku w Radomyślu Wielkim, (wówczas powiat tarnowski), syn Eugeniusza i Jadwigi z Tomaszewskich. Ojciec, długoletni burmistrz miasta, właściciel apteki i fabryki produkującej środki farmaceutyczne, (m.in. dzięki jego staraniom miasto otrzymało przydomek „Wielki”, nadany przez Sejm Galicyjski w 1907 r.). Zbigniew tu spędził dzieciństwo i ukończył szkołę powszechną. Wraz z rodzicami przeprowadził...

Czytaj dalej

MAZIARZ Władysław

MAZIARZ Władysław urodzony 14 maja 1952 roku w Mielcu, syn Józefa i Zofii z domu Strycharz. Rodzice prowadzili 3 hektarowe gospodarstwo rolne w Zabrniu gm. Wadowice Górne, dodatkowo zajmując się: matka krawiectwem, a ojciec stolarką. Mieli na utrzymaniu czwórkę dzieci: Władysława i trzy młodsze siostry. Władysław do Szkoły podstawowej uczęszczał w Zabrniu i Wadowicach Dolnych. Dalszą naukę i jednocześnie pracę...

Czytaj dalej

MAZUR Władysław Jan

MAZUR Władysław Jan, urodzony 20 maja 1961 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Marii z domu Grzanka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dulczy, absolwent szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Mielcu w 1979 (spec. Aparatura radiowo-telewizyjna) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w 1981 r. (spec. Mechanik kierowca pojazdów samochodowych). Podejmuje pracę w...

Czytaj dalej

MAZURKIEWICZ Stanisław

MAZURKIEWICZ Stanisław ps. „Zydroń”, „Żbik”, urodzony 29 sierpnia 1901 r. w Radomyślu Wielkim, jako syn Jana i Eleonory z domu Kuś. Ojciec był kapitanem w wojsku austriackim, później pełnił funkcję urzędnika w Sądzie Powiatowym w Radomyślu Wielkim. Szkołę powszechną i dwa lata szkoły przemysłowej ukończył w Radomyślu, następnie w 1915 r. wyjechał na wschód do Stanisławowa do krewnych i tam...

Czytaj dalej

Medal „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY”

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA I GMINY RADOMYŚL WIELKI”, honorowe wyróżnienie w postaci medalu, ustanowione przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/35/11 z dnia 28 luty 2011 r. Nadawany jest osobom fizycznym za szczególne zasługi w działalności państwowej, samorządowej, gospodarczej, kulturalnej, społecznej na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. Medal przyznaje Kapituła na wniosek uprawnionej osoby, komisji, organizacji lub stowarzyszenia. Medal...

Czytaj dalej