Kategoria: K

KAPLICZKA Matki Bożej na końcu wsi w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKA Matki Bożej na końcu wsi w Dulczy Wielkiej. Na skrzyżowaniu ulic ks. Kalinowskiego i Dąbrowskiej na rozłożystym starym Dębie była kiedyś przymocowana mała kapliczka drewniana kryta blachą, z figurą Matki Bożej. Ufundowana przez Anastazję i Jana Bugaj w 1918 roku, jako wotum wdzięczności Matce Bożej za dar odzyskanego zdrowia oraz inne łaski, których doznali. W roku 2000 zdjęto ją...

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

KAPLICZKA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Dąbiu-Podlesiu (zwaną też Najświętszą Panną Marią Niepokalanie Poczętą lub Matką Boską Różańcową). Wykonana została w roku 1966 w kształcie wielobocznego słupa z oszkloną wnęką i stoi na parceli S. Sabaja. Wewnątrz znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej, przez jej prawą rękę zwisa przewieszony różaniec. Figurka zawsze otoczona jest różami i czerwonymi...

Czytaj dalej

KAPLICZKA MATKI BOŻEJ Niepokalanie Poczętej w Dąbrówce Wisłockiej

KAPLICZKA MATKI BOŻEJ Niepokalanie Poczętej w Dąbrówce Wisłockiej, powstała na dawnych obszarach Sióstr Służebniczek Starowiejskich, które opuściły ten teren w roku 1987. Zabudowania przez dłuższy czas stały zdewastowane i rozebrane zostały w roku 2018, gdy teren nabył miejscowy przedsiębiorca i społecznik Andrzej Węgrzyn. Obszar parku został ogrodzony i uporządkowany, a istniejące tam stawy oczyszczone i zagospodarowane. Ponieważ kiedyś na tym...

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dąbiu

KAPLICZKA Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dąbiu, ufundowana została w 1910 roku przez Wincentego Błacha na swojej posesji, murowana z własnej cegły, (ponieważ był właścicielem cegielni) otynkowana i kryta dachówką na planie prostokątnym. Obok kapliczki była mała wiata, w której stał stół, na którym ksiądz odprawiał mszę świętą twarzą do ludzi. Z Zasowa przyjeżdżali księża, którzy odprawiali msze św. m.in.,...

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej przy ul. Piłsudskiego

KAPLICZKA Matki Bożej przy ul. Piłsudskiego nr 8 w Radomyślu, wybudowana około roku 1890, z fundacji Staniszewskich (byli właścicielami posesji). Wykonana z cegły i otynkowana w formie wysokiego słupa, dwukondygnacyjna, połowę jej wysokości stanowi podstawa, a drugą oszklona z przodu nisza z gipsową figurką Matki Bożej, Górna część gzymsowana z dwuspadowym daszkiem z czerwonej cegły, zakończonym, ażurowanym krzyżem. Z czasem...

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej w Dąbiu

Kapliczka Matki Bożej w Dąbiu (obok szkoły). Wybudowana, jako wotum dziękczynne za powrót synów z I wojny światowej przez Józefa Krężla. Wykonana w kształcie słupa o przekroju kwadratu, trójstopniowa całkowicie wykonana z cegły, z oszkloną z frontu wnęką na figurę Matki Bożej z otwieranymi drzwiczkami. Dach dwuspadowy wykonany w kształcie blachodachówki zakończony krzyżem na szczycie. Odnowiona ok. roku 1960 i...

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej z Dzieciątkiem przy ul. AK

KAPLICZKA Matki Bożej z Dzieciątkiem przy ul. Armii Krajowej w Radomyślu, wybudowana w połowie XIX w. z fundacji Szymona Bartnika, byłego burmistrza miasta Radomyśla przy. Rudzkiej (obecnie AK). Odnowiona przez nowych właścicieli posesji Piotra Sławińskiego, a później przez Eugeniusza Mrzygłoda. Wykonana z cegły w kształcie prostokąta, pokryta blachą, okna i drzwi zwieńczone półkoliście, drzwi w połowie przeszklone z częściowym zadaszeniem....

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej z Dzieciątkiem w Rudzie

KAPLICZKA Matki Bożej z Dzieciątkiem w Rudzie gm. Radomyśl Wieki ulokowana jest przy drodze Radomyśl-Przecław po lewej stronie. Wzniesiona ok roku 1880 z fundacji Macieja Piekary i stanowi najstarszy obiekt sztuki sakralnej na terenie Rudy. Konstrukcji drewnianej w kształcie prostokąta, oszalowana deskami, dach pokryty blachą falistą. Do wnętrza prowadzą wąskie niskie drzwi do połowy przeszklone. U góry nad małym drewnianym...

Czytaj dalej

KAPLICZKA MB Niepokalanie Poczętej w Rudzie

KAPLICZKA MB Niepokalanie Poczętej w Rudzie gm. Radomyśl Wielki ulokowana jest obok Szkoły Podstawowej w kierunku Dąbrówki Wisłockiej. Wybudowana w roku 1900 przez Wawrzyńca Machnika, a więc należy do najstarszych obiektów sakralnych w Rudzie. Zbudowana na planie prostokąta z cegły, pierwotnym materiałem też była cegła, ale kryta była gontem i papą, co nie zapewniało jej długiej egzystencji. Nowy właściciel S....

Czytaj dalej

KAPLICZKA MB Nieustającej Pomocy w Partyni

KAPLICZKA MB Nieustającej Pomocy w Partyni gm. Radomyśl Wielki, wcześniej Najświętszego Serca Jezusowego lub Matki Bożej w zależności od umieszczonego na ołtarzu obrazu. Kapliczka ustawiona jest przy drodze przez wieś przy kościele pomocniczym bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w miejscu poprzedniej kapliczki drewnianej z roku 1870, zniszczonej podczas działań wojennych. Jak przekazują ustne podania, została naruszona przez czołg rosyjski, czołgista wysiadł...

Czytaj dalej

KAPLICZKA Miłosierdzia Bożego w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Dulczy Wielkiej, znajduje się przy ul. ks. Kalinowskiego przed nr 133 na parceli Jakuba Brożyny, wybudowana w 1997 roku, jej fundatorem był Jakub Wolak z Kanady. Murowana, wzniesiona na planie kwadratu ze szczytem krytym czerwoną dachówką. Po bokach dwa małe zaokrąglone w górze okienka, drzwi wejściowe przeszklone z zaokrągloną górą. Nad drzwiami podłużna granitowa tablica z...

Czytaj dalej

KAPLICZKA na Bieliznach w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKA na Bieliznach w Dulczy Wielkiej. Na posesji Jana Siembaba przy ul. Granicznej. Ufundowana przez Rozalię Siembab z mężem, pierwotnie drewniana umieszczona na drzewie, zdjęta i zbudowana od nowa przez Edwarda Cyganowskiego. W roku 1962 zbudowana w postaci słupowego, masywnego uskokowego postumentu z trójstopniowym cokołem z oszkloną kapliczką zamkniętą półkoliście. Wewnątrz kapliczki umieszczono gipsową figurkę Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej....

Czytaj dalej

KAPLICZKA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Dąbiu

Kapliczka Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Dąbiu-Zagrodach (zwaną też Matką Bożą Niepokalanie Poczętą lub Matką Bożą Różańcową). Wykonana z fundacji rodziny Olejarzów w roku 1939 i znajduje się na ich parceli. Murowana w kształcie słupa o ściętych narożach z oszkloną wnęką, kryta blachą malowaną na kolor brązowy i ustawiona na granitowym postumencie. Wewnątrz znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Panny...

Czytaj dalej