Kategoria: K

KRALISZ Krzysztof Stefan

KRALISZ Krzysztof Stefan, urodzony 10 października 1934 roku w Mielcu, syn Romana i Honoraty z domu Tomecka. Absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Konarskiego w Mielcu ukończonej w 1952 roku. Po maturze kształcił się w Ośrodku Szkoleniowym Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie do 1959 r. W latach 1957-1962 pracował w Obwodowej Przychodni Lekarskiej nr 4 w Szczecinie jako instruktor higieny, a w...

Czytaj dalej

KRASICKI Władysław – notariusz

KRASICKI Władysław – notariusz, działał na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1871 roku, wprowadzającej tzw. porządek notarialny. Swoją działalność prowadził w Głogowie Małopolskim w latach 1886 – 1888, w Radomyślu (Galicja) w latach 1888 – 1900, swój gabinet posiadał w wikarówce od lutego1891 roku obok kościoła. Następnie w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1901 do 1913 i w Tarnowie do...

Czytaj dalej

KRASIŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

KRASIŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Dzieli ją na dwie połowy ul. Słowackiego, jedno wyjście było przewidziane do połączenia z ulicą Wałową jednak zostało zajęte pod plac dla przedszkola, drugie wyjście jest ślepe. Jest ulicą osiedlową mierzącą 180 m.b., pokryta asfaltem, bez chodników. Przy niej znajdują się domy mieszkalne, jednorodzinne, Niepubliczne Przedszkole „Radosny...

Czytaj dalej

KRASOŃ Anna

KRASOŃ Anna urodzona 19 sierpnia 1960 roku w Zgórsku, gm. Radomyśl Wielki, córka Mieczysława i Anieli. Maturę uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Pierwszą pracę podejmuje, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pniu, gm. Radomyśl Wielki w latach 1979 – 1988, początkowo, jako nauczyciel nauczania początkowego, później matematyki, awansując na dyrektora tej szkoły i pełniąc tą funkcję w latach 1989...

Czytaj dalej

KRĘŻEL Antoni

KRĘŻEL Antoni ps. „Woźnica”, urodzony 15 lutego 1927 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, składał przysięgę przed por. Józefem Bury, ps. „Mocny” z-cą dowódcy AK placówki Radomyśl Wielki obwód mielecki. Brał czynny udział we wszystkich akcjach bojowych na terenie placówki Radomyśl Wielki. Uczestniczył w przyjęciu broni po zrzucie jaki nastąpił przez samolot aliancki...

Czytaj dalej

KRĘŻEL Kazimierz

KRĘŻEL Kazimierz, urodzony 1 lutego 1964 r. w Radomyślu Wielkim, syn Edwarda i Heleny z domu Lis. Szkołę Podstawową ukończył w Zdziarcu, następnie uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku rolnik – mechanizator i dalej do Technikum Rolniczego w Radomyślu Wielkim, uzyskując dyplom o specjalności Technik rolnik w roku 1982. Po ukończeniu szkoły zajął się pracą w rodzinnym gospodarstwie rolnym,...

Czytaj dalej

KROGULSKI Jakub ks.

KROGULSKI Jakub ks. urodzony w 15 lipca 1857 roku w Tuchowie, syn Marcina i Agnieszki z domu Rudnicka. Pochodził z starej wykształconej rodziny z tradycjami od 250 lat, wychowywany w duchu patriotyzmu i umiłowaniu ojczyzny. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w Tarnowie, tutaj też studiował teologię w Seminarium Duchownym. W dniu 25 lipca 1881 przyjął...

Czytaj dalej

KRÓL Dariusz ks.

KRÓL Dariusz ks., urodzony 5 marca 1981 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Marii. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Zdziarcu gm. Radomyśl, szkołę średnią ukończył w Zespole Szkół Zawodowych w Dębicy maturą 25 maja 2001 roku, uzyskując dyplom technik mechanik. Dalsze jego kroki były skierowane do Seminarium Duchownego w Tarnowie, pod koniec piątego roku studiów 3 czerwca 2006 przyjął...

Czytaj dalej

KRÓL Henryk Stanisław

KRÓL Henryk Stanisław, urodzony 9 lipca 1935 r. w Wólce Duleckiej (kiedyś przysiółek, obecnie w granicach Radomyśla Wielkiego), syn Antoniego i Marii. Miał 5 sióstr on był jedynakiem. Rodzice posiadali średnie gospodarstwo rolne, ojciec przed wojną był policjantem, służył w Kownie, Krakowie i Radomyślu. Z chwilą wybuchu wojny odmówił pracy w Policji, za co został dotkliwie pobity przez ówczesnego komendanta...

Czytaj dalej

KRÓTKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KRÓTKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 72 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach, choć tym sposobem została bardzo zwężona i zimą trudno nią przejechać, gdy są zaparkowane samochody. Jest drogę gminną, lokalną, jednokierunkową, biegnie od ul. Bocznej do ul. por. Zb. Matuli. Nazwa pochodzi jej od...

Czytaj dalej

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia Kazimiera (z domu Rusek) urodzona 26 lutego 1921 roku w Mielcu, córka Kazimierza i Rozalii Oglińska. Po wojnie ukończyła Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu, a także policealny kurs nauczycielski. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Krośnie o kierunku biologia. W latach 1953 do 1956 uczyła i była kierowniczką Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim. Następnie wróciła do...

Czytaj dalej

KRUŻEL Alicja

KRUŻEL Alicja z domu Ciebień, urodzona 20 marca 1961 r. w Mielcu, córka Kazimierza i Albiny z domu Stec. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu, zakończonego maturą w 1981 roku. Po maturze pierwszą prace podejmuje w Przedszkolu nr 9 w Mielcu, jako wychowawczyni. W 1984 roku kończy Studium Nauczycielskie o kierunku: „Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym” w...

Czytaj dalej

KRYCZKA Bronisława i Władysław

KRYCZKA Bronisława i Władysław Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Władysław Kryczka mieszkaniec wsi Żarówka gm. Radomyśl Wielki. Pewnego dnia w marcu 1944 roku przyprowadził do domu dwóch żydowskich chłopców, Julka i Wiktora Marków oznajmiając, że będą tu mieszkać. Opiekowali się nimi żona Bronisława i córka Józefa oraz jej mąż Jan Cichoń, który czasem ukrywał chłopców w swoim domu w rodzinnej sąsiedniej...

Czytaj dalej