KAPLICZKA Matki Bożej na końcu wsi w Dulczy Wielkiej