Kategoria: Z

ŻOLA Zbigniew

ŻOLA Zbigniew urodzony 21 stycznia 1949 w Mielcu, syn Franciszka i Emilii z domu Koczot. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu z maturą w 1968 r. Pracę zawodową rozpoczął, jako mechanik silnikowy w Dziale Prób i Badań Silników Wysokoprężnych produkowanych na licencji Leylanda w Zakładzie Silnikowym WSK Mielec. Interesując się sportem rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którą...

Czytaj dalej

ŻÓŁKOWSKA Teresa

ŻÓŁKOWSKA Teresa (z domu Gruszczyńska), urodzona 20 września 1932 roku w Radomyślu Wielkim, córka Mieczysława i Stefanii z domu Wendeker, szanowanej i zasłużonej rodziny Gruszczyńskich w mieście. Szkołę powszechną kończy w Radomyślu, następnie uczęszcza do Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu otrzymując tzw. małą maturą w 1948 r., świadectwo dojrzałości szkoły ogólnokształcącej o profilu matematyczno-fizycznym uzyskuje w 1950...

Czytaj dalej

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) w RadomyśluWielkim

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) Koło Miejsko-Gminne w Radomyślu Wielkim. Organizacja kombatancka utworzona w Polsce 2 września 1949 r. w wyniku zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie i działających od 1945 organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Później także byłych żołnierzy, organizacji zbrojnych, konspiracyjnych walczących o niepodległość Polski. W Radomyślu początki koła sięgają roku 1966, kiedy to, członek...

Czytaj dalej

ZWIERZ Jan ks. dr

ZWIERZ Jan ks. urodził się 8 września 1903 r. w Grądach k/ Brzeska, syn Józefa i Walerii z domu Mucha. Ojciec, pracownik Nadzoru Telefonów i Telegrafu w Tarnowie, matka zajmowała się domem. Jan po ukończeniu szkoły powszechnej w 1914 roku zdał egzaminy do I Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, lecz rozpoczęciu nauki w tej szkole przeszkodził wybuch I wojny...

Czytaj dalej