Kategoria: Z

ZASKALSKI Józef

ZASKALSKI Józef, urodzony 1 grudnia 1911 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Antoniego i Apolonii z Grudzińskich. Absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1933 r., ukończył także wyższy kurs nauczycielski w Krakowie i latem 1939 r. otrzymał skierowanie do pracy na Śląsku. Kiedy wybuchła wojna, przeszedł szkolenie wojskowe i jako kontraktowy oficer Wojska...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Józef Władysław

ZASKALSKI Józef Władysław, urodzony 27 stycznia 1943 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Piotra i Emilii z domu Litwin. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu z maturą w 1962 r. W tym roku został zatrudniony w WSK Mielec a następnie w OBR SK Mielec i Zakładzie Lotniczym „PZL Mielec” Sp.z.o.o., do 1999 r. Pracował na różnych stanowiskach, głównie w...

Czytaj dalej

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 1545 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową biegnącą od ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do Zasowa i dalej do Dębicy. Jej nazwa pochodzi od właściwości terenowych tzn. wskazuje nazwę miejscowości Zasów, do której prowadzi. Przy niej...

Czytaj dalej

ZASTAWSKI Mikołaj

ZASTAWSKI Mikołaj ks., urodzony w roku w roku 1745. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1770, po święceniach na pierwszą placówkę został skierowany do Nowego Wiśnicza, gdzie pracował do kwietna 1777. Od 1785 był wikarym, a rok później administratorem w Szczurowej. Stąd w roku 1786 został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), jako administrator, od roku 1801 pełnił urząd wikarego. Podczas jego pobytu była...

Czytaj dalej

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica)

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Kościuszki, niezbyt długa (91 m), pierwsza w kolejności rozdzielona na dwie części przez ul. Sobieskiego od strony ul. Firleja, bez chodników częściowo pokryta asfaltem. Zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2017 z ul. Zawadzkiego Aleksandra, działacza komunistycznego i Przew. Rady Państwa na Zawadzkiego Tadeusza, żołnierza AK ps. Zośka, który zginął 20 sierpnia...

Czytaj dalej

ZAWILIŃSKI Zygmunt Maksymilian Tadeusz ks.

ZAWILIŃSKI Zygmunt Maksymilian Tadeusz ks., urodzony 2 października 1874 roku w Siedliskach Bogusz, pow. dębicki. Syn Jana (organisty) i Marii z domu Michalska. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam 29 czerwca 1899 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem był ks. Feliks Kuczkowski....

Czytaj dalej

ZBOCH Tadeusz

ZBOCH Tadeusz, urodzony 6 lutego 1969 roku w Mielcu, syn Jana i Marii z domu Kasprzak. Mieszkał w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Funkcję radnego pełnił przez siedem lat (2010-2017). W swojej ostatniej kadencji pracował w Komisjach: Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jako radny był bardzo aktywny,...

Czytaj dalej

ZDZIARZEC gm. Radomyśl Wielki

ZDZIARZEC wioska w gm. Radomyśl Wielki, pow. mieleckim, woj. podkarpackim. W okresie początkowym administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 297 ha, liczy ok. 950 mieszkańców (2018) i leży przy drodze powiatowej Radomyśl – Dębica. Nazwa Zdziarzec wykształciła się prawdopodobnie z pierwotnej nazwy Żdziar, Zdzarecz, Zdziarzecz, od staropolskiego sława „żdzar” – miejsce wypalone, osada...

Czytaj dalej

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim – aktualnie mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 2. Początki szkoły sięgają roku 1977, kiedy to zrealizowano pomysł powstania w mieście szkoły ponadpodstawowej. Od 1 września 1977 roku zaczęła istnieć szkoła o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Brniu, filia w Radomyślu Wielkim. Inicjatorem jej powstania był nauczyciel, aktywny działacz społeczny, Jan Ziobroń, znajdujący zrozumienie...

Czytaj dalej

ZGINĘLI ZA ŻYDÓW

ZGINĘLI ZA ŻYDÓW. Wielu Polaków mieszkańców naszego miasta i gminy zaginęło, zostali rozstrzelani lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych za pomoc lub ukrywanie żydów. Poniżej podajemy potwierdzone przykłady tego poświęcenia. Siembab Julian i Władysława, małżeństwo zamieszkałe w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, rozstrzelani w lipcu 1943 roku przez gestapowca Thormayera; Szocik Józef, mieszkaniec Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki zastrzelony w lipcu...

Czytaj dalej

ZGÓRSKO gm. Radomyśl Wielki

ZGÓRSKO najstarsza wioska w gminie Radomyśl Wielki,  w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Od roku 1933 do lat 50-tych Zgórsko wchodziło w skład gminy Wadowice Górne, później w skład gromady Podborze, a od roku 1973 weszło w skład gminy Radomyśl. Zajmuje obszar 386,12 ha z przysiółkami Kwatery, Prebenda i Wilcza Wola, liczy ok. 450...

Czytaj dalej

ZIĘBA Marian

ZIĘBA Marian, urodzony 2 lutego 1937 roku w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Marii z domu Midura. Szkołę powszechną rozpoczyna w Radomyślu a kończy w Nowej Hucie, gdzie pracował na wydziale walcowni blach, później w P.M.E. „Elektrobudowa” Katowice. Tam przepracował 12 lat na różnych budowach np. Tarnów, Stalowa Wola, Myczkowce, Solina, gdzie budowali rozdzielnie wysokiego i niskiego napięcia, wymieniali kable...

Czytaj dalej

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 350 mb., piaszczysta w budowie z jednym domem od strony Armii Krajowej. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Armii Krajowej do ul. Targowej, znajduje się w wschodniej części miasta. Nazwa jej wywodzi się od nazw topograficznych, znajduje się tam dużo łąk i terenów ornych, stąd...

Czytaj dalej