Kategoria: O

OSTROWIEŃSKI Wilhelm ks.

OSTROWIEŃSKI (Magda) Wilhelm ks., urodzony 16 czerwca 1895 roku w Ostrowach Baranowskich, syn Ignacego Magdy i Agnieszki z domu Magda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Mielcu, gdzie zdał maturę w 1918 roku. Dalszą naukę kontynuował w Tarnowie w Seminarium Duchownym, które ukończył święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1923 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą...

Czytaj dalej