Kategoria: O

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zdziarcu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, powstała w roku 1900, głównym inspiratorem jej powołania był Jan Dykas pełniący funkcję sekretarza sądu w Radomyślu Wielkim. Towarzyszył mu w tej inicjatywie Jan Kokoszka, który został naczelnikiem, a Jan Dykas – prezesem. Jednostka liczyła 20 członków i od początku energicznie działała. W 1902 roku zakupiła sikawkę czterokołową, mundury i hełmy, posiadała...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zgórsku

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zgórsku, gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2000, jest to najmłodsza ochotnicza straż w gminie. Jej założycielami byli: Jan Miękoś, Grzegorz Żala, Edward Żala i Stanisław Żmuda. Komendantem został Wiesław Szydło, a prezesem Grzegorz Żala, siedzibę wybrano Dom Ludowy w Podborzu. Rozpoczęto gromadzenie sprzętu, na początek była motopompa w 2003, rok później były mundury koszarowe, w...

Czytaj dalej

OGORZAŁEK Kazimierz ks.

OGORZAŁEK Kazimierz ks. urodzony w rodzinie rolniczej 22 lutego 1852 r. w Cieniawie, pow. nowosądecki, syn Mikołaja i Agnieszki z domu Augustyniak. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wiosce, gimnazjum w Nowym Sączu, studia teologiczne ukończył w Tarnowie w 1875 i tam otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa. Józefa Alojzego Pukalskiego. Jako wikary na pierwszą placówkę trafia do Lanckorony, w 1876...

Czytaj dalej

OGORZAŁEK Mieczysław

OGORZAŁEK Mieczysław ps. „Pień”, urodzony 13 marca 1925 r. w Wadowicach Górnych, pow. Mielec, syn Jana. Lata młodzieńcze spędził w domu, w lutym 1941 roku w obawie przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, podjął pracę, jako woźny w Urzędzie Gminy Zbiorczej w Wadowicach Górnych. Do jego zadań m.in. należało rozwożenie wszelkich przesyłek do 10 sołtysów wsi na terenie gminy Wadowice...

Czytaj dalej

OGRODOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

OGRODOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 246 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i częściowo po drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Targowej do ul. Piłsudskiego J. i leży w wschodniej części miasta. Nazwa jej pochodzi od ogródków działkowych, które kiedyś...

Czytaj dalej

OLCHAWA Artur

OLCHAWA Artur, urodzony 12 stycznia 1972 r., w Żaganiu, syn Andrzeja I Marty z domu Mroźnik. Absolwent Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, maturę zdał w 1991 r., Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Przeworsku. Studia muzyczne odbył w Metropolitarnym Studium Organistowskim w Przemyślu w 1995 r., i magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,...

Czytaj dalej

OLEKSIAK Rozalia

OLEKSIAK Rozalia, urodzona 30 lipca 1941 r., w Partyni gm. Radomyśl Wielki, córka Józefa i Jadwigi z domu Kilian. Po ukończeniu szkoły podstawowej kończy szereg kursów m.in. przysposobienia rolniczego, kroju i szycia. W roku 1964 wyszła za mąż, z tego związku rodzi się córka i dwóch synów. W roku 1968 włącza się w pracę społeczną, organizuje Koło Gospodyń Wiejskich w...

Czytaj dalej

OLEKSIAK Władysław

OLEKSIAK Władysław, urodzony 25 kwietnia 1951 roku w Partyni, syn Jana i Julii. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Partyni, dalszą naukę podjął w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu, specjalność tokarz. Szkołę ukończył z wyróżnieniem i natychmiast w 1968 przeszedł do WSK, który przejmował najlepszych uczniów. Pracował, jako tokarz do roku 1983. Następnie pracował w prywatnej firmie dwa lata, jako tokarz...

Czytaj dalej

OLEKSIAK Władysław ks.

OLEKSIAK Władysław ks., urodzony 3 czerwca 1917 r. w Izbiskach (obecnie gmina Wadowice Górne), parafia Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, syn Wojciecha i Agnieszki z domu Krzyżanowska. Maturę zdał 9 maja 1939 r. W tym czasie należał do Sodalicji Mariańskiej, grupy, która na spotkaniach czytała pismo „Sodalis Marianus” i licealnego chóru męskiego „Melodia”. Od jesieni 1939 r., już w warunkach okupacji...

Czytaj dalej

OLMET Zakład Prod.- Usług.- Handl. w Partyni.

OLMET Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w Partyni, właściciel Władysław Oleksiak. Firma została założona w 1993 roku przez jej właściciela, pasjonata obróbki branży metalowej, człowieka interesującego się najnowszą techniką w dziedzinie obróbki metali i konstrukcji metalowych. Jego specjalność to obróbka skrawaniem, zdobywał doświadczenie w zakładach metalowych w USA, pracując na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Początkowo kupił jedną tokarkę, stopniowo wyposażał swój warsztat w inne...

Czytaj dalej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w gminie Radomyśl Wielki

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w gminie Radomyśl Wielki, powstają z inicjatywy ich założycieli osób prywatnych, działające na rzecz wybranego interesu (tematu, grupy ludzi, młodzieży itp.) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku tzn. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. W gminie Radomyśl Wielki organizacje pozarządowe możemy podzielić na trzy grupy tj.: Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), organizacje sportowe i...

Czytaj dalej

OSMOLA Tomasz

OSMOLA Tomasz urodzony w 28 stycznia 1894 r. w Radomyślu (Wielkim). Syn Józefa i Julii z domu Kużdżał. W Radomyślu ukończył szkołę powszechną. Potem uczył się w gimnazjum w Tarnowie, Mielcu i Wiedniu. Przed wojną pracował jako kupiec. Od 1914 r. działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Radomyślu i Stałej Drużynie Sokoła. 27 sierpnia 1914 r. umundurowany i wyekwipowany własnym...

Czytaj dalej

OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian

OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian urodzony w roku 1748 w Woli Mieleckiej (wioska obok Mielca) w woj. sandomierskim, należącej do jego ojca Michała kasztelana czchowskiego i Anny z Szaniawskich. Oprócz Woli ojciec był właścicielem Mielca, Zgórska, Cyranki, Piątkowca, Partyni i Izbisk. Józef naukę rozpoczął w roku 1762 w Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie, ukończył w 1771, tam poznał wielu wybitnych duchownych, poetów...

Czytaj dalej