Kategoria: B

BIK Stanisław

BIK Stanisław urodzony 16 grudnia 1959 r., w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Janiny z domu Dudek. Absolwent Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Mielcu, kończąc maturą w 1980 r. W latach 1977 do 1993 pracował w WSK „PZL-Mielec”, pracując głównie na Wydziale Głównego Automatyka w Zakładzie Utrzymania Ruchu, obsługując urządzenia teletechniczne i teletransmisyjne Centrali Telefonicznej. W...

Czytaj dalej

BIK Zdzisław

BIK Zdzisław, urodzony 11 lutego 1964 r., w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Janiny z domu Dudek. Absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, maturę zdał w 1984 r. Rozpoczął studia na Wydziale Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kończąc z tytułem magistra ekonomii w 1986 r. Od tego roku założył i prowadził własną firmę KARBON. W 2001 r....

Czytaj dalej

BŁ. BOJANOWSKIEGO Edmunda (ulica) w Radomyślu Wielkim

BŁ. BOJANOWSKIEGO Edmunda (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu zw. potocznie Osiedlu Księży, znajduje się w północnej części miasta po lewej stronie ul. Firleja w kier. Rynku. Biegnie od ul. Firleja do ul. Curyłły i mierzy 325 m. Nazwa nadana decyzją Rady Miejskiej z 12 sierpnia 2002 r. Ulica powstała na gruntach Sióstr Służebniczek Starowiejskich, których założycielem był bł. Edmund...

Czytaj dalej

BOBROWSCY Józef i Olimpia hr.

BOBROWSCY Józef i Olimpia, herbu Jastrzębiec, hrabiowie, Józef syn Jana, Olimpia Józefa urodzona ok. roku 1810, córka, Konstantego Alberta, pana na Andrychowie oraz Inwałdzie i Barbary Siemońskiej herbu Ostoja. Rodzina mazowiecka wzięła tytuł od wsi Bobrowa w powiecie sierpskim, w początkach XVII w. Jedna gałąź tej rodziny osiedliła się w Małopolsce i otrzymała w Galicji tytuł hrabiowski, austriacki w 1800...

Czytaj dalej

BOCZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

BOCZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, położona w centrum miasta, biegnie od Rynku do ulicy Nowej i liczy 120 m.b. Jest pokryta asfaltem i posiada chodnik z jednej i częściowo z drugiej od strony Rynku. Nie zabudowana z dwoma domami i pamiątkowym krzyżem ustawionym przy skrzyżowaniu z ulicą Nową. Nazwa pochodzi od jej lokalizacji w południowo-zachodniej części Rynku (z boku). Zatwierdzono...

Czytaj dalej

BOGACZ Eugeniusz

BOGACZ Eugeniusz, ps. „Orzeł”, urodzony 4 kwietnia 1921 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Wiktorii z domu Bardan. Szkołę powszechną ukończył w Dulczy i pozostał przy rodzicach do wybuchu wojny, pomagając w gospodarstwie rolnym. W tym czasie należał do młodzieżowej organizacji „Wici”. W okresie okupacji wstąpił do partyzantki, tajnej organizacji AK działającej w tamtejszych lasach. Po...

Czytaj dalej

BRĄGIEL Bronisław Antoni ppłk.

BRĄGIEL Bronisław Antoni ps. „Zarzewie” i „Złom” urodzony 13.czerwca 1896 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec.Egzamin dojrzałości zdał w szkole w Tarnowie. W 1913 jeszcze jako uczeń gimnazjum wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1914 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W maju 1915 otrzymał przydział do austriackiego 57 Pułku Piechoty. Wojenną...

Czytaj dalej

BRĄGIEL Józef Władysław

BRĄGIEL Józef Władysław urodzony 5 czerwca 1894 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie C.K. I Gimnazjum w Tarnowie zakończone maturą w czerwcu 1912 roku. Rozpoczął studia bankowości na Akademii Handlowej w Wiedniu, a w następnym roku 1913/14 prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wspomagany finansowo w postaci stypendium od...

Czytaj dalej

BROŻYNA Jan

BROŻYNA Jan, urodzony 15 maja 1933 roku w Skopaniu, syn Jana i Karoliny z domu Dziadzio. Po pewnym czasie rodzina przeniosła się do miejscowości Podborze gm. Radomyśl, gdzie mały Janek uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Tutaj zwrócił uwagę na jego zdolności malarskie nauczyciel Jan Jemioło, zajęcia z nauczycielem uczniowie nazywali Akademią Jemiołowską. Ks. Bronisław Pałys ze Zgórska polecił go do pomocy...

Czytaj dalej
Zofia i Henry

BRZESKA Zofia Stefania

BRZESKA Zofia Stefania urodziła się 6 czerwca 1872 we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego. Jej rodzice to Mieczysław dr prawa, uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, właściciel ziemski i Idy z domu Witski, szlachcianki. Zofia była jedną z córek dziewięciu dzieci, która dożyła dorosłości. W dzieciństwie otrzymywała ograniczoną ilość prywatnych zajęć w...

Czytaj dalej

BRZESKI Bronisław

BRZESKI Bronisław, urodzony 18 września 1843 roku we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego w kier. Przecławia (nazwane później Łączki Brzeskie), syn Szymona i Salomei z domu Michlik. Pochodził z licznej rodziny ziemiańskiej. Był bratem Mieczysława (1840) notariusza i dr praw. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po ukończeniu gimnazjum...

Czytaj dalej

BRZESKI Mieczysław

BRZESKI Mieczysław, urodzony 5 kwietnia 1840 roku w Łączkach (później Brzeskich) gm. Przecław, syn Szymona i Salomei z domu Michlik rodziny ziemiańskiej. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po gimnazjum ukończonym prawdopodobnie w Tarnowie, Mieczysław jest słuchaczem prawa na UJ w Krakowie w latach 1859 – 1863, angażował się w pracę społeczną i patriotyczną z młodzieżą akademicką....

Czytaj dalej

BRZESKI Szymon

BRZESKI Szymon urodzony w roku 1791, syn Jakuba i Agnieszki z domu Ogiela. Zajmował się głównie handlem, ale także hodował i sprzedawał bydło. Był kupcem, który działał w Radomyślu, ale i był właścicielem majątku ziemskiego w Łączkach (które później od nazwiska właścicieli nazwano Łączki Brzeskie), który zakupił od Marcelego Brzeskiego. Rogacizna głównie byki, które hodował były rasowe, wysokiej klasy i...

Czytaj dalej