Kategoria: K

KRALISZ Krzysztof Stefan

KRALISZ Krzysztof Stefan, urodzony 10 października 1934 roku w Mielcu, syn Romana i Honoraty z domu Tomecka. Absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Konarskiego w Mielcu ukończonej w 1952 roku. Po maturze kształcił się w Ośrodku Szkoleniowym Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie do 1959 r. W latach...

Czytaj więcej

KRASIŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

KRASIŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Dzieli ją na dwie połowy ul. Słowackiego, jedno wyjście było przewidziane do połączenia z ulicą Wałową jednak zostało zajęte pod plac dla przedszkola, drugie wyjście jest ślepe. Jest ulicą osiedlową mierzącą 180...

Czytaj więcej

KRASOŃ Anna

KRASOŃ Anna urodzona 19 sierpnia 1960 roku w Zgórsku, gm. Radomyśl Wielki, córka Mieczysława i Anieli. Maturę uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Pierwszą pracę podejmuje, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pniu, gm. Radomyśl Wielki w latach 1979 – 1988, początkowo, jako nauczyciel nauczania...

Czytaj więcej

KRĘŻEL Antoni

KRĘŻEL Antoni ps. „Woźnica”, urodzony 15 lutego 1927 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, składał przysięgę przed por. Józefem Bury, ps. „Mocny” z-cą dowódcy AK placówki Radomyśl Wielki obwód mielecki. Brał czynny udział we wszystkich akcjach bojowych na...

Czytaj więcej

KRĘŻEL Kazimierz

KRĘŻEL Kazimierz, urodzony 1 lutego 1964 r. w Radomyślu Wielkim, syn Edwarda i Heleny z domu Lis. Szkołę Podstawową ukończył w Zdziarcu, następnie uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku rolnik – mechanizator i dalej do Technikum Rolniczego w Radomyślu Wielkim, uzyskując dyplom o specjalności...

Czytaj więcej

KROGULSKI Jakub ks.

KROGULSKI Jakub ks. urodzony w 15 lipca 1857 roku w Tuchowie, syn Marcina i Agnieszki z domu Rudnicka. Pochodził z starej wykształconej rodziny z tradycjami od 250 lat, wychowywany w duchu patriotyzmu i umiłowaniu ojczyzny. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą...

Czytaj więcej

KRÓL Dariusz ks.

KRÓL Dariusz ks., urodzony 5 marca 1981 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Marii. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Zdziarcu gm. Radomyśl, szkołę średnią ukończył w Zespole Szkół Zawodowych w Dębicy maturą 25 maja 2001 roku, uzyskując dyplom technik mechanik. Dalsze jego kroki były...

Czytaj więcej

KRÓL Henryk Stanisław

KRÓL Henryk Stanisław, urodzony 9 lipca 1935 r. w Wólce Duleckiej (kiedyś przysiółek, obecnie w granicach Radomyśla Wielkiego), syn Antoniego i Marii. Miał 5 sióstr on był jedynakiem. Rodzice posiadali średnie gospodarstwo rolne, ojciec przed wojną był policjantem, służył w Kownie, Krakowie i Radomyślu. Z...

Czytaj więcej

KRÓTKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KRÓTKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 72 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach, choć tym sposobem została bardzo zwężona i zimą trudno nią przejechać, gdy są zaparkowane samochody. Jest drogę gminną,...

Czytaj więcej

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia Kazimiera (z domu Rusek) urodzona 26 lutego 1921 roku w Mielcu, córka Kazimierza i Rozalii Oglińska. Po wojnie ukończyła Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu, a także policealny kurs nauczycielski. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Krośnie o kierunku biologia. W latach...

Czytaj więcej