Kategoria: J

JAROSZ Władysław ks.

JAROSZ Władysław ks. urodzony 4 kwietnia 1904 r. w Radomyślu Wielkim, syn Piotra i Ludwiki z domu Wysockiej. Po ukończeniu gimnazjum i Seminarium Duchownego w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 1929 roku. W latach 1929-1932 pracował jako wikary w Bolesławiu (w pow. olkuskim), 1932-1936 w Nowym Sączu, a od 1936 trafia do Rudy gm. Radomyśl, gdzie pełni funkcję proboszcza do 1948 roku....

Czytaj dalej

JAROSZYŃSKA Monika

JAROSZYŃSKA Monika (z domu Kopacz), urodzona 9 sierpnia 1978 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Krystyny z domy Trela. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Maturę zdała w 1997r., studia na Politechnice Częstochowskiej o kierunku zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie jednostkami publicznymi i samorządowymi, ukończyła w 2002 r. z tytułem magistra. Równocześnie w 2002...

Czytaj dalej

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 162 m.b. Początek bierze od ul. Klonowej i kończy na ul. Topolowej, przecinając ulicę Różaną. Nazwa jest przyrodnicza pochodzi od zasadzonych tam drzewek jarzębiny. Znajdują się tam tylko domy mieszkalne, jednorodzinne bez firm i instytucji, natomiast jest przy...

Czytaj dalej

JASIURKOWSKI Józef ks.

JASIURKOWSKI Józef ks. urodzony w Miliku, gminie Muszyna w pow. nowosądeckim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1982. Jako wikariusz pracował w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w latach 1982-1986, w Mielcu w parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w latach 1986-1989, Tarnowie Najświętszego Serca Jezusa, parafii w Rzepienniku Strzyżewskim gdzie został...

Czytaj dalej

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 120 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikami na całej długości po obydwóch stronach. Jest drogę gminną, lokalną, w centrum miasta, biegnącą od ul. Firleja do ul. Armii Krajowej. W 1/3 długości rozdziela się na dwie odnogi okrążając budynek Dworca Komunikacji Autobusowej. Jej nazwa...

Czytaj dalej

JASTRZĘBSKI Jan ks.

JASTRZĘBSKI Jan, ks. urodzony w 1745 roku. Od 1776 roku był prebendariuszem (osoba utrzymująca się z rozdziału części dochodów kościelnych) w Radomyślu. W roku 1797 był krótko wikarym w Wadowicach Górnych, po czym wrócił do Radomyśla, gdzie zmarł 4 maja 1804 roku. Na miejscowym cmentarzu nie zachowały się żadne ślady po grobowcu.

Czytaj dalej

JASZCZ Ludwik

JASZCZ Ludwik, ps. ”Orlik” urodzony 22 marca 1902 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Bronisławy z domu Kopecka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, szkołę średnią prawdopodobnie ukończył w Krakowie, gdzie również odbywał służbę wojskową w wojskach łączności. Następnie pełnił służbę w Policji Państwowej w Krakowie, tam ożeni się z Zofią w 1932 roku, gdzie mieszkają do wojny....

Czytaj dalej

JAWORSKI Wacław

JAWORSKI Wacław, urodzony 8 września 1858 roku, radca CK Sądu Krajowego w Radomyślu, zmarł 27 sierpnia 1906 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Radomyślu Wielkim.

Czytaj dalej

JĘDRUSIAK Władysław

JĘDRUSIAK Władysław, urodzony 1 lipca 1916 roku w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Julii z domu Kalita. Będąc jeszcze dzieckiem umarła mu matka, jego wychowaniem zajmował się ojciec. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, jako młody chłopiec praktykował w zakładzie masarskim u Gruszczyńskiego. Po wojnie w czerwcu 1945 roku otrzymuje Kartę Rzemieślniczą na prowadzenie Zakładu rzeźniczo-wędliniarskiego w Radomyślu Wielkim, wystawioną przez...

Czytaj dalej

JĘDRZEJOWSKI Władysław ks.

JĘDRZEJOWSKI Władysław, ks. urodzony 24 kwietnia 1914 roku w Moszczenicy w powiecie gorlickim. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a później do gimnazjum w Gorlicach. Po ukończeniu klasy czwartej wstępuje do małego Seminarium Duchownego w Tarnowie, jako mało seminarzysta w roku 1933 zdał maturę w II Neoklasycznym Gimnazjum w Tarnowie, po ukończeniu, którego w roku 1938 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk...

Czytaj dalej

JENDE Paweł ks.

JENDE Paweł ks., urodzony 1 maja 1839 roku w Nowym Sączu, syn Józefa i Rozalii z domu Szmarz (rodziny czeskiej). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, gimnazjum w Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Teologię studiował w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego w 1865 roku. Po święceniach na pierwszą posadę, jako wikary został skierowany...

Czytaj dalej

JEŻ Ignacy Ludwik bp.

JEŻ Ignacy Ludwik, bp. urodzony 31 lipca 1914 r., w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Jadwigi z domu Liszkowskiej. Ojciec Ignacego w tym czasie pełnił funkcję kanclerza sądowego w Sądzie Powiatowym w Radomyślu Wielkim. Lata dzieciństwa spędził w Radomyślu, po wojnie rodzina Jeżów przeniosła się do Ostrowa Wielkopolskiego, a następnie w 1923 roku do Katowic gdzie w latach 1924 -1932...

Czytaj dalej

JOŁDA Teresa Halina

JOŁDA Teresa Halina (z domu Rusin), urodzona 17 listopada 1958 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Antoniny z domu Wolak. Szkołę Podstawową kończy w Zdziarcu, gdzie mieszka do 1980 r. Absolwentka Zasadniczej Szkoły Metalowej w Mielcu, następnie Wieczorowe Technikum Rolnicze w Radomyślu Wielkim w 1980 r. (specjalność uprawa roślin, hodowla zwierząt). Prowadzi wraz z mężem Tadeuszem specjalistyczne rozwijające się...

Czytaj dalej