Kategoria: D

DZIUBAKOWSKI Ignacy ks.

DZIUBAKOWSKI Ignacy ks. urodzony 23 sierpnia 1846 roku w Piwnicznej, syn Tomasza i Katarzyny z domu Łomnicka. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Nowym Sączu. Studiował teologię w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc święceniami kapłańskimi 26 lipca 1874 roku z rąk bpa Józefa A. Pukalskiego. Pierwszą posadę, jako wikariusz objął w Wadowicach Górnych od 2 września 1874...

Czytaj dalej

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks.

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks., urodzony 9 grudnia 1883 roku w Dolinie, okręg lwowski, syn Karola Albiny z domu Konieczka. Miał brata Adama i troje z innego rodzeństwa. Gimnazjum ukończył w Bochni, a następnie seminarium w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1908 roku. Był wikariuszem i kapelanem w domu generalnym sióstr służebniczek w Dębicy, a od lutego 1911 roku wikarym...

Czytaj dalej

DZIURZYCKI Kazimierz ks.

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks., urodzony 9 grudnia 1883 roku w Dolinie (archidiecezja lwowska), syn Karola i Albiny (Kazimierz zmienił nazwisko). Gimnazjum ukończył w Bochni, dalej studiował filozofię, jeden rok w Krakowie, dalsze lata w Tarnowie. W Tarnowie studiował też teologię, kończąc święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1908 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary i kapelan zostaje...

Czytaj dalej