Kategoria: D

DUDEK Marian

DUDEK Marian urodzony 13 września 1930 r. w Partyni, syn Władysława i Katarzyny z domu Mądziel. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej dalszą naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Mielcu. Po maturze w 1949 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich, a rok później został mianowany kierownikiem szkoły. W latach 1954-1972 kierował szkołą z kilkuletnią przerwą na pracę w Kolbuszowej...

Czytaj dalej

DUDEK Stanisław

DUDEK Stanisław ps. „Sosna”, urodzony 1 marca 1908 r. w Partyni gmina Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Puła. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu, którą ukończył w 1920 roku. Następnie przez trzy lata uczył się w wieczorowej Szkole Rzemieślniczej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie praktykę odbywał u mistrza kowalskiego. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu dyplomu czeladnika wraca do...

Czytaj dalej

DUDEK Władysław ks.

DUDEK Władysław ks. urodzony 15 czerwca 1937 r. w Dąbiu, obecnie gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Zofii z domu Giermata. Rodzice byli rolnikami, utrzymywali się wraz z pięciorgiem dzieci z niewielkiego 2 ha gospodarstwa rolnego. Podczas wojny zostali wysiedleni z rodzinnego domu i tułali się po wioskach: Dąbrówka Wisłocka, Biały Bór i Rzemień, gdzie dobrzy ludzie udzielali im schronienia....

Czytaj dalej

DUDEK Zbigniew ks.

DUDEK Zbigniew ks. urodzony 30 marca 1960 roku w Słopnicach Górnych pow. Limanowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku. Pierwszą pracę, jako wikariusz objął w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Ołpinach, pow. tarnowski. Następnie trafił do Zdziarca gm. Radomyśl Wielki, gdzie pracował w latach 1996 – 1999. Kolejne jego placówki to: parafia p.w. Wszystkich Świętych w Sobolowie, gm. Łapanów, pow....

Czytaj dalej

DULCZA MAŁA gm. Radomyśl Wielki

DULCZA MAŁA wioska w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2 004,68 ha z przysiółkami Budy, Góra, Pole, Zabagnie, Załuże, Zastawie, Zastawie – Budy i liczy ok. 900 mieszkańców. Jej rodowód łączy się z Dulczą Wielką, w księgach ziemskich pilźnieńskich z roku 1399 figuruje, jako jedna...

Czytaj dalej

DULCZA WIELKA gm. Radomyśl Wielki

DULCZA WIELKA największa wioska w gm. Radomyśl Wielki, leży nad potokiem Jamnica w pow. mieleckim, woj. podkarpackim. Wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2 488,25 ha i liczy ok. 1800 mieszkańców (2018). Pierwsza informacja o nazwie „Dolszcza”, Dolca pojawia się w roku 1399 w księgach ziemskich pilźnieńskich, nazwa pochodzi prawdopodobnie od Dolka wg...

Czytaj dalej

DURLAK Karol ks.

DURLAK Karol ks., urodzony 1 czerwca 1913 roku w Stróżach gm. Grybów. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie w 1936 roku. Jako wikary pierwszą jego placówką była parafia św. Wawrzyńca w Wojniczu w latach 1936-1940, następna parafia św. Kazimierza w Radgoszczy w latach 1940-1943 i kolejno trafia do Radomyśla Wielkiego parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w latach okupacji 1943-1944, gdzie...

Czytaj dalej

DUSZKIEWICZ Bolesław

DUSZKIEWICZ Bolesław, legionista, urodzony w 1894 w Dulczy Małej, gm. Radomyśl (Wielki), syn Józefa nauczyciela w szkole ludowej (1907-1912), i Magdaleny. Student, zgłosił się do służby w Legionach 9 sierpnia 1914 roku, jako ochotnik wybrał służbę w piechocie. Po badaniach przez dr Franka 23 sierpnia 1914, został uznany za zdolnego do wysłania na front, 26 sierpnia 1914 odesłany na plac...

Czytaj dalej

DYKAS Wawrzyniec

DYKAS Wawrzyniec, urodzony w 28 marca 1900 r. w Dulczy Wielkiej, w licznej rodzinie chłopskiej jako syn Wacława i Marii. W Dulczy kończy sześcioklasową szkołę powszechną, wybucha I wojna światowa, ojciec i najstarszy brat idą na wojnę, on pozostaje w domu i przejmuje obowiązki głowy rodziny. Oprócz uprawy roli dorabiał jako cieśla i tracz. W 1920 r. w czasie odbywania...

Czytaj dalej

DZIEKAN Karol

DZIEKAN Karol, urodzony 25 stycznia 1921 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Adama i Agaty. Po ukończeniu Szkoły powszechnej pozostał w domu do pomocy rodzicom na gospodarstwie. W tym czasie należał do młodzieżowej organizacji WICI, uczęszczał i kończył w 1943 roku 2-letnią szkołę rolniczą w Wadowicach Górnych. W listopadzie 1944 roku wcielony do 2 Pułku Zapasowego w Rzeszowie, 22...

Czytaj dalej

DZIEKAN Stanisław ks.

DZIEKAN Stanisław ks. urodzony 3 listopada 1948 r. w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Anieli z domu Kmiecik. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 26, później przemianowanego na I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1966 r., studia teologiczne rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które ukończył w 1972 r. i przyjął święcenia kapłańskie. Pracę...

Czytaj dalej

DZIEŃ WĘDLINIARZA w Radomyślu Wielkim

DZIEŃ WĘDLINIARZA w Radomyślu Wielkim, organizowany corocznie od 2006 r., zapoczątkowany przez Burmistrza miasta, który chciał wykorzystać fakt istnienia kilkunastu zakładów przetwórstwa mięsnego na terenie gminy, posiadających bogate, rodzinne tradycje produkcji wędlin. Później organizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Starostą i innymi sponsorami przy udziale Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. Jest imprezą wiązaną z Dniami Radomyśla, Biegiem...

Czytaj dalej

DZIEWOŃSKI Michał

DZIEWOŃSKI Michał sędzia, ukończył prawo na Uniwersytecie Krakowskim i decyzją Prezydenta Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 2 października 1889 roku, został skierowany na praktykę sądową w CK Sądzie Powiatowym w Wieliczce. W dniu 3 marca 1890 roku został mianowany auskultantem (praktykantem) przy sądzie krajowym w Krakowie. Z funkcji tej został zwolniony decyzją Sądu powiatowego we Wieliczce z dniem...

Czytaj dalej