Kategoria: D

DIESEL SERWIS

DIESEL SERWIS Andrzej Węgrzyn firma po raz pierwszy rejestrowana została w Rudzie gm. Radomyśl W., w roku 1999. Właściciel firmy Andrzej Węgrzyn rozbudował ją na własnej posesji, zakupił niezbędne maszyny, urządzenia i przyrządy, zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w swojej specjalności tj. regeneracja i naprawa pomp wtryskowych wszystkich typów, pomp wysokociśnieniowych i turbosprężarek. W roku 2007 przenosi ją do...

Czytaj dalej

DOLOT Edward

DOLOT Edward, urodzony 16 maja 1960 r. w Rudzie gmina Radomyśl Wielki, w rodzinie rolniczej, syn Władysława i Stanisławy z domu Rybińska. Po ukończeniu Szkoły podstawowej w Rudzie, ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie w roku 1979, uzyskując tytuł „Wykwalifikowany stolarz budowlany”. Nadal podnosił swoje kwalifikacje i uchwałą kolejnej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Tarnowie otrzymał...

Czytaj dalej

DOLOT Józef

DOLOT Józef, urodzony 17 czerwca 1919 roku w Rudzie, syn Jana i Katarzyny z domu Miśtura. Pochodził z rodziny chłopskiej, oprócz pracy na roli był działaczem społecznym i politycznym. Już przed wojną w 1939 roku odznaczał się wielkim zaangażowaniem w pracy miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” a podczas okupacji działał w ROCH-u i BCH. Po wojnie przez 25 lat...

Czytaj dalej

DOM PAMIĘCI REGIONALNEJ w Rudzie

DOM PAMIĘCI REGIONALNEJ w Rudzie, powstał przy miejscowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Józefa Gorlacha. Wykorzystano stary drewniany budynek po byłej szkole i dobrze go zagospodarowano. W trzech salach tematycznych zgromadzono dawne sprzęty szkolne obrazujące historię szkoły, sprzęty gospodarcze, domowe i kuchenne używane w gospodarstwie przez mieszkańców wsi. Materiały patriotyczne związane z osobą patrona szkoły Józefa Gorlacha ps. „Orzeł”, długoletniego kierownika szkoły,...

Czytaj dalej

DOŻYNKI GMINNE

DOŻYNKI GMINNE w gminie Radomyśl Wielki, Dożynki zw. też Świętem plonów były praktykowane od dawna jeszcze przez Słowian i plemiona bałtyckie w różnych stronach Polski. W XIX w. urządzano dożynki dworskie organizowane przez właścicieli ziemskich, na których częstowano wszystkich uczestników pokarmem i okowitą, urządzając różne zawody np. biegi młodych dziewcząt przez wysoką koniczynę itp. Później zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie...

Czytaj dalej

DRAGAN Bronisław

DRAGAN Bronisław, urodzony 20 listopada 1948 r. w Izbiskach gm. Wadowice Górne, syn Jana i Stanisławy z domu Bednarz. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Pierwszą pracę podejmuje Kopalnictwie Naftowym w Mielcu z siedzibą w Partyni na stanowisku magazyniera w Magazynie Głównym z dniem 1.02.1962 r., stopniowo awansując na kierownika magazynu. Od marca 1976 roku następowała sukcesywna likwidacja kopalni, którą przejmowało...

Czytaj dalej

DROZD Franciszek

DROZD Franciszek ks. urodzony 29 września 1906 roku w Zagórzycach, syn Wojciecha i Marii z domu Motyka. W 1929 roku ukończył gimnazjum w Dębicy, a następnie Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1934 roku. Pierwszą pracę objął jako wikariusz w Lisiej Górze w latach 1934-1938, następnie w Radgoszczy 1938-1940 i Wojniczu 1940-1947, pełniąc jednocześnie funkcję rektora kościoła...

Czytaj dalej

DROŻDŻ Michał

DROŻDŻ Michał ps. „Brzost”, urodzony 1 września 1919 r. w Rudzie gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Magdaleny z domu Szczepańska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rudzie i Radomyślu, uczęszczał w Tarnowie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku mechanicznym. Po jej ukończeniu pomagał ojcu w zawodzie kowalskim i gospodarstwie, ponieważ nie było stać rodziców na dalsze kształcenie syna. W tym...

Czytaj dalej

DRZEWO ROKU 2020

DRZEWO ROKU 2020 – lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki została wybrana przez społeczeństwo polskie i naszych przyjaciół zagranicą Drzewem Roku 2020. W finale 10-tej edycji konkursu ogłoszonego przez KLUB GAJA Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne w Wilkowicach, na najpiękniejsze drzewo w Polsce, jako Drzewo Roku. Głosowanie odbywało się poprzez program komputerowy na wybrane drzewo spośród blisko...

Czytaj dalej

DUBIEL Józef Jan

DUBIEL Józef Jan urodzony 9 listopada 1952 w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Wiktorii Wandy z domu Mądziel w rodzinie rzemieślniczo-rolniczej. Ojciec był znanym stolarzem, więcej stolarzem-artystą, wykonywał elementy drewniane pod prace rzeźbiarskie. Jego dziełem jest m.in. ołtarz z wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w nawie głównej kościoła w Radomyślu Wielkim, wykonywał różne prace rekonstrukcyjne elementów drewnianych w...

Czytaj dalej

DUDEK – PRZETWÓRSTWO MIĘSNE, WYRÓB KIEŁBAS I PODROBÓW

DUDEK – PRZETWÓRSTWO MIĘSNE, WYRÓB KIEŁBAS I PODROBÓW w Radomyślu Wielkim. Firma została założona 3 grudnia 1998 r. wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Zajmuje się ubojem i przetwórstwem mięsa, wszystkie wyroby produkowane są wedle klasycznych starych receptur, docenianych zarówno na rynku polskim jak i poza granicami kraju, nie zawierających żadnych konserwantów. W początkowym okresie zakład przerabiał małe ilości, jednak w miarę...

Czytaj dalej

DUDEK Kazimierz

DUDEK Kazimierz, urodzony 3 marca 1948 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Honoraty z domu Dudek. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, z maturą 1966 r. W tym czasie jak i później działał społecznie na rzecz swojej miejscowości, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej. Dalsza jego edukacja to Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydz....

Czytaj dalej

DUDEK Ludwik

DUDEK Ludwik ps. „Grab”, urodzony 25 kwietnia 1912 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Andrzeja i Zofii z domu Dudek. W 1936 roku wcielony do służby wojskowej, gdzie po przeszkoleniu na kursie przysposobienia wojskowego otrzymał przydział do 40 pułku piechoty we Lwowie. Następnie został wyznaczony na szkolenie do Centralnej Szkoły Podoficerskiej w Osowcu do batalionu sanitarnego. Po ukończeniu szkolenia...

Czytaj dalej