SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim