Kategoria: R

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 736 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną, leżącą w zachodniej części miasta, biegnącą od ul. Kościuszki w kierunku wschodnim do miejscowości Pień. Jej nazwa pochodzi od nazw topograficznych tzn. wskazuje jej położenie nazwane od upraw rolnych,...

Czytaj dalej

ROSENBLATT Edward

ROSENBLATT Edward vel Dulecki Edward Stanisław, urodzony 5 stycznia 1944 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Abrahama i Chaji z domu Garn (obecnie Lewi). Rodzice jego byli żydami i ukrywali się przed Niemcami w różnych rejonach naszej gminy, w czasie gdy miało się urodzić dziecko, mieszkali u Polaków, małżeństwa Adama i Ludwiki Kokoszka w małym domku na skraju...

Czytaj dalej

RÓŻANA (ulica) w Radomyślu Wielkim

RÓŻANA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na małym osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 149 m.b., swój początek bierze od ul. Jarzębinowej w obydwóch kierunkach kończąc się ślepo. Nazwa jest przyrodnicza, wzięta od róż posadzonych w przydomowych ogródkach. Jest ulicą o nawierzchni asfaltowej bez chodników czystą i zadbaną przez mieszkańców. Przy...

Czytaj dalej

RUDA gm. Radomyśl Wielki

RUDA, wieś druga co do wielkości po Dulczy Wielkiej w gminie Radomyśl Wielki, w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, w początkach administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2402,71 ha z przysiółkami Ruda Górna, Ruda Dolna, Zastawie, Kolonia i Biesów (obecnie włączony w obręb miasta) i liczy ok. 1550 mieszkańców. Przepływa przez nią Potok Zgórski...

Czytaj dalej

RUSINOWSKI Ferdynand dr

RUSINOWSKI Ferdynand dr, urodził się 9 sierpnia 1882 r., w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Marii z domu Stano. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po ukończeniu, której wstąpił do I Gimnazjum Klasycznego w Tarnowie, kończąc go egzaminem dojrzałości w 1906 roku. Po dwumiesięcznej służbie wojskowej w 17 pułku piechoty Obrony Krajowej w Rzeszowie, rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim...

Czytaj dalej

RUSINOWSKI Władysław Grzegorz

RUSINOWSKI Władysław Grzegorz urodzony 30 sierpnia 1923 roku w Radomyślu Wielkim, syn Wojciecha i Marii z domu Sławińska. W latach młodzieńczych mieszkał w Radomyślu przy rodzicach, wywodzących się z rodziny rzemieślniczej, tutaj ukończył 7- klasową Publiczną Szkołę Powszechną w roku 1938. W czasie okupacji w 1943 roku został złapany przez Gestapo i przeznaczony do wyjazdu na przymusowe roboty do Niemiec....

Czytaj dalej

RYBA Eugeniusz

RYBA Eugeniusz urodzony 6 czerwca 1964 r. w Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Anny z domu Ptak. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej i Radomyślu, ukończył szkołę średnią w Radomyślu, w 1985 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Łodzi a następnie w Olsztynie. W 1987 roku podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Radomyślu Wielkim na...

Czytaj dalej

RYBA Ferdynand

RYBA Ferdynand, urodzony 20 lipca 1952 r., w Dulczy Małej gm. Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Anny z domu Ptak. Rodzice zajmowali się rolnictwem mieszkając w Dulczy Małej, gdzie nazywany zdrobniale Fredek ukończył Szkołę Podstawową. W roku 1972 zdał maturę i uzyskał dyplom technika kończąc Technikum Rolnicze w Rzemieniu. Po jego ukończeniu odbył roczną praktykę w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki...

Czytaj dalej

RYBA Mieczysław ks.

RYBA Mieczysław ks. urodzony 23 grudnia 1928 r. w Ciężkowicach, syn Andrzeja i Marii z domu Kułaś. Po ukończeniu gimnazjum i Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1955 roku z rąk bpa Karola Pękali. Jak wspominał, od najmłodszych lat czuł wielką miłość do Matki Bożej i pragnął służyć w parafii pod jej wezwaniem. Po wyświęceniu został...

Czytaj dalej

RYBA Piotr Teodor

RYBA Piotr Teodor urodzony 8 września 1897 r. w Łapanowie pow. Bochnia, syn Jana. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łapanowie, ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W czasie I wojny służył w armii austriackiej, jako oficer, był dowódcą plutonu a później kompanii piechoty. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918, służył w Wojsku Polskim, aż do września 1939 roku. Był...

Czytaj dalej

RYBA Tomasz

RYBA Tomasz, urodzony 16 lipca 1900 r. w Dulczy Wielkiej, syn Filipa i Agaty z domu Kujawska. Podczas I wojny światowej dostał się do armii rosyjskiej i po 5 latach niewoli powrócił w rodzinne strony. Należał do ludzi tego okresu, tej epoki, którzy przeżyli wiele, a zachowali się z ogromną lojalnością do tych, wśród których żyli. Obdarzony był wieloma umiejętnościami,...

Czytaj dalej

RYBA Zdzisław

RYBA Zdzisław Stanisław, urodzony 18 lutego 1955 r., w Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Anny z domu Ptak. Rodzice zajmowali się rolnictwem mieszkając w Dulczy Małej, gdzie Zdzisław ukończył Szkołę Podstawową. W roku 1975 zdał maturę i uzyskał dyplom technika – mechanika kończąc Technikum Mechaniczne w Mielcu. W czasie nauki w Technikum był harcerzem XII Męskiej Drużyny Harcerskiej, działał w...

Czytaj dalej

RYBAK Maria s. Jakubina

RYBAK Maria s. Jakubina, z Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, urodzona 6 stycznia 1915 roku w Obroszynie na Ukrainie pow. Gródek Jagielloński w obwodzie lwowskim, córka Jana i Zofii z domu Jakubowska. Posiadała rodzeństwo, dwóch braci Józefa ur. w 1911 i Władysława ur. w 1921, ojciec zmarł w ZSRR w roku 1936, matka trochę wcześniej. W roku 1989 czyniła starania o...

Czytaj dalej