Kategoria: L

Lipowski Konstanty dr

LIPOWSKI Konstanty notariusz, urodzony w Szczucinie w 1840 roku, syn Konstantego Wawrzyńca Hipolita i Laury Magdaleny z Chwaliogów. Maturę zdał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w 1859 roku, doktor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Notariusz c. k. w Zasowie 1874 – 1878, później kolejno w Radomyślu w latach 1879 – 1887, Krzeszowicach 1888 – 1911 i Krakowie. Przyczynił się do...

Czytaj dalej

LIS Paweł

LIS Paweł urodzony 3 lutego 1949 roku w Knapach w pow. tarnobrzeskim, syn Wojciecha i Marii. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Mielcu z maturą w roku 1968. Od najmłodszych lat kochał muzykę, występował w szkolnej orkiestrze i zespole estradowym „Syrenka”. Jako nauczyciel muzyki trafił do Radomyśla Wielkiego do Szkoły Podstawowej w latach 1968 – 1977, tutaj założył trzygłosowy chór dziecięcy i...

Czytaj dalej

LITWIN Anna

LITWIN Anna, urodzona 1 maja 1961 r. w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki, córka Mariana i Stanisławy z domu Borkowska. Absolwentka Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Od 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą, wcześniej pracowała w zakładzie krawieckim w swoim wyuczonym zawodzie. Od 2003 roku jest sołtysem swojej rodzinnej wioski Zgórsko, jest otwarta i komunikatywna, ma bardzo dobry kontakt z...

Czytaj dalej

LITWIN Jan ks.

LITWIN Jan ks. syn Ludwika, urodzony 25 marca 1932 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki. Absolwent szkoły średniej zakończonej maturą w 1951 roku. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie z rąk bp Mariana Jankowskiego w dniu 24 czerwca 1956 roku. Pierwszą pracę, jako wikariusz otrzymuje w gminie Młynarze parafii p.w. św. Stanisława w Sieluniu, skąd...

Czytaj dalej

LITWIN Józef ks.

LITWIN Józef ks. urodzony w 1930 roku w Zgórsku. Studia teologiczne ukończył w Seminarium Duchownym w Olsztynie, tam również przyjął święcenia w roku 1955. Jego misją była praca misjonarza, w tym celu został wysłany na studia misyjne do Rzymu, jednak z powodu złego stanu zdrowia, został zmuszony do powrotu do kraju. Zmarł 2 czerwca 1974 roku w Zgórsku i tutaj...

Czytaj dalej

LITWIN Michalina Barbara

LITWIN Michalina Barbara (z domu Węgrzyniak), urodzona 3 czerwca 1942 roku w Schabowcu – Partyni, gm. Radomyśl Wielki, córka Michała i Honoraty Dudek. Szkołę podstawową ukończyła w Podborzu, następnie Liceum Ogólnokształcące im. Konarskiego w Mielcu z maturą w 1959 roku. Dalej dwuletnia Szkoła Pielęgniarek ukończona w 1961 roku i pierwsza praca w Szpitalu Miejskim w Chrzanowie, początkowo na oddziale chirurgii...

Czytaj dalej

LITWIN Stanisław

LITWIN Stanisław, urodzony 27 marca 1937 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Elżbiety z domu Kużdżał. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, później przemianowanego na I LO im. S. Konarskiego, maturę zdał w 1955 r. W tym samym roku został zatrudniony w WSK Mielec na stanowisku kontrolera technicznego. Służbę wojskową odbył w Batalionie Szkolnym Ośrodka Szkolenia WSW (1958-1959),...

Czytaj dalej

LITWIN Władysław Fryderyk

LITWIN Władysław Fryderyk, urodzony 28 czerwca 1930 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Elżbiety z domu Kużdżał . Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1950 r. W latach 1952-1954 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, a w latach 1954-1955 był nauczycielem w Rydzowie koło Mielca. W 1955...

Czytaj dalej

LITWORA Piotr ks.

LITWORA Piotr ks., urodzony w rodzinie rolniczej 21 czerwca 1857 roku w Bagnicy (parafia Dąbrowa Tarnowska), syn Marcina i Heleny z domu Guzik. Gimnazjum ze zdaną maturą oraz dalszą naukę kontynuował w Tarnowie w Seminarium Duchownym, kończąc je święceniami kapłańskimi 25 lipca 1881 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Na pierwszą placówkę, jako wikary od 1 sierpnia zostaje skierowany...

Czytaj dalej

LONCZAK Ludwik

LONCZAK Ludwik urodził się 11 października 1884 r. w miejscowości Pień, gm. Radomyśl (Wielki), syn Michała i Agnieszki z domu Puła. Do szkoły ludowej uczęszczał w Radomyślu, później uzyskał wykształcenie średnie. W latach 1905-1909 służył w armii austriackiej, w 1914 został zmobilizowany i brał udział w I wojnie światowej. Dosłużył się stopnia podoficerskiego. Latem 1916 r. był na kursie we...

Czytaj dalej

LONCZAK Stanisław Józef

LONCZAK Stanisław Józef urodzony 7 lipca 1956 roku w Mielcu, syn Michała i Czesławy z domu Lazur. Absolwent Liceum Ekonomicznego w Rzeszowie zakończonego maturą w 1975 r. Następnie studiował na Wydziale Ekonomicznym (kierunek: ekonomika i organizacja produkcji przemysłowej) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie i w roku 1982 r. uzyskał tytuł magistra. W czasie studiów interesował się sportem,...

Czytaj dalej

LONCZAK Stanisław ps. „Gerwazy”

LONCZAK Stanisław ps. „Gerwazy”, urodzony dnia 8 czerwca 1914 roku w Pniu gm. Radomyśl Wielki, jako syn Wojciecha i Anny z domu Kozioł. Absolwent Gimnazjum w Dębicy. Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych w Brześciu nad Bugiem od 15 września 1935 roku. W maju 1936 r. został mianowany plutonowym podchorążym i przydzielony do 83 Pułku Strzelców Poleskich piechoty w Kobryniu. Posiadał...

Czytaj dalej

LONCZAK Stanisław s. Michała

LONCZAK Stanisław urodzony 16 stycznia 1893 w Pniu, obecnie gm. Radomyśl Wielki, syn Michała i Agnieszki z domu Puła. Szkołę Ludową i Wydziałową ukończył w Radomyślu Wielkim i Tarnowie w 1906 roku. W latach 1912-1914 pracował, jako pracownik biurowy w Radomyślu W. Służbę wojskową odbył w latach 1914 do 1918 w armii austro-węgierskiej.  W roku 1915 został ranny w czasie...

Czytaj dalej