Kategoria: K

KOKOSZKA Feliks Władysław ks.

KOKOSZKA Feliks Władysław ks. dr, urodzony 8 października 1900 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl, syn Kazimierza i Katarzyny z domu Olszowska. Miał liczne rodzeństwo, jego siostra Maria Helena, została siostrę zakonną w klasztorze Benedyktynek w Staniątkach. Ukończył seminarium duchowne, jego prymicje odbyły się 29 czerwca 1925 roku. Początkowo pełnił funkcję wikarego później proboszcza w parafii p.w. św. Mikołaja w Łękawicach...

Czytaj dalej

KOKOSZKA Józef dr med.

KOKOSZKA Józef, dr med., urodzony 1 lutego 1928 r. w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Aleksandra i Marii z domu Cygan. Szkołę powszechną rozpoczyna w Zdziarcu, kończąc w Radomyślu podczas okupacji hitlerowskiej. W kwietniu 1943 r., jako 15-letni chłopiec zostaje przyjęty do tajnej organizacji, oddziału powstałego w Zdziarcu, którego dowódcą był działacz „wiciowy” Władysław Baran, zostaje przeszkolony i składa przed...

Czytaj dalej

KOKOSZKA Wojciech

KOKOSZKA Wojciech, urodzony 12 maja 1890 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Agaty z domu Popera. Miał trzech braci: Józefa, Aleksandra, (ojca znanego w naszym środowisku dr med. Józefa Kokoszki) i Władysława oraz dwie siostry Marię i Bronisławę. 18 września 1914 roku wstąpił do Legionów, służył m.in. w 4 i 6 pułku piechoty, które tworzyły III Brygadę,...

Czytaj dalej

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Partyni

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Partyni gm. Radomyśl Wielki, powstało i zostało zarejestrowane w Starostwie w Mielcu w roku 1968. Główną organizatorką powstania koła była Rozalia Oleksiak, która od początku pełni funkcję prezeski, początkowo pomagali jej Halina Lipa wiceprezeska, Bronisława Stachowicz, Maria Mydlarz, a później Grażyna Chmiel, koło liczyło ponad 20 osób. Pierwszą działalnością był zakup kurcząt dla gospodyń, bo tylko...

Czytaj dalej

KONECZNY Marian

KONECZNY Marian ur. 15 sierpnia 1910 r. w Strzegocicach pow. Pilzno, syn Stanisława i Michaliny z d. Willner. Absolwent Państwowego Gimnazjum Pedagogicznego, zawód – nauczyciel. W latach 1.09.1937 do 31.08.1938 pracował w Szkole Powszechnej w Kossowie Poleskim, następnie od 1.09.1938 do 30.04.1942 w Woli Wadowskiej, a od 1.05.1942 do 30.11.1944 w Pniu gm. Radomyśl W. Skąd przechodzi na kierownika Publicznej...

Czytaj dalej

KONOPNICKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

KONOPNICKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim, znajduje się na osiedlu WOLA, pisarzy i poetów w zachodniej części miasta, posiada długość 154 m.b. Przecina ją ul. Słowackiego, tworząc ślepą z obu stron. Posiada nawierzchnię asfaltową bez chodników. Znajdują się tam domy mieszkalne, jednorodzinne oraz zarejestrowane firmy: Firma Remontowo-Budowlana Jerzy LEŚNIOWSKI i GREG-TRANS Firma Usługowa Grzegorz Żmuda. Nazwę nadała Rada Miejska uchwałą z...

Czytaj dalej

KOPECKA Józefa

KOPECKA Józefa urodzona 12 marca 1932 r. w Radomyślu Wielkim, córka Piotra i Tekli z domu Stryczyńska, szkołę powszechną ukończyła w Radomyślu Wielkim. Pracę rozpoczęła 1 sierpnia 1958 r. w Miejskiej Radzie w Radomyślu Wielkim w księgowości. Jej szefem był Julian Bardan Główny Księgowy, który prowadził księgowość urzędu, ona była jego zastępcą, funkcję sekretarza w urzędzie pełnił Edward Trybulec. Stale...

Czytaj dalej

KOPECKI Antoni Andrzej

KOPECKI Antoni Andrzej urodzony 20 kwietnia 1940 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Marii z Wolińskich. Pochodził z szanowanej rodziny, ojciec jego przed wojną działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, a po wojnie zajmował się handlem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu, uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Mielcu, kończąc egzaminem maturalnym w roku 1957, uzyskując tytuł technika mechanika przemysłu lotniczego....

Czytaj dalej

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca 925 mb., z krótkim odcinkiem asfaltu, piaszczysta z częściowo ułożonymi cementowymi płytami, bez chodników. W roku 2016 wytyczona, a jej budowa przewidziana w 2017 r. Znajduje się w północnej części miasta i biegnie od ul. Firleja w kier. wschodnim, później równolegle z ul. Armii Krajowej do...

Czytaj dalej

KOPYCIŃSKI Adam ks.

KOPYCIŃSKI Adam ks. (pierwotnie Kopyto), ps. Dr Gnoti, Dr Gnoi, syn Jana i Rozalii z domu Walewska, urodził się 24 grudnia 1849 r. w Żmigrodzie Nowym pod Jasłem. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie w 1870 r. Wyświęcony na kapłana w 1874 r. Pracował przez kilka lat jako wikariusz w Przeciszowie (w pow. oświęcimskim), a później studiował...

Czytaj dalej

KORCZYŃSKI Michał ks. bp

KORCZYŃSKI Michał ks. bp, urodzony 13 grudnia 1784 roku w Tarnowie. Tu ukończył gimnazjum i studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1808 roku, objął probostwo w Zgórsku w latach 1812 do 1818. Zaprzyjaźniony był z Józefem Maksymilianem Ossolińskim w Przybyszu, dbał o jego zbiory, porządkował i uzupełniał jego księgozbiór. Położył wielkie zasługi w pracy naukowej i duszpasterskiej. W 1818 przeniesiony...

Czytaj dalej

KORZEŃ Jan ks.

KORZEŃ Jan ks., urodzony 21 maja 1877 roku w Wampierzowie gm. Wadowice Górne, syn Józefa, rolnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1901 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą parafię, jako wikary został skierowany do Lipnicy Murowanej, skąd po roku czasu w 1902 został przeniesiony do Radomyśla...

Czytaj dalej

KOS Stanisław ks.

KOS Stanisław ks., urodzony 24 kwietnia 1947 roku w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Czesławy z domu Juras. Szkołę Podstawową kończy w rodzinnej wiosce, następnie Liceum Ogólnokształcące nr 26 w Mielcu z maturą w 1966 roku. Rozpoczyna dalsze studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, po ich ukończeniu w dniu 2 czerwca 1974 roku, przyjmuje święcenia kapłańskie...

Czytaj dalej