FIGURA Matki Bożej w Zgórsku

Figura Matki Boskiej w Zgorsku, 2009 r.