KAPLICZKA Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Kościuszki