ŻYDOWSKI TEATR DRAMATYCZNY Poaley-Zion w Radomyślu Wielkim