Stanisławski Józef, brat zakonny E

Stanisławski Józef, brat zakonny E