Postument pamieci w Dulczy Wielkiej E XIV

Postument pamieci w Dulczy Wielkiej E XIV