Krzyz przy ul. Kosciuszki

Krzyz przy ul. Kosciuszki