Krzyz betonowy przy ul. Walowej E XIX

Krzyz betonowy przy ul. Walowej E XIX