Krzyz betonowy przy ul. Lesnej E XIX

Krzyz betonowy przy ul. Lesnej E XIX