Krzyz betonowy w Dulczy Wielkiej

Krzyz betonowy w Dulczy Wielkiej