Kategoria: K

KUCZ Tadeusz Karol

KUCZ Tadeusz Karol, urodzony 22 lipca 1886 roku w Krakowie, syn Zygfryda (uczestnika powstania 1863 r.) i Eleonory z Uznańskich. Rodzina była pięcioosobowa, żona Ludwika, dwie córki, starsza Krystyna, młodsza Wiesława i syn Tadeusz. W roku 1908 ukończył II Wyższą Szkołę Realną w Krakowie i...

Czytaj więcej

KUKLEWICZ Józef ks.

KUKLEWICZ Józef ks. urodzony 2 sierpnia 1919 roku w Radłowie pow. Tarnów, syn Franciszka i Teresy z domu Duda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie, tam też studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc uzyskaniem święceń kapłańskich w dniu 6...

Czytaj więcej

KURAŚ Władysław

KURAŚ Władysław ps. „Wilga”, urodzony 16 sierpnia 1914 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Katarzyny z domu Baran. Rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne. Mając dwa lata zginął jego ojciec na froncie I wojny światowej, w wieku 7 lat poszedł do szkoły powszechnej,...

Czytaj więcej

KURGAN Jan

KURGAN Jan, urodzony 5 czerwca 1899 roku w Wólce Duleckiej, (wcześniej przysiółek obecnie Radomyśl Wielki), syn Tomasza i Marii z domu Szendoł. Miał cztery siostry, dwie z nich wcześnie zmarły. Generalnie w tych rejonach panowała bieda, cesarzowa Elżbieta Bawarska przydzielała rodzinom na przednówku po połciu...

Czytaj więcej

KURGAN Kazimierz

KURGAN Kazimierz, urodził się 27 lutego 1938 roku w przysiółku Wólka Dulecka k/Radomyśla (obecnie włączona w obręb miasta), jako najmłodszy z dzieci Jana i Katarzyny z domu Kużdżał. Kazimierz miał dwóch braci: Bolesława i Bronisława oraz dwie siostry: Rozalię i Cecylię. Ojciec, wcześniej uczestnik I...

Czytaj więcej

KUŚNIERZ Władysław

KUŚNIERZ Władysław, sędzia. Pełnił funkcję sędziego Sądu Powiatowego (w okresie międzywojennym zwany Grodzkim) w Radomyślu Wielkim przed I wojną światową do lat 1930-tych. Od roku 1917 był delegatem wojskowym Departamentu Wojskowego NKN w Mielcu. W roku 1920 Decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji sędziego został mianowany...

Czytaj więcej

KUŻDŻAŁ Anna Józefa

KUŻDŻAŁ Anna Józefa, siostra w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek). Urodzona 18 września 1963 r. w Mielcu, zamieszkała w Dulczy Małej, córka Jana i Ireny z domu Pawełczak. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dulczy i Radomyślu w 1978, zdała maturę w II Liceum im....

Czytaj więcej

KWAŚNIKIEWICZ Leon

KWAŚNIKIEWICZ Leon, urodzony 20 sierpnia 1894 r. w Rybotyczach, powiat Przemyśl, woj. lwowskie. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej i 2 klasy szkoły przemysłowej, W 1914 roku, gdy wybuchła I wojna światowa, został powołany do czynnej służby wojskowej, po jej zakończeniu w latach 1918 – 1922...

Czytaj więcej