Kategoria: Z

ZIELONKA Józef ks.

ZIELONKA Józef ks. urodzony 23 lutego 1843 roku w Starym Sączu, syn Antoniego i Teresy z domu Dąbrowska. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście, studia teologiczne podjął w Tarnowie i tam 30 lipca 1871 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Alojzego...

Czytaj więcej

ZABYTKI MIASTA I GMINY

ZABYTKI MIASTA I GMINY wpisane w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A klasa zabytki nieruchome: Radomyśl Wielki Kościół pomocniczy p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Rolnej (dawna Wólka Plebańska), rok budowy 1870 – 1873, nr rej. A – 519    z dnia 19.05.1991 r.; Cmentarz żydowski z...

Czytaj więcej

ZACISZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZACISZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to ostatnio nadana nazwa nowej ulicy biegnącej od ul. Zasowskiej w prawo w kierunku Zdziarca o długości ok. 870 m. Ulica jest w budowie bez nawierzchni asfaltowej i chodników. Nazwę wybrali sami mieszkańcy tej ulicy, przy której powstają nowe...

Czytaj więcej

ZBOCH Tadeusz

ZBOCH Tadeusz, urodzony 6 lutego 1969 roku w Mielcu, syn Jana i Marii z domu Kasprzak. Mieszkał w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Funkcję radnego pełnił przez siedem lat (2010-2017). W swojej ostatniej kadencji pracował w Komisjach: Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej...

Czytaj więcej

ZAPAŁA Sebastian ks.

ZAPAŁA Sebastian ks., urodzony w roku 1812 w Podobinie, gmina Niedźwiedź pow. Limanowa w rodzinie rolniczej. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa J. Wojtarowicza w 1842 r. Pierwszą parafią była Makowa do 1844, później Gawłuszowice do 1845, a następnie jako...

Czytaj więcej

ZIEMIA RADOMYSKA – gazeta lokalna

ZIEMIA RADOMYSKA – gazeta lokalna, miesięcznik wydawany w Radomyślu Wielkim od września 1990 r. nr 1. Początkowo Redakcję stanowił zespół: Wiesław Augustyn, Andrzej Przybyszewski, Bożena Weryńska (opr. graficzne) i Jan Ziobroń Redaktor Naczelny. Po paru pierwszych numerach w zespole pozostali Jan Ziobroń i Bożena Weryńska....

Czytaj więcej

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 350 mb., piaszczysta w budowie z jednym domem od strony Armii Krajowej. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Armii Krajowej do ul. Targowej, znajduje się w wschodniej części miasta. Nazwa...

Czytaj więcej

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 1545 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową biegnącą od ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do Zasowa i dalej do Dębicy. Jej...

Czytaj więcej

ZAJAZD WEDETA w Zgórsku

ZAJAZD WEDETA  w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki, Firma Handlowo – Usługowa s.c. właścicielami firmy są Edward i Teresa Ukleja. Zajazd obejmuje obszar ok. 5 hektarów, większość stanowią tereny leśne, dysponuje zapleczem gastronomicznym na 350 osób i hotelowym z 11 pokojami wyposażonych w łazienki i Internet bezprzewodowy....

Czytaj więcej

ZMARLI w gminie i mieście Radomyśl Wielki

ZMARLI w gminie i mieście Radomyśl Wielki 2018 rok 2017 rok 2016 rok   STYCZEŃ  03.01.2016 r. Szach Tadeusz (1954) Dulcza Wielka;  08.01.2016 r. Ryś Mieczysław (1940) Ruda;  16.01.2016 r. Kalita Zofia (1940) Radomyśl Wielki;  19.01.2016 r. Janeczek Helena (1928) Radomyśl Wielki;  22.01.2016 r. Pachoł...

Czytaj więcej