Kategoria: W

WOLANIN Andrzej ks.

WOLANIN Andrzej ks. urodzony 27 listopada 1970 roku w Mielcu, syn Henryka i Teresy, rodzice mieszkali w Radomyślu Wielkim. Tutaj też Andrzej ukończył Szkołę Podstawową, do szkoły średniej uczęszczał w Mielcu, do Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego, zdając maturę w roku...

Czytaj więcej

WYDARZENIA – gazeta lokalna

WYDARZENIA – gazeta lokalna, tygodnik który ukazywał się w Mielcu, Dębicy, Baranowie Sandomierskim, Kolbuszowej, Radomyślu Wielkim i ich okolicach w okresie od 27 października 2006 do 3 czerwca 2008, łącznie 84 numery w nakładzie 6000 egz. Gazeta wydawana była przez „Oficynę Wydawniczą Literatura Faktu Sp....

Czytaj więcej

WĘGRZYN Józef ks.

WĘGRZYN Józef ks., urodzony 11 listopada 1900 roku w Izbiskach, parafia Zgórsko, gm. Radomyśl (Wielki), syn Piotra i Apolonii z domu Kosa. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalszą naukę o kierunku teologia kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po jego...

Czytaj więcej

WAWRZYN Maciej ks.

WAWRZYN (Wawrzon) Maciej ks., urodzony w roku 1781. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1806. Po święceniach pracował w Wadowicach, w 1809 został mianowany proboszczem w Witanowicach dekanat Wadowice, około roku 1815 był wikarym eksponowanym w Inwałdzie gm. Andrychów, około roku 1817 pracował, jako wikary w...

Czytaj więcej

WIELIŃSKI Michał ks.

WIELIŃSKI (Waluszak) Michał ks. urodzony 24 marca 1866 roku w Trzęsówce, syn Stanisława Waluszaka i Anastazji z domu Jachura. Gimnazjum św. Jacka ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie, kończąc święceniami kapłańskimi 21 czerwca 1892 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Po święceniach na pierwszą...

Czytaj więcej

WOLIŃSKI Antoni

WOLIŃSKI Antoni, urodzony 29 grudnia 1871 r. w Radomyślu (Wielkim), syn Grzegorza i Agnieszki z domu Iwańska. Był właścicielem ziemskim i handlarzem nierogacizną jak większość kupców z Radomyśla. Pod koniec XIX w., mieszkał w Sanoku, był członkiem Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka, członkiem i działaczem sanockiego...

Czytaj więcej

WODZICKI Eliasz hr.

WODZICKI Eliasz hr. herbu Leliwa, urodzony ok. roku 1729, syn Piotra i Konstancy Dembińskiej. Naukę rozpoczął u księży pijarów, którą kontynuował we Włoszech, Francji i Niemczech. Uczył się prawa, dyplomacji i zarządzania majątkiem. Później piastował wiele funkcji i godności. Tytuł hrabiego galicyjskiego uzyskał od cesarza...

Czytaj więcej

WIERCIAK Mieczysław

WIERCIAK Mieczysław urodził się w 14 grudnia 1897 roku w Radomyślu (Wielkim). Syn Jakuba i Eugenii z domu Gissman. Dnia 27 sierpnia 1914 roku wraz z 12 ochotnikami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, tworząc Stałą Drużynę Sokoła pod dowództwem Stefana Dąbrowskiego, wyruszył z radomyskiego Rynku na plac...

Czytaj więcej

WOJTANOWSKI Jan

WOJTANOWSKI Jan, ps. „Podmuch”, urodzony 14 grudnia 1917 r. w Tuchowie, pow. Tarnów, syn Stanisława i Bronisławy z domu Sikorska. Od stycznia 1939 do lutego 1946 roku zamieszkały w Dąbrówce Wisłockiej. Tutaj w 1942 roku wstępuje do organizacji podziemnej BCH, wprowadza go prawdopodobnie Władysław Bąk...

Czytaj więcej

WACH Antoni Wojciech ks.

WACH Antoni Wojciech ks., urodzony 20 maja 1852 roku w Bochni, w rodzinie górniczej, syn Wincentego i Marianny z domu Hamuda. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej Bochni, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie, po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

Czytaj więcej