Kategoria: W

WACH Antoni Wojciech ks.

WACH Antoni Wojciech ks., urodzony 20 maja 1852 roku w Bochni, w rodzinie górniczej, syn Wincentego i Marianny z domu Hamuda. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej Bochni, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie, po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

Czytaj więcej

WODZIŃSKI Ernest ks.

WODZIŃSKI Ernest ks. urodzony 6 grudnia 1818 roku w Nowym Wiśniczu, syn Józefa (urzędnika). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum prawdopodobnie w Bochni. Filozofię studiował w Przemyślu, teologię w Tarnowie i Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1843 roku, prawdopodobnie w Tarnowie z rąk bpa...

Czytaj więcej

WITOSA (ulica) w Radomyślu Wielkim

WITOSA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to najdalej na południe wysunięta ulica w mieście. Początek bierze od ul. Piłsudskiego (drogi wojewódzkiej 984), jest ulicą ślepą, pokryta asfaltem i mierzy ok. 254 m.b. Znajdują się tam domy mieszkalne parterowe i jednopiętrowe oraz zarejestrowane firmy: Stąsiek Grzegorz...

Czytaj więcej

WAŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

WAŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1665 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od ul. Piłsudskiego w kierunku zachodnim do Dąbrowy Tarnowskiej z możliwością...

Czytaj więcej

WARZECHA Aleksander

WARZECHA Aleksander, urodzony w 1916 r. w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Wybuch wojny w 1939 roku zastał go w czynnej służbie 3 Pułku Strzelców Podhalańskich z tego faktu brał udział w walkach tego pułku od Pszczyny do linii Sanu. Następnie dostał się do niewoli niemieckiej,...

Czytaj więcej

WOŹNIAK Lucjan

WOŹNIAK Lucjan, ps. „Grott-Szczerba”, urodzony 15 grudnia 1906 r. w Noskowie k/Kalisza, syn Wojciecha i Marianny z domu Trzęsowska. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne im. A. Asnyka w Kaliszu w latach 1920-26, Liceum Przemysłowo-Handlowe w Poznaniu 1927-29 i Technikum Ogrodnicze w Widzewie 1960-62. Po maturze podjął na...

Czytaj więcej

WOLAK Marian

WOLAK Marian, urodzony 1 maja 1957 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ludwika i Stefanii z domu Kuta. Szkołę podstawową ukończył w Dulczy, wojsko i szkołę odbywał w Hufcu Pracy, gdzie zdobył uprawnienia spawacza i montera urządzeń kanalizacyjnych. Poprzez Austrię wyjechał w 1981 r. do USA,...

Czytaj więcej

WOSIEWICZ Feliks

WOSIEWICZ Feliks, urodzony 2 grudnia 1906 r. w Świerzowej Polskiej, jako syn Wawrzyńca i Rozalii z domu Kasza. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Świerzowej pracował w młynie w Zręcinie koło Krosna, jako praktykant w latach 1916-1919, następnie w Jaśle do 1923 gdzie ukończył 3-letnią szkołę...

Czytaj więcej

WILCZYŃSKI Andrzej

WILCZYŃSKI Andrzej, urodzony 23 stycznia 1913 r. w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa Wilka i Marii z domu Misztura. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1935 r. Równocześnie uczył się grać na skrzypcach i grał w...

Czytaj więcej

WOLIŃSKI Eugeniusz Wilhelm

WOLIŃSKI Eugeniusz Wilhelm, urodzony 23 grudnia 1908 r. w Radomyślu Wielkim, pow. Mielec. Syn Błażeja i Heleny z domu Wolińska (zbieżność nazwisk), ojciec trudnił się kupiectwem, matka wychowywała liczną rodzinę. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu i Sanoku. Nowy etap kształcenia rozpoczął w Seminarium Nauczycielskim...

Czytaj więcej