Kategoria: T

TOPOLOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TOPOLOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica jest krótka, ślepa jak większość ulic na osiedlach, mierzy ok. 93 m.b. Początek bierze od ul. Jarzębinowej i kończy się w polach. Nazwa jest przyrodnicza...

Czytaj więcej

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim. Generalnie pierwsze towarzystwo powstało w 1867 we Lwowie, po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 powstał Polski Związek Sokoli. W Radomyślu Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powstało w 1908 roku z inicjatywy bogatego mieszczanina Ludwika Kostórkiewicza i sędziego Władysława Kuśnierza. Pierwszym prezesem...

Czytaj więcej

TRYBULEC Czesław

TRYBULEC Czesław, urodzony 6 maja 1921 r. w Radomyślu Wielkim, syn Błażeja i Katarzyny z domu Czułkowska. W Radomyślu ukończył 7 kl. Szkoły powszechnej i 3 kl. Szkoły zawodowej w zawodzie wyuczonym szewc. 29 listopada 1944 roku staje przed komisją wojskową i zostaje skierowany do...

Czytaj więcej

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i długich ulic w mieście licząca 1525 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim, równoległa do ul. Armii Krajowej i...

Czytaj więcej

TRYBULEC Henryk pil.

TRYBULEC Henryk, urodzony 8 lutego 1912 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Anieli z domu Mermel, w licznej dziesięcioosobowej rodzinie. Henryk był najmłodszym z rodzeństwa chłopców. Matka Aniela wywodziła się z ziemiańskiej rodziny Mermelów zamieszkałej na terenie wsi Kosówka (Gm. Wadowice Górne), z której...

Czytaj więcej

TYRPA Stanisław

TYRPA Stanisław, urodzony 8 listopada1929 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Heleny z domu Szeglowska. Do Szkoły powszechnej uczęszczał Radomyślu i Wadowicach (woj. Małopolskie) kończąc w Radomyślu Wielkim w 1943 r. Następnie uczęszczał na tajne komplety nauczania w zakresie gimnazjum, które prowadził Daszyński były...

Czytaj więcej

TULEJA Stanisław

TULEJA Stanisław, urodzony 6 kwietnia 1921 r. w Przymówce powiat krośnieński, syn Kazimierza i Karoliny z domu Węgrzyniak. W czasie okupacji hitlerowskiej należał do oddziału partyzanckiego AK, operującego w rejonie Krosna, Sanoka i Ustrzyk. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Krośnie maturą w 1945 r. Od 1945...

Czytaj więcej

TRYBULEC Edward

TRYBULEC Edward, urodzony 18 lipca 1912 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Teresy z domu Pęczek. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, szkołę średnią oraz trzy kursy Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku w 1934 roku. W 1933 roku zostaje przyjęty na ewidencję wojskową w Dębicy...

Czytaj więcej

TRANSPORT OSOBOWY Wolak Marian

TRANSPORT OSOBOWY Wolak Marian w Dulczy Wielkiej, firma powstała 1 marca 1991 roku i została wpisana w rejestr przedsiębiorstw wykonujących usługi transportowe. Założycielem i właścicielem firmy jest Marian Wolak, pasjonat motoryzacji, posiadający wszelkie uprawnienia do kierowania firmą, Licencję i Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie...

Czytaj więcej

TRYBULEC Józef dr

TRYBULEC Józef, urodzony w 1836 roku w Radomyślu, ziemianin, dr praw, adwokat. Jego losy związane są z Bochnią, tam obejmuje funkcję wiceburmistrza miasta, którą pełni do 8 maja 1882 roku. Działa społecznie, w sierpniu 1882 roku bierze udział w uroczystym poświęceniu sztandaru straży pożarnej. Będąc znanym...

Czytaj więcej