Kategoria: T

TURZA Tomasz ks.

TURZA Tomasz ks., urodzony 21 grudnia 1818 roku w Bochni, pochodził z rodziny mieszczańskiej, syn Mateusza i Kunegundy z domu Rosołowska. Studiował filozofię i teologię w Tarnowie, po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Wojtarowicza w dniu 11 listopada 1846 roku. Na pierwszą...

Czytaj więcej

TALAGA Kazimierz ks.

TALAGA Kazimierz ks. urodzony 25 grudnia 1933 roku w Tarnowie. Pochodził z parafii katedralnej w Tarnowie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola Pękali w dniu 26 czerwca 1960 roku....

Czytaj więcej

TWARDOWSKI Kajetan ks.

TWARDOWSKI Kajetan ks., urodził się w 1755 roku. Święcenia kapłańskie przyjął ok., 1780 jako paulin. W roku 1787 zwrócił się do władz kościelnych o przyjęcie do diecezji tarnowskiej. W 1789 był wikarym w Skrzyszowie. Oskarżony o nadużywanie alkoholu odprawił rekolekcje w klasztorze reformatorów we Lwowie....

Czytaj więcej

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim, powstało w 1908 roku, z inicjatywy bogatego mieszczanina, kupca Ludwika Kostórkiewicza oraz sędziego miejscowego sądu – Władysława Kuśnierza. Początkowo liczyło ok. 50 osób, wywodzących się głównie spośród miejscowej inteligencji i mieszczan. Na specjalnie zwołanym zebraniu organizacyjnym zawiązano Gniazdo Sokole...

Czytaj więcej

TOPOLOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TOPOLOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica jest krótka, ślepa jak większość ulic na osiedlach, mierzy ok. 93 m.b. Początek bierze od ul. Jarzębinowej i kończy się w polach. Nazwa jest przyrodnicza...

Czytaj więcej

TRYBULEC Czesław

TRYBULEC Czesław, urodzony 6 maja 1921 r. w Radomyślu Wielkim, syn Błażeja i Katarzyny z domu Czułkowska. W Radomyślu ukończył 7 kl. Szkoły powszechnej i 3 kl. Szkoły zawodowej w zawodzie wyuczonym szewc. 29 listopada 1944 roku staje przed komisją wojskową i zostaje skierowany do...

Czytaj więcej

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i długich ulic w mieście licząca 1525 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim, równoległa do ul. Armii Krajowej i...

Czytaj więcej

TRYBULEC Henryk pil.

TRYBULEC Henryk, urodzony 8 lutego 1912 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Anieli z domu Mermel, w licznej dziesięcioosobowej rodzinie. Henryk był najmłodszym z rodzeństwa chłopców. Matka Aniela wywodziła się z ziemiańskiej rodziny Mermelów zamieszkałej na terenie wsi Kosówka (Gm. Wadowice Górne), z której...

Czytaj więcej

TYRPA Stanisław

TYRPA Stanisław, urodzony 8 listopada1929 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Heleny z domu Szeglowska. Do Szkoły powszechnej uczęszczał Radomyślu i Wadowicach (woj. Małopolskie) kończąc w Radomyślu Wielkim w 1943 r. Następnie uczęszczał na tajne komplety nauczania w zakresie gimnazjum, które prowadził Daszyński były...

Czytaj więcej

TULEJA Stanisław

TULEJA Stanisław, urodzony 6 kwietnia 1921 r. w Przymówce powiat krośnieński, syn Kazimierza i Karoliny z domu Węgrzyniak. W czasie okupacji hitlerowskiej należał do oddziału partyzanckiego AK, operującego w rejonie Krosna, Sanoka i Ustrzyk. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Krośnie maturą w 1945 r. Od 1945...

Czytaj więcej