Kategoria: S

„SPRINT” LKS w Żarówce

„SPRINT” Ludowy Klub Sportowy w Żarówce, oficjalne wzmianki o Ludowym Zespole Sportowym (LZS, tak wówczas nazywał się Zespół) pojawiają się w roku 1994, który liczył 23 osoby w tym 9 dziewcząt. Sekcją wiodąca była lekkoatletyka, którą czynnie uprawiało 11 osób. Zawodnicy Ci brali udział w...

Czytaj więcej

SIKORSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SIKORSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 61 mb. Znajduje się w północno-zachodniej części miasta na Osiedlu Kościuszki zw. też potocznie Osiedlem Generałów. Jest ulicą miejską, lokalną, ślepą o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, biegnącą w poprzek ul. Sobieskiego....

Czytaj więcej

SUCHARSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SUCHARSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 87 mb. Znajduje się w północno-zachodniej części miasta na Osiedlu Kościuszki zw. też potocznie Osiedlem Generałów. Jest ulicą miejską, lokalną, ślepą o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, biorącą swój początek od ul....

Czytaj więcej

SOBIESKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SOBIESKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim (figuruje pod pełną nazwą Jana III Sobieskiego) na Osiedlu Kościuszki, zw. też Osiedlem generałów. Jedna z średniej długości ulic 370 mb, biegnąca przez środek osiedla, łączy dwie skrajne ulice Firleja (droga wojewódzka 984) i Ludwika Lonczaka, przecinają ją dwie ulice...

Czytaj więcej

SZPAK Stanisław

SZPAK Stanisław, urodzony 14 kwietnia 1876 r. jako 13 członek rodziny w małej miejscowości Bieżdziatka k/Jasła, syn Piotra i Anny z domu Ochałek. Szkołę Podstawową i następnie gimnazjum ukończył w Jaśle. W maju 1898 zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na c.k. Politechnice Lwowskiej Wydz....

Czytaj więcej

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najkrótszych ulic w mieście licząca 43 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Rynek do ul. Ogrodowej. Nazwa jej...

Czytaj więcej

SŁOWACKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SŁOWACKIEGO Juliusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z średniej długości ulic (275 m), biegnąca prawie przez środek osiedla, łączy dwie skrajne ulice Kochanowskiego i Mickiewicza i przecina cztery ulice lokalne, szkoda tylko, że projektowane bez perspektywy,...

Czytaj więcej

SCHAB Adam Marcin

SCHAB Adam Marcin, urodzony 2 lutego 1922 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina i Elżbiety. Szkołę powszechną 4-klasową ukończył w Podborzu, pozostając z rodzicami na gospodarstwie. Z chwilą zbliżania się frontu 29 listopada 1944 zostaje zmobilizowany i wcielony do 2 pułku zapasowego w...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Radomyślu Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA w Radomyślu Wielkim, pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z XVI w. kiedy szkoły były prowadzone przy kościołach. Z chwilą erygowania parafii w roku 1599, powstała przy niej szkoła, której kierownikiem był Jan Szczerba, człowiek dobry i uczciwy jak o nim pisano. Dalej nauczanie...

Czytaj więcej

STACHOŃ Bolesław gen. pil.

STACHOŃ Bolesław, urodzony 18 maja 1897 r. w majątku Kądzielnia, obecnie Wierzchowiny gm. Wadowice Górne, jako syn Wojciecha i Honoraty z domu Dobrowolska, gdzie ojciec był zarządcą dworu Kądzielnia. Z czasem rodzina przeniosła się do Ropczyc, aby osiąść w Żyrakowie, gdzie wybudowała własny dom. Bolesław...

Czytaj więcej