Kategoria: S

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej to jedna z najstarszych szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki. Jej początki sięgają czasów zaboru austriackiego. W Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1875 r., jest wymieniona, jako szkoła pospolita z nieobsadzonym etatem, ludowa, jednoklasowa,...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu, gm. Radomyśl Wielki. Jako najmniejsza miejscowość gminy w tamtych czasach, nie miała wielkich szans na powstanie szkoły. W sąsiednich miejscowościach szkoły zaczęły powstawać w latach 1905 – 1908, w Pniu jedna osoba umiała czytać był nim p. Płatek. Był samoukiem, ale...

Czytaj więcej

SKOCZOWSKI Stanisław

SKOCZOWSKI Stanisław urodzony 1897 roku w Radomyślu (Wielkim) lub w jednej z okolicznych wiosek. Działał w radomyskim „Sokole”, był studentem. Wraz z grupą, Stałą Drużyną Sokoła odszedł pod koniec sierpnia 1914 roku do Tarnowa, a następnie do Krakowa, gdzie został przydzielony do 2 Pułku Piechoty...

Czytaj więcej

SOKÓŁ Aleksander

SOKÓŁ Aleksander Piotr urodził się w 20 października 1891 w Radomyślu (Wielkim). Syn Mateusza i Bronisławy z domu Dydo. Zarobkował, jako szewc, działał w miejscowym gnieździe „Sokoła”. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do służby w Legionach i przydzielono go do oddziału pionierów w 2...

Czytaj więcej

STROJNOWSKI Karol

STROJNOWSKI Karol urodzony 4 listopada 1894 w Radomyślu (Wielkim), Syn Jana, powstańca styczniowego i Tekli z domu Szlajber. Tutaj ukończył szkołę powszechną. Udał się na plac zborny „Sokoła” w Tarnowie, a następnie do Krakowa. Tam otrzymał przydział do 2 pułku piechoty Legionów i wziął udział...

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” powstało w roku 2008 na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca, w którym uczestniczyło 22 osoby. Opracowano statut i nakreślono kierunki działania m.in. podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym, ochrony i upowszechniania praw kobiet, wspieranie...

Czytaj więcej

SNUZIK Aleksandra

SNUZIK Aleksandra urodzona 20 czerwca 2000 roku w Tarnowie, córka Piotra i Agnieszki z domu Grzych. Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego oraz I kl. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II kończy w Radomyślu Wielkim. II i III kl. gimnazjum kończy w Niepublicznym Gimnazjum w...

Czytaj więcej

SMAGACZ Józefa

SMAGACZ Józefa, z domu Słowik, urodzona 1 stycznia 1958 r. w Radomyślu Wielkim, córka Mieczysława i Bronisławy z domu Cymbor. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu ukończonego maturą w 1977 r., następnie 2-letnie Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie. W roku 1979 rozpoczyna pracę w Szkole...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrówce Wisłockiej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z roku 1905. Był to mały drewniany budynek, w którym uczył jeden nauczyciel E. Wojciechowski. W okresie międzywojennym istniała szkoła czteroklasowa, która podczas wojny uległa zniszczeniu. W czasie okupacji działały tu tajne...

Czytaj więcej

„SPRINT” LKS w Żarówce

„SPRINT” Ludowy Klub Sportowy w Żarówce, oficjalne wzmianki o Ludowym Zespole Sportowym (LZS, tak wówczas nazywał się Zespół) pojawiają się w roku 1994, który liczył 23 osoby w tym 9 dziewcząt. Sekcją wiodąca była lekkoatletyka, którą czynnie uprawiało 11 osób. Zawodnicy Ci brali udział w...

Czytaj więcej