Kategoria: S

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie. Informacje o wsi Ruda pojawiają się wcześniej niż informacja o nadaniu praw miejskich dla Radomyśla tj. 1581 rok. Tereny te, zmieniały właścicieli, a ostatnimi była rodzina Kostórkiewiczów, właścicieli folwarku i...

Czytaj więcej

SĄD POWIATOWY, GRODZKI w Radomyślu Wielkim

SĄD POWIATOWY, GRODZKI w Radomyślu Wielkim. W roku 1873 ukazał się artykuł w krakowskim „Czasie”, informujący, że w Radomyślu nie ma Sądu, natomiast funkcjonuje we wsi Zasów, w budynkach dworskich wcześniej należących do hr. Kaczkowskich. Na skutek różnych zabiegów gminy jak i zmian wewnętrznych w...

Czytaj więcej

SZCZUREK Florian

SZCZUREK Florian, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Syn Józefa i Marianny z domu Nosal, urodzony 12 kwietnia 1893 roku w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. W swoim gospodarstwie ukrywał dwóch żydów. W styczniu 1944 roku funkcjonariusze Gestapo wraz z policją na skutek doniesienia weszli do jego mieszkania,...

Czytaj więcej

SIEMBAB Władysław

SIEMBAB Władysław, urodzony 21 lutego 1914 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Marcina i Katarzyny z domu Surowiec, pochodził z rodziny chłopskiej utrzymującej się z pracy na roli. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Dulczy Małej, po jej ukończeniu pozostaje w domu i pomaga...

Czytaj więcej

SKOCZYLAS Andrzej ks.

SKOCZYLAS Andrzej ks. urodzony 23 września 1956 r. w Gubinie woj. lubuskie, syn Bronisława i Władysławy. Wkrótce rodzina przeniosła się w nasze strony i zamieszkała w Podborzu, przysiółek Wilcza Wola. Szkołę podstawową ukończył w Radomyślu Wielkim, następnie matura i studia wyższe w Krakowie oraz Wyższe...

Czytaj więcej

STIEGLITZ Szymon

STIEGLITZ Szymon pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w 1844 roku, syn Mendla i Chaji Goldy z domu Herz. Nauczyciel w chederze (elementarna szkoła żydowska dla chłopców w wieku od 3 – 5 lat). Początkowo mieszkał w Radomyślu, później przeprowadził się do Biecza, gdzie prowadził...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej to jedna z najstarszych szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki. Jej początki sięgają czasów zaboru austriackiego. W Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1875 r., jest wymieniona, jako szkoła pospolita z nieobsadzonym etatem, ludowa, jednoklasowa,...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu, gm. Radomyśl Wielki. Jako najmniejsza miejscowość gminy w tamtych czasach, nie miała wielkich szans na powstanie szkoły. W sąsiednich miejscowościach szkoły zaczęły powstawać w latach 1905 – 1908, w Pniu jedna osoba umiała czytać był nim p. Płatek. Był samoukiem, ale...

Czytaj więcej

SKOCZOWSKI Stanisław

SKOCZOWSKI Stanisław urodzony 1897 roku w Radomyślu (Wielkim) lub w jednej z okolicznych wiosek. Działał w radomyskim „Sokole”, był studentem. Wraz z grupą, Stałą Drużyną Sokoła odszedł pod koniec sierpnia 1914 roku do Tarnowa, a następnie do Krakowa, gdzie został przydzielony do 2 Pułku Piechoty...

Czytaj więcej

SOKÓŁ Aleksander

SOKÓŁ Aleksander Piotr urodził się w 20 października 1891 w Radomyślu (Wielkim). Syn Mateusza i Bronisławy z domu Dydo. Zarobkował, jako szewc, działał w miejscowym gnieździe „Sokoła”. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do służby w Legionach i przydzielono go do oddziału pionierów w 2...

Czytaj więcej