Kategoria: R

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jest ulicą osiedlową, dzieli ją na dwie połowy ul. Kochanowskiego, jest ulicą ślepą w obydwóch kierunkach. Jej długość mierzy 177 m.b., jest pokryta asfaltem, bez chodników. Przy niej znajdują się domy mieszkalne,...

Czytaj więcej

RÓŻANA (ulica) w Radomyślu Wielkim

RÓŻANA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na małym osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 149 m.b., swój początek bierze od ul. Jarzębinowej w obydwóch kierunkach kończąc się ślepo. Nazwa jest przyrodnicza, wzięta od róż posadzonych w...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim (po II wojny światowej). Na podstawie Ustawy z dnia 11.09.1944 r., przeprowadzono reorganizację Rad Narodowych. W czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu najwyższą władzą był Zarząd Miejski na czele którego stał burmistrz. Pierwszym burmistrzem w okresie okupacji mianowanym...

Czytaj więcej

RYBA Piotr Teodor

RYBA Piotr Teodor urodzony 8 września 1897 r. w Łapanowie pow. Bochnia, syn Jana. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łapanowie, ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W czasie I wojny służył w armii austriackiej, jako oficer, był dowódcą plutonu a później kompanii piechoty. Po odzyskaniu...

Czytaj więcej

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 736 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną, leżącą w zachodniej części miasta, biegnącą od ul. Kościuszki w kierunku wschodnim do miejscowości...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA od 1973

RADA NARODOWA OD 1973 Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr XVIII/57/72 z dnia 4 grudnia 1972 r., tworzy się w powiecie mieleckim z dniem 1 stycznia 1973 Miasto i Gminę Radomyśl Wielki. Rada Narodowa Miasta i Gminy (RNMiG) utworzona została z Gromadzkich Rad...

Czytaj więcej

RYŚ Bronisław dr hab.

RYŚ Bronisław, urodzony 13 grudnia 1931 r. w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Bronisławy z domu Kapustka. Tutaj też ukończył Szkołę podstawową z wyróżnieniem, kierownikiem szkoły był wówczas Józef Gorlach, gorący patriota, zamordowany później w Oświęcimiu. Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego później...

Czytaj więcej

RYŚ Władysław

RYŚ Władysław, urodzony 15 września 1937 r. w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Anieli z domu Dolot. Ukończył Technikum Mechaniczne Mielcu, maturą w roku 1967 r. Od 1952 r. pracował w WSK Mielec, początkowo na Wydziale, 41 jako ślusarz blacharz, a następnie w...

Czytaj więcej

RYBA Zdzisław

RYBA Zdzisław Stanisław, urodzony 18 lutego 1955 r., w Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Anny z domu Ptak. Rodzice zajmowali się rolnictwem mieszkając w Dulczy Małej, gdzie Zdzisław ukończył Szkołę Podstawową. W roku 1975 zdał maturę i uzyskał dyplom technika – mechanika kończąc Technikum Mechaniczne...

Czytaj więcej

RYBA Tomasz

RYBA Tomasz, urodzony 16 lipca 1900 r. w Dulczy Wielkiej, syn Filipa i Agaty z domu Kujawska. Podczas I wojny światowej dostał się do armii rosyjskiej i po 5 latach niewoli powrócił w rodzinne strony. Należał do ludzi tego okresu, tej epoki, którzy przeżyli wiele,...

Czytaj więcej