Kategoria: R

REKORD GUINNESSA i POLSKI w Radomyślu Wielkim

REKORD GUINNESSA w Radomyślu Wielkim, pobity w dniu 19 lipca 2014 roku na stadionie sportowym z okazji Dnia Wędliniarza w długości wykonanej kaszanki. Wykonano najdłuższą kaszankę na świecie o długości 226 metrów, która ważyła 335 kg. Do produkcji kaszanki wykorzystano 350 kg gotowego farszu, przy...

Czytaj więcej

„RYSKA” firma handlowa w Radomyślu Wielkim

„RYSKA” firma handlowa w Radomyślu Wielkim, założona w roku 1991 przez trzech wspólników, dwóch braci Ferdynanda i Zdzisława Ryba oraz Bronisława Skrzyniarza. Jest to hurtownia towarów spożywczych i przemysłowych. Początkowo mieściła się w Rynku pod tzw. „Starą Apteką”, następnie przenosiła się kilka razy na dawną...

Czytaj więcej

RYBA Ferdynand

RYBA Ferdynand, urodzony 20 lipca 1952 r., w Dulczy Małej gm. Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Anny z domu Ptak. Rodzice zajmowali się rolnictwem mieszkając w Dulczy Małej, gdzie nazywany zdrobniale Fredek ukończył Szkołę Podstawową. W roku 1972 zdał maturę i uzyskał dyplom technika kończąc...

Czytaj więcej

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jest ulicą osiedlową, dzieli ją na dwie połowy ul. Kochanowskiego, jest ulicą ślepą w obydwóch kierunkach. Jej długość mierzy 177 m.b., jest pokryta asfaltem, bez chodników. Przy niej znajdują się domy mieszkalne,...

Czytaj więcej

RÓŻANA (ulica) w Radomyślu Wielkim

RÓŻANA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na małym osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 149 m.b., swój początek bierze od ul. Jarzębinowej w obydwóch kierunkach kończąc się ślepo. Nazwa jest przyrodnicza, wzięta od róż posadzonych w...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim (po II wojny światowej). Na podstawie Ustawy z dnia 11.09.1944 r., przeprowadzono reorganizację Rad Narodowych. W czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu najwyższą władzą był Zarząd Miejski na czele którego stał burmistrz. Pierwszym burmistrzem w okresie okupacji mianowanym...

Czytaj więcej

RYBA Piotr Teodor

RYBA Piotr Teodor urodzony 8 września 1897 r. w Łapanowie pow. Bochnia, syn Jana. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łapanowie, ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W czasie I wojny służył w armii austriackiej, jako oficer, był dowódcą plutonu a później kompanii piechoty. Po odzyskaniu...

Czytaj więcej

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 736 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną, leżącą w zachodniej części miasta, biegnącą od ul. Kościuszki w kierunku wschodnim do miejscowości...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA od 1973

RADA NARODOWA OD 1973 Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr XVIII/57/72 z dnia 4 grudnia 1972 r., tworzy się w powiecie mieleckim z dniem 1 stycznia 1973 Miasto i Gminę Radomyśl Wielki. Rada Narodowa Miasta i Gminy (RNMiG) utworzona została z Gromadzkich Rad...

Czytaj więcej