Kategoria: P

PROKOPEK Jan ks.

PROKOPEK Jan ks., urodzony 23 marca 1866 roku w Borzęcinie, syn Mikołaja i Franciszki z domu Duciłowskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosa 1 lipca 1894 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany...

Czytaj więcej

PILECKI Andrzej ks.

PILECKI Andrzej ks., bardzo mało zachowało się informacji o tym kapłanie. Urodzony w roku 1743, świecenia kapłańskie przyjął ok. 1770 roku. W 1778 był wikarym w Radomyślu (Wielkim) za probostwa ks. Jana Jastrzębskiego. Przebywał tutaj prawdopodobnie do czasu przybycia nowego wikariusza ks. Jana Cynglarowicza tj....

Czytaj więcej

PACHOŁ Maria i Stanisław

PACHOŁ Maria i Stanisław, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Zamieszkali w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Za udzieloną pomoc żydowskiej rodzinie Birnbaum z Radomyśla Wielkiego, z narażeniem swojego życia, małżeństwo Maria i Stanisław Pachoł zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Medalem i Dyplomem Honorowym „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przyznanym...

Czytaj więcej

PŁASZEWSKI Władysław Czesław

PŁASZEWSKI Władysław Czesław legionista, urodzony 10 października 1894 roku w Dąbrówce Wisłockiej wówczas parafia Zasów, obecnie gm. Radomyśl Wielki, syn Henryka nauczyciela i Bronisławy z domu Barszczewska. Z zawodu piekarz, zgłosił się do służby w Legionach 16 sierpnia 1914 roku. Jako ochotnik wybrał służbę w piechocie,...

Czytaj więcej

PINKOWICZ Jan

PINKOWICZ Jan ps. „Jodła” urodzony 7 lutego 1926 r. w Hucisku Jawornickim, gmina Monaster, pow. Przeworsk, syn Józefa i Katarzyny. Szkołę powszechną ukończył w pobliskiej miejscowości Dąbie. Już, jako młody chłopak działał już w Batalionach Chłopskich w latach 1943-44, został zaprzysiężony, jako żołnierz BCh I-szej...

Czytaj więcej

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r.

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r. w Zgórsku, postawiony w roku 1867 przez rodzinę Broniewskich która tym sposobem chciała uczcić pamięć zamordowanego Teodora Broniewskiego, kuratora ekonomicznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego dwóch braci. Na wielostopniowej podstawie ustawiona wysoka kolumna grecka zwieńczona urną nakrytą...

Czytaj więcej

PŁAZA Stanisław

PŁAZA Stanisław urodzony 22 maja 1896 roku w Radomyślu, syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Szkołę Powszechną ukończył w Radomyślu i jedną klasę gimnazjalną w Mielcu, działając w tym czasie w skautingu. Odbył praktykę kancelaryjną w mieleckim Sądzie Powiatowym. W Radomyślu działał w Towarzystwie...

Czytaj więcej

PRYGA Stanisław

PRYGA Stanisław, urodzony 18 września 1931 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Katarzyny. Ukończył szkołę powszechną i kurs przysposobienia rolniczego, pozostając w domu do pomocy w gospodarstwie na roli. Ożeniony z Rozalią Frankowicz doczekali się czwórki dzieci: Zofii, Zygmunta, Stanisława i Janusza....

Czytaj więcej

PRONYSZYN Tymoteusz

PRONYSZYN Tymoteusz, urodzony w 1885 roku w Bohatkowcach, starostwo Podhajce, obwód tarnopolski na Ukrainie. Był sędzią w Sądzie Powiatowym w Sokołowie i decyzją ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1920 roku został przeniesiony z Sokołowa do Sądu w Zatorze. Następnie w latach 1927 – 1930...

Czytaj więcej

PRZEMYSŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

PRZEMYSŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, należy do średniej długości ulic w mieście licząca 874 mb i znajduje się w zachodniej części miasta. Łączy ul. Kościuszki z ul. Wałową, umożliwiając duży skrót drogi w kierunków Dulcza Mała i Dąbrowa Tarnowska. Jest drogą lokalną, asfaltową bez chodników....

Czytaj więcej